Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Fortuna, 1994

objednat
ISBN 80-7168-138-5
000018370
Rekat.
1. Rodinné album 8 // A. Vypravujeme jednoduchý příběh podle obrázků 8 // B. Přímá řeč 11 // 2. Rozhovor o přestávce 13 // A. Vypravování v každodenním životě 13 // B. Spisovné a nespisovné vyjadřování 15 // C. Nepřímá řeč 17 // 3. Spisovatel vypravuje 18 // A. Umělecké vypravování 18 // B. Uspořádání (kompozice) vypravování 20 // C. Přitažlivost vypravování 21 // 4. Jak si to mám pamatovat? 23 // A. Test našich vědomostí 23 // B. Několik slov o učení 25 // C. Učíme se z odborného textu 28 // D. Zkratky 28 // 5. O jazyce a řeči 31 // A. Jazyk a řeč 31 // B. Učíme se jazyku a o jazyce 32 // 6. Letos jsme už přece páťáci 34 // A. O slovním významu 34 // B. O stavbě slova 38 // C. O tvarech slov 40 // D. Pravopis 44 // E. O větě a souvětí 46 // 7. Svět řemesel a řemeslníků 49 // A. Odvozování slov: základové slovo, slovotvorný základ 49 // B. Debatujeme o zaměstnání 52 // 8. Pověz mi, co čteš 53 // A. Slova příbuzná 53 // B. Stavba slova: předpona, kořen, přípona, koncovka 56 // C. Dělení slov 57 // D. V knihovně 58 // 9. Co si tak vybrat? 61 // A. Předplatné časopisu 61 // B. Střídání hlásek při odvozování 63 // Změny samohlásek 63 // Změny souhlásek 64 // 10. Nová soutěž 65 // A. Dopis 65 // B. Vypravování s prvky popisu 67 // C. Souhláskové skupiny při odvozování: jejich výslovnost a pravopis 68 // Zdvojené souhlásky 70 // Skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně 71 // Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- 73 // Předložky z, ze, s, se 74 // 11. Lidé, zvířata a věci kolem nás 75 // A. Zařazování slov ke slovním druhům 75 ; // B. Slovní druhy ohebné a neohebné 78 // 12. Rozmanitost přírody 79 // A. Význam podstatných jmen 79 // B. Rod podstatných jmen 80 // C. Číslo podstatných jmen 83 i // D. Pád podstatných jmen 85 //
13. Tak mi řekni, co tam mám napsat! 87 // A. Vzory podstatných jmen 87 ä // B. Skloňování podstatných jmen rodu mužského 89 // C. Skloňování podstatných jmen rodu středního 90 1 // D. Skloňování podstatných jmen rodu ženského 91 // 14. Poznáte ji? 92 // A. Popis osoby, zvířete a věci 92 // B. Význam přídavných jmen 95 // 15. Každý je nějaký 97 1 // A. Druhy přídavných jmen 97 ! // B. Skloňování přídavných jmen 99 // 16. Dnes ? nám přišla nová holka 105 // A. Představování 105 // B. Rozhovor 106 // C. Druhy zájmen 107 // D. Skloňování zájmen osobních 109 // E. Skloňování zájmen ukazovacích a přivlastňovacích 112 // 17. Tajemný hrad 115 // A. Dějový popis 115 // B. Význam sloves 117 // C. Časování sloves 118 // 18. Dopisovat si chtějí 120 // A. Odpověď na inzerát 120 // B. Dopis kamarádovi 121 // 19. Oslava narozenin 123 // A. Pozvánka 123 // B. Význam číslovek 124 // C. Skloňování některých číslovek základních 126 // 20. Dárek k narozeninám 128 // A. Popis pracovního postupu 128 // B. Příslovce 129 // C. i/íay/ý po obojetných souhláskách 132 // 21. Prázdiny s 135 // A. Popis děje 135 // B. Stavba věty 136 // Přísudek 137 // Podmět 139 // C. Shoda přísudku s podmětem 141 // 22. Představte si, že 143 // A. Vypravování 143 // B. Věta jednoduchá a souvětí 143 // 23. Letos jsme se naučili 145 // A. Tvoření slov 145 // B. Stavba slova 146 // C. Slovní druhy a tvary 147 // D. Věta jednoduchá a souvětí 153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC