Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Praha : Fortuna, 1995

objednat
ISBN 80-7168-226-8
000018335
Rekat.
OBSAH 3. DÍLU // 1. Bohouš přemýšlí o jaru... 4 // 2. Slovo a skutečnost... 5 // 3. Skupiny slovních druhů, podstatná jména (substantiva)... 8 // 4. Svátky jara... 11 // 5. Slovesa... 12 // 6. Příslovce... 15 // 7. Přídavná jména (adjektiva)... 16 // 8. Moje oblíbené zvíře... 19 // 9. Předložky... 20 // 10. Spojujeme slova a věty... 21 // 11. Číslovky... 23 // 12. Zájmena... 25 // 13. Citoslovce... 26 // 14. Částice... 27 // 15. Souhrn - slovní druhy... 28 // 16. Umíš?... 29 // 17. Poznáváme podstatná jména (substantiva) ...31 // 18. Číslo a rod podstatných jmen (substantiv) ...33 // 19. Co umíš uvařit?... 36 // 20. Nezapomněls?... 37 // 21. Pád podstatných jmen (substantiv)... 38 // 22. Telefonujeme... 41 // 23. Poznáváme slovesa... 42 // 24. Rozlišujeme čas u sloves ... 44 // 25. Blahopřání... 46 // 26. Osoba a číslo u sloves... 47 // 27. Slovesné tvary se mění... 51 // 28. Píšeme i, í v koncovkách sloves ... 52 // 29. Infinitiv... 53 // 30. Souhrn - podstatná jména (substantiva) a slovesa... 55 // 31. Umíš?... 56 // 32. O větách... 58 // 33. Byli jsme na výletě... 64 // 34. Závěrečné opakování... 65 // Až budu umět, mohu si vybarvit... 76

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC