Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:6x 
BK
2. vyd.
Praha : Trizonia, 1994
248 s.

objednat
ISBN 80-85573-94-6 (váz.) ISBN !80-85573-40-7 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na straně 245
Čeština - učebnice středošk.
000018392
Návrh tematického plánu 5 // I. SLOH 7 // 1. Opakování a rozšíření látky o slohových útvarech, // které letos budeme potřebovat v praxi 7 // A) Životopis 7 // B) Dotazník 11 // 2. Náročné útvary stylu odborného 13 // Výklad, pojednání, přednáška, // odborný článek,, stať 13 // A) Ukázky 13 // B) Co je výklad a pojednání, jejich témata 34 // C) Kompozice výkladu a pojednání 36 // D) Jazykové prostředky výkladu a pojednání 36 // E) Zvláštnosti mluvených odborných projevů 37 // F) Zvláštnosti psaných odborných projevů 38 // G) Otázky, úkoly, náměty 39 // 3. Vypravování s uměleckými prvky 48 // A) Ukázky 48 // B) Co je vypravování s uměleckými prvky 81 // C) Otázky, úkoly a náměty 81 // 4. Závěrečná systemizace slohové látky 89 // 5. Člověk mezi lidmi 93 // A) Ještě jednou „poznej sám sebe“ 93 // B) „JÁ“ 97 // C) Mezilidské vztahy 99 // D) Zásady účinného jednání 103 // E) Otázky, úkoly a náměty к celé kapitole 123 // II. JAZYK 137 // 6. Opakování ze 3. ročníku 137 // 7. Skladba / Syntax 145 // 7.0. Základní pojmy syntaxe 145 // 7.1. Tradiční syntax 146 // 7.1.1. Syntaktické vztahy 146 // 7.1.2. Formální vyjadřování syntaktických vztahů 147 // 7.1.3. Věta jednoduchá a souvětí 148 // 7.1.4. Věta jednoduchá 149 // 7.1.5. Souvětí 167 // 7.2. Valenční syntax 183 // 7.3. Věty podle postoje (záměru) mluvčího 189 // 7.3.1. Věty z hlediska modality 189 // 7.3.2. Věty kladné a záporné 190 // 7.4. Aktuální větné členění (kontextové) 191 // 7.5. Textová syntax (hypersyntax) 194 // 8. Obecné poučení o jazyce // Spisovná čeština a jazyková kultura 196 // A) Ukázky 196 // B) Z historie a teorie jazykové kultury 230 // C) Otázky, úkoly a náměty 232 // 9. Místo závěru 239 // Příloha 1 - Na okraj nových Pravidel českého pravopisu z r. 1993 241 // Použitá literatura 245
cnb002592886

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC