Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:12x 
BK
Všeň : Alter, 1995

objednat
ISBN 80-85775-29-8
000018368
Rekat.
OBSAH // OPAKOVÁNÍ UČIVA 2. ročníku... 6 // PÁROVÉ SOUHLÁSKY UVNITŘ SLOV // b-p...22 // d -1...23 // ď - ť...24 // h-ch ...25 // v-f ...26 // z - s...27 // ž - š...28 // ABECEDA...31 // STAVBA SLOVA ...34 // VYJMENOVANÁ SLOVA s y - ý po b...36 // být...38 // obyčej, bystrý, bylina ...39 // kobyla, býk, babyka ...41 // SLOVA SOUZNAČNÁ ...44 // VYJMENOVANÁ SLOVA s y - ý po 1 ...46 // slyšet, mlýn, blýskat se ...48 // polykat, plynout, plýtvat ...49 // lýko, lýtko, lyže ...51 // vzlykat, lysý, plyš, pelyněk ...52 // PODSTATNÁ JMÉNA ...55 // Rod ...56 // Číslo...58 // Pád ...60 // VLASTNÍ JMÉNA ...63 // SHRNUTÍ ... 65 // VYJMENOVANÁ SLOVA s y - ý po m ...67 // my, mýt, myslit, mýlit se ...69 // hmyz, myš, hlemýžď ...71 // mýtit, zamykat, smýkat, chmýří ...72 // VYJMENOVANÁ SLOVA sy-ýpop ...76 // pýcha, pytel, pysk...78 // netopýr, slepýš, pyl ...81 // kopyto, klopýtat, třpytit se ...82 // pykat, pýřit se, pýr...83 // SLOVESA // Osoba a číslo ... 88 // Čas ... 89 // VYJMENOVANÁ SLOVA s ? - ý po s ... 92 // sytý, syn, sýr ... 94 // syrový, sychravý, usychat ... 95 // sýkora, sysel, sýček ... 96 // syčet, sypat ...99 // SLOVA PROTIKLADNÁ ...101 // VYJMENOVANÁ SLOVA s y - ý po v...102 // vy, vysoký, vydra, výr...104 // zvykat, žvýkat, výt, výskat ...107 // povyk, slova s předponou vy-, vý- ...109 // VYJMENOVÁ SLOVA sy-ýpoz ...113 // brzy, jazyk, nazývat se ...114 // PŘÍDAVNÁ JMÉNA ...H6
ZÁJMENA...117 // ČÍSLOVKY ...118 // PŘÍSLOVCE ...120 // PŘEDLOŽKY ...121 // SPOJKY...122 // ČÁSTICE...123 // CITOSLOVCE...124 // PŘEHLED SLOVNÍCH DRUHŮ ...125 // SOUVĚTÍ ...128 // VĚTA JEDNODUCHÁ ...132 // OPAKOVÁNÍ ...135 // ZÁSOBNÍK DIKTÁTŮ ...137 // TABULKY S PŘEHLEDY UČIVA...144 // OBSAH ...149 // SLOHOVÁ CVIČENÍ // Vzpomínky na prázdniny ...5 // Medvěd na náměstí ...13 // Příhoda s paletou...21 // Loutkové divadlo bez loutek...29 // Dušičky ...35 // Dopis...45 // Vánoční stromeček ...59 // Zimní...66 // Postel...74 // Rozhovor...80 // Fronta ...86 // Hlasy zvířat...91 // Koledníci...98 // Hodiny po dědečkovi ...105 // Pampelišky ...112 // Můj Cingo...119 // Jméno na domě ...127 // Prázdniny jsou přede dveřmi...134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC