Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Karolinum, 1992

objednat
ISBN 80-7066-668-4
000018478
Rekat.
Obsah // Předmluva ... 3 // Lekce I ... 5 // /substantiva - rod, ten,, jedien, jakýf substantive, adjektiva - rod; ano X ne, je X není; kdo X co; kde? - lokál sg. / ... // Lekce 2 ... // / slovesa - prázens; slovesa - prázens, negace; // substantiva, adjektiva tvrdá, měkká - rod; lokál X nominativ sg./ // Lekce 3 ... 9 // /substantiva, adjektiva, zájmeno ten - akuzativ; substantiva, adjektiva, zájmeno ten - akuzativ-v* nominativ sg.; zájmena posesivnl; zájmena pose-sivní - akuzativ sg.; "se" - postavení ve větě/ // Lekce 4 ... 11 // /akuzativ sg.; substantiva, zájmena - akuzativ nominativ sg.; slovesa - futurum pf.; slovesa -futurum pf., postavení "se"; slovesa - futurum pf., konjugace/ // Lekce 9 ...•’... • 13 // /modálni slovesa + infinitiv; moct X nesmět; // prézentní tvar slovesa chtít + infinitiv; futurum jít + infinitiv; sloveso impf. X pf., infinitiv / // Lekce 6 ... 19 // /chtít + infinitiv, os. zájmena - akuzativ; osobní zájmena ” akuzativ; slovesa - futurum impf.; slovesa - futurum impf., osobní zájmena - akuzativ; substantiva, adjektiva - akuzativ pl./ // Lekce 7 ... 18 // /substantiva, adjektiva Mž - nominativ pl.; substantiva, adjektiva, zájmena Mž. - akuzativ pl.; akuzativ pl. nominativ pl./ // 20 // Lekce 8 ... // /substantiva, adjektiva - akuzativ -*• nominativ; substantiva, adjektiva - akuzativ pl.} slovesa -futurum pf. impf.; futurum pf. X impf., zájmena osobní - akuzativ; určení místa, času, objekt, otázka na
sloveso/ // Lekce 9 ... 23 // substantiva, lokál sg. -»genitiv sg.; akuzativ sg. — genitiv sg.; nominativ sg. -»genitiv sg.; genitiv sg. — akuzativ sg.; akuzativ eg. — genitiv sg., zájmena poseslvní; zájmeno "svilj" - funkce/ // Lekce 10 ... 25 // /futurum impf. -» préteritum; futurum pf. -» préteritum, zájmena osobní - akuzativ; futurum pf. préteritum, negace, zájmena osobní - akuzativ, príklonky; prázens impf, -»préteritum pf., zájmena osobní - akuzativ, příklonky; relativní věty/ // Lekce 11 ... 27 // /akuzativ sg. — genitiv pl.; nominativ pl. -»genitiv pl.; futurum pf. -»impf, zájmena osobní - genitiv; zájmena osobní - genitiv, slovesa - préteritum, muset + infinitiv; určení času - datum/ // Lekce 12 ... 29 // /slovesa - imperativ, zájmena osobní - akuzativ; negativní imperativ, zájmena osobní - akuzativ; adjektiva - nepravidelný komparativ - akuzativ} adverbia - nepravidelný komparativ; číslovky -určování času/ // Lekce 13 ... 31 // / zájmena osobní - dativ; genitiv -» dativ, zájmena poseslvní -» zájmena osobní; akuzativ, genitiv, dativ, lokál -» nominativ; genitiv -» dativ, určení místa; zájmena osobní - genitiv, dativ, akuzativ, impf, futurum -» pf. préteritum/ // Lekce 14 ... 33 // / zájmena osobní - lokál; zájmena osobní - lokál, příklonky; akuzativ lokál; zájmena osobní // substantiva; genitiv, lokál dativ, genitiv, akuzativ f určení místa; adjektiva - komparativ -akuzativ/ // Lekce
i 5 ... 36 // /určení času; zájmena, adverbia neurčitá; zájmena, adverbia záporná, negace; impf, futurum pf. préteritum, substantiva - zájmena osobní, příklonky; imperativ pf. sloves impf, infinitiv, zájmena osobní/ // Lekce 16 ... 37 // /akuzativ instrumentál, určení místa; akuzativ, genitiv, dativ ->¦ lokál, instrumentál, genitiv, určení místa; instrumenál; zájmena osobní - deklinace; negativní imperativ pf. infinitiv,, osobní zájmena -akuzativ, příklonky/ // Lekce 17 ...i... 40 // / určení místa, času, objekt, futurum; deklinace, určení místa, času, zplsobu, objekt; pf. futurum ->• impf, infinitiv, zájmena osobní, poř. slov; deklinace; deklinace, zájmeno "svftj"/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC