Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:6x 
BK
2. vyd.
Praha : Trizonia, 1994
248 s.

objednat
ISBN 80-85573-94-6 (váz.) ISBN !80-85573-40-7 (chyb.)
Bibliogr. s. 245.
Čeština - učebnice středošk.
000018392
Rekat.
Obsah // Návrh tematického plánu... 5 // I. SLOH... 7 // 1. Opakování a rozšíření látky o slohových útvarech, // které letos budeme potřebovat v praxi... 7 // A) Životopis... 7 // B) Dotazník... 11 // 2. Náročné útvary stylu odborného... 13 // Výklad, pojednání, přednáška, // odborný článek,, stať... 13 // A) Ukázky... 13 // B) Co je výklad a pojednání, jejich témata... 34 // C) Kompozice výkladu a pojednání... 36 // D) Jazykové prostředky výkladu a pojednání... 36 // E) Zvláštnosti mluvených odborných projevů... 37 // F) Zvláštnosti psaných odborných projevů... 38 // G) Otázky, úkoly, náměty... 39 // 3. Vypravování s uměleckými prvky... 48 // A) Ukázky... 48 // B) Co je vypravování s uměleckými prvky... 81 // C) Otázky, úkoly a náměty... 81 // 4. Závěrečná systemizace slohové látky... 89 // 5. Člověk mezi lidmi... 93 // A) Ještě jednou „poznej sám sebe“... 93 // B) „JÁ“... 97 // C) Mezilidské vztahy... 99 // D) Zásady účinného jednání... 103 // E) Otázky, úkoly a náměty к celé kapitole... 123 // II. JAZYK... 137 // 6. Opakování ze 3. ročníku... 137 // 7. Skladba / Syntax...;... 145 // 7.0. Základní pojmy syntaxe ... 145 // 7.1. Tradiční syntax... 146 // 7.1.1. Syntaktické vztahy... 146 // 2467.1.2. Formální vyjadřování syntaktických vztahů... 147 // 7.1.3. Veta jednoduchá a souvětí... 148 // 7.1.4. Veta jednoduchá... 149 // 7.1.5. Souvětí... 167
7.2. Valenční syntax... 183 // 7.3. Věty podle postoje (záměru) mluvčího... 189 // 7.3.1. Věty z hlediska modality... 189 // 7.3.2. Věty kladné a záporné... 190 // 7.4. Aktuální větné členění (kontextové)... 191 // 7.5. Textová syntax (hypersyntax)... 194 // 8. Obecné poučení o jazyce // Spisovná čeština a jazyková kultura... 196 // A) Ukázky... 196 // B) Z historie a teorie jazykové kultury... 230 // C) Otázky, úkoly a náměty... 232 // 9. Místo závěru... 239 // Příloha 1 - Na okraj nových // Pravidel českého pravopisu z r. 1993... 241 // Použitá literatura... 245 // Obsah... 246 // „Vítám tě, hochu, tak co studium?“ // Vedle označených ilustrací byly dále použity kresby Pavla Kantorka (s. 92, // 247), Very Martinkové (s. 3, 4, 6, 79) a Josefa Velčovského (s. 29). // 247
cnb002592886

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC