Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Beletrie
1. vyd.
Praha : Albatros, 1983
317 s. : il. ; 20 cm

objednat
Edice světových autorů
bulharština
Přeloženo z bulharštiny
Obsahuje bibliografii
Pro čtenáře od 12 let
000018380
Rekat.
Levčev, Ljubomir: Země ubitých básníků /přel. K. Boušek ...5 // Bulharsko — země vzdálená i blízká ...6 // Slovansko-prabulharská říše ...7 // Šafařík, Pavel Josef: Vůdcové branných plukův ...7 // Rajnov, Nikolaj: Carevna Achinora /přel. O. Uličný ...9 // První a druhé carství. Křesťanství // Dumtrov, Georgi: Ještě mnohem dříve ...14 // Mnich Chrabr: O písmenech /přel. J. Vašica ...18 // Kliment Ochridský: Pochvalné slovo o sv. Cyrilovi /přel. V. Bechyňová ...19 // Joan Ekzarch: U dvora cara Simeona /přel. O. Uličný ...20 // Ze Synodiku bulharské církve /přel. V. Bechyňová ...21 // Stanev, Emilijan: Ancikrist /přel. H. Reinerová ...23 // Grigorij Camblak: Pochvalné slovo o Evtimijovi Trnovském /přel. V. Bechyňová ...28 // Paisij Chilendarský: O Ivanovi Šišmanovi /přel. O. Uličný ...29 // Car Sišman před bojem /přel. J. Urbánková ...30 // Pět set let tureckého panství // Stojanov, Zachari: ...dnešní naše svoboda ...31 // Na starém mostě rosenském // / přel. J. Sotola ...33 // Dončev, Anton: Přelom /přel. H. Reinerová ...34 // Rusanka /přel. J. Urbánková // Hrdinové lidové slovesnosti // Hezké děvče ze Smiljanu /přel. J. Urbánková // Jovkov, Jordan: Hajduk Sibil /přel. Z. a V. Urbanovi // Zagorčinov, Stojan: Jovkov velmi dobře chápal Opilý děda /přel. J. Sotola // Králevic Marko /přel. J. Hiler // Karalijčev, Angel: Jak Chytrák Petr oplácel /přel. H. Reinerová // Obrozeni. Dubnové povstání 1876. Osvobození z turecké poroby 1878 // Hugo, Victor: Je třeba obrátit pozornost // Mac Gahan, J. A.: Pokud se týče Rusů // Paisij Chilendarský: Předmluva k dějinám slovanskobulharským /přel. V. Bechyňová // Botev, Christo: Oběšení Vasila Levského /přel. J. Pilař a D. Hronková // Botev, Christo: Chadži Dimitr /přel. J. Pilař a D. Hronková //
Botev, Christo: Dopis rodině /přel. O. Uličný // Pavlov, Todor: Jako básník // Stojanov, Zachari: Ze Zápisků o bulharských povstáních /přel. H. Reinerová // Vazov, Ivan: Bulharka /přel. Z. Hanzová // Canevová, Milena: Ivan Vazov byl prvním profesionálním spisovatelem // Dobytí Plevenu /přel. J. Sotola // Vazov, Ivan: Obrana Šipky /přel. F. Mareš a O. Uličný // Zdvihla se slavná velká Rus /přel. J. Sotola // Venkov a město ve svobodném Bulharsku Elin Pelin: Andreško /přel. O. Štilijanová // Bosev, A sen: Jednou jsme zastavili // Zapomněla dítě na poli /přel. J. Sotola ...105 // Karaslavov, Georgi: Snacha /přel. Z. Hanzová a M. Svátková ...106 // Konstantinov, Georgi: Žádný z našich spisovatelů nebyl tak houževnatý ...116 // Javorov, Pejo: Dvě duše /přel. J. Urbánková a D. Hronková ...117 // Javorov, Pejo: V tvých krásných očích /přel. J. Urbánková a D. Hronková ...118 // Javorov, Pejo: Slova /přel. J. Urbánková a D. Hronková ...119 // Arnaudov, Michail: Javorov je naprosto svébytná umělecká individualita ...120 // Liliev, Nikolaj: Samotě /přel. V. Maršíček a J. Markova ...121 // Bulharsko v období první světové války a po ní // Dimitrov, Georgi: Bulharský pracující lid ...122 // Stojanov, Ljudmil: Cholera /přel. L. Nováková ...124 // Stojanov, Ljudmil: Z dopisu Geo Milevovi ...131 // Smimenski, Christo: Budiž den! /přel. O. Vyhlídal ...132 // Smimenski, Christo: Jarní dopis /přel. O. Vyhlídal ...133 // Rakovski, Vato: Často říkáme ...134 // Strašimirov, Anton: Choro /přel. Z. Hanzová ...135 // Milev, Geo: Září /přel. D. Hronková ...142 // Furnadžiev, Nikola: Jezdci /přel. V. Maršíček ...144 // Radevski, Christo: Lenin /přel. J. Urbánková ...145 // Razcvetnikov, Asen: Nesmrtelní /přel. V. Maršíček ...146 // Dimitrov, Georgi: Obhajuji! ...147 //
Pujmanová, Marie: Hra s ohněm ...149 // Vapcarov, Nikola: Fabrika /přel. V. Maršíček ...150 // Vapcarov, Nikola: Píseň /přel. V. Maršíček ...153 // Vapcarov, Nikola: Jaro /přel. V. Maršíček ...155 // Karaslavov, Georgi: Policisté rozvázali odsouzeným na smrt ruce ...156 // Dalčev, Atanas: Můj pokoj /přel. V. Závada a D. Hronková ...157 // Bagrjana, Elisaveta: Na lidskou notu /přel. G. Dunaiová ...159 // Bagrjana, Elisaveta: Tys chtěla /přel. G. Dunaiová ...160 // Dinekov, Petr: Bagrjana promluvila otevřené ...161 // Druhá světová válka // Chančev, Veselin: O tabák, sny i střelný prach ...162 // Davidkov, Ivan: Kus chleba pro poutníka /přel. O. Uličný ...164 // A zazpívej si /přel. J. Sotola ...172 // Vežinov, Pavel: Druhá rota /přel. M. Svátková ...173 // Chančev, Veselin: Verše z tomistry /přel. V. Dvořáčková ...177 // Československo-bulharská vzájemnost // Klement Gottwald - Georgi Dimitrov: Z projevů při podpisu čs.-bulharské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ...178 // Vazov, Ivan: Čechům /přel. F. Mareš a O. Uličný ...181 // Kostenecký, Konstantin: Ze života Stefana Lazareviče /přel. V. Bechyňová ...182 // Karaslavov, Georgi: Spořilov /přel. Z. Hanzová ...183 // Rakovski, Vaťo: Wolkrovy oči /přel. V. Maršíček ...187 // Dalčev, Atanas: Rozloučení /přel. V. Závada a D. Hronková ...188 // Dětem a o dětech // Elin Pelin: Děda Božil a čert /přel. Z. Kufnerová ...191 // Radičkov, Jordan: My vrabčáci /přel. H. Reinerová ...194 // Gabeová, Dora: Dávno /přel. V. Nezval ...200 // Nezval, Vítězslav: Dora Gabe přichází ...208 // Humor a satira // Konstantinov, Aleko: Baj Gaňu /přel. Z. Hanzová ...210 // Rai in, Radoj: Ovčácká brašna /přel. Z. Jančíková //
Petrov, Ivajlo: Než jsem se narodil / přel. L. Nováková // Gabrovské anekdoty // Současná bulharská poezie a próza // Zivkov, Todor: .. očekáváme od spisovatelů // Gabeová, Dora: Extáze /přel. J. Urbánková // Matev, Pavel: Já prostě žiji /přel. A. Kraus // Damjanov, Damjan: Vinobraní /přel. F. Mareš a O. Uličný // Radičkov, Jordan: Zajíc /přel. H. Reinerová // larev ? Pantelej: Radičkov // Karaslavov, Slav Christov: Městečko /přel. O. Vyhlídal // Dimitrovová, Blaga: Všechno /přel. J. Pilař // Stratiev, Stanislav: Divoká kachna mezi stromy /přel. L. Nováková // Davidkov, Ivan: Pampeliška /přel. F. Mareš a O. Uličný // Baševová, Mirjana: Neděle /přel. F. Mareš a O. Uličný // Anastasov, Petr: Láska /přel. K. Mařík // Chajtov, Nikola: Strážce ovesného pole /přel. A. Bretschneiderová // Petrov, Valeri: Sníh /přel. V. Hons // Canev, Ivan: Pamětní deska /přel. V. Maršíček // Steřanov, Dimitr: Ve třiceti třech letech /přel. K. Mařík // Nakovski, Atanas: Niterné uspokojení /přel. H. Reinerová // Bagrjana, Elisaveta: Poezii /přel. J. Urbánková // O bulharské literatu5e ...285 // O bulharské hudbě a výtvarném umění ...298 // O autorech tohoto svazku ...302 // Co Číst dál z bulharské literatury ...311 // Vysvětlivky ...313
(OCoLC)39579832
cnb000007860

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC