Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Prospektrum, 1994

objednat
ISBN 80-85431-15-7
000018427
Rekat.
bsah // . Kouzelná moc slova ...7 // Význam slov...7 // Slovo, věcný význam slov; sousloví...7 // Slova jednoznačná a mnohoznačná; homonyma...10 // Synonyma, antonyma ... 13 // Odborné názvy...17 // Opakování učiva o významu slov...18 // Charakteristika...20 // Tvoření slov...35 // Slovo základové a slovo odvozené...35 // Odvozování příponami a koncovkami ...39 // Odvozování předponami...44 // Skládání slov...46 // Zkratky a zkratková slova...48 // Opakování učiva o slovu a tvoření slov ...50 // . Dorozumíváme se ve větách...52 // Dorozumívací funkce věty...52 // Žádost...55 // Větné členy...57 // Dopis, telegram, blahopřání...61 // Formální vyjádření větných vztahů ...62 // Přísudek...64 // Podmět...67 // Předmět . ...70 // Životopis...74 // Příslovečné určení ...77 // Přívlastek...gl // Bezpodměté věty; věty bez určitého slovesa...89 // Rozvíjení větných základů...91 // Opakování ...95 // Klíč ? některým obtížnějším cvičením...99 // Rejstřík pojmů... ?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC