Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990

objednat
ISBN 80-04-24742-3
000018333
Rekat.
Obsah // / í ii-?? // ’ ! ) • // ?kŕl * ? ?? // imfa ? // ??. j. / V . :. // 1. ?? už umíme... 5 // ? větách // 2. Poznáváme věty ... 13 // 3. Větné celky. Věty jednoduché a souvětí ... 16 // 4. Pořádek vět...21 // 5. Druhy vět...23 // Věta — slovo // 6. Rozlišování slov ve větě...26 // 7. Slovní význam...29 // Slovo — slabika — hláska — písmeno // 8. Slabiky; hlásky a písmena...34 // 9. Zvuková stavba slova...38 // 10. Krátké a dlouhé samohlásky...45 // 11. Kde se píší písmena, i, í a kde písmena y, ý ... 50 // 12. Kde se píše písmeno ě ...60 // 13. Výslovnost a psaní souhlásek na konci // a uvnitř slov...68 // 156 // Slovní druhy // 14. Slova a skutečnost...86 // 15. Slovní druhy...90 // 16. Vlastní jména...103 // Závěrečné shrnutí...106 // Slohový výcvik // 1. Vzpomínáme na prázdniny...116 // 2. Naše třída...117 // 3. Umíme se správně chovat?...118 // 4. U nás ...120 // 5. Naše armáda...122 // 6. U nás doma...123 // 7. O zlaté sekyře...124 // 8. Naše výstavka...125 // 9. Jablíčko ... . 126 // 10. Sešitek...126 // 11. Od rána do večera...126 // 12. Naše školní besídka...127 // 13. Věrný kamarád...128 // 14. Žeryk...129 // 15. Můj koutek...129 // 16. Bratr je nemocen...130 // 17. Bagr...132 // 18. Pečujeme o své zdraví...133 // 19. Stavěli jsme sněhuláka...134 // 20. Devět...135 // 21. Byli jsme u lékaře...136 // 22. Na křižovatce ...137 // 157 // 23. Dopravní značky...138
// 24. Naše přání . ...140 // 25. Jak pomáhám mamince...140 // 26. Na staveništi...141 // 27. Jak byl Mikeš ve škole...142 // 28. Jak se chováme na cestách...143 // 29. Jaro na poli...144 // 30. Střízlíček...145 // 31. Náš 1. máj...146 // 32. V biografu...146 // 33. Na co nejraději vzpomínám ...148 // 34. a 35. Píšeme z prázdnin...152 // 158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC