Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezská univerzita, 1997
272 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-85879-88-3 (brož.)
Nad názvem: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědná fakulta, Ústav historických věd
Obsahuje bibliografii na s. 251-267 a rejstřík
000018546
I. Úvodem ...3 // II. Dokumenty k vývoji ČSR ...4 // Poznámky JUDr. Jaroslava Drábka o jeho rozmluvě s dr. Edvardem Benešem (1939, 31. leden), Londýn ...5 // Zpráva o čs. vojenské jednotce v SSSR (1942) // Protokol k smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a povalečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, sjednané 12. prosince 1943 ...10 // Zpráva čs. vojenského zmocněnce v SSSR (1945)...10 // Projev presidenta republiky dr. Edvarda Beneše na Staroměstském náměstí v Praze 16. května 1945 ...13 // Rektifikace hranic Československa 1945 - 1946) ...19 // Dopis zástupců Hrabství kladského, Kladského komitétu v Náchodě ad. ministru zahraničních věcí Janu Masarykovi (1945) ...25 // Dopis konzulátu Republiky československé v San Francisku Ministerstvu zahraničních věcí RČs v Praze (1946)...29 // Vázané vklady budou zhodnoceny bez jakéhokoli zkrácení (1947) ...31 // Opatření k zajištění bezpečnosti státu 22. 2. 1948...33 // Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948 ...33 // Zápis z porady přednostů X. sektoru ministerstva vnitra ze dne 13. října 1948...65 // Schůze sekretariátu ÚV KSČ dne 6. prosince 1949 ...66 // Ze schůze sekretariátu ÚV KSČ dne 31. března 1950 ...67 // Dopis kněží Ústřednímu akčnímu výboru Národní fronty (1949) ...68 // Zpráva vyšetřující komise předsednictva Ústředního výboru k případu Otty Šlinga, Marie Švermové a druhých zločinných škůdců a spiklenců (1951) ...69 // Dopis ministra národní bezpečnosti Klementu Gottwaldovi (1951) ...92 // Záznam do spisu únos vlaku - Aš (1951) ...93 // Z korespondence ministra lehkého průmyslu a ministra národní bezpečnosti (1952) ...94 // Zpráva o pobytu sovětských specialistů - balzámovačů v Praze (1953) ...95 //
Informační bulletin č. 41/11, stručný přehled o událostech, k nimž došlo po zveřejnění usnesení strany a vlády o peněžní reformě (1953) ...96 // Informační bulletin č. 44/11, ohlas usnesení vlády NDR a událostí v Berlíně (1953) ...121 // Usnesení 119. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 21.5. 1956 ...125 // Dopis F. Peroutky zadržený Československou bezpečností (1956) ...125 // Jednání 117 schůze politického byra ÚV KSČ 7. 5. 1956 ...128 // Z usnesení celostátní konference KSČ 11. - 15. 6. 1956 (pasáže týkající se slovenských národních orgánů) ...129 // Slovenská národní rada v ústavě ČSSR z roku 1960 ...131 // Projev Ludvíka Vaculíka na 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů ...134 // III. Dokumenty k obecným dějinám ...142 // Ústava Spojených států amerických ...143 // Hindenburg, P. von: Aus meinem leben (1920) ...155 // Stalin, J. V.: projev na XIV. sjezdu VKSB 18. - 31. 12. 1925 (úryvek) ...157 // Z projevu Hitlera v Říšském sněmu 13. 7. 1934 hodnotícího stav Německa po nastolení fašismu ...158 // Zákon o všeobecné vojenské povinnosti v Německu z 16. března 1935 ...158 // Pakt proti Kominterně z 25. 11. 1936 ... 159 // Směrnice vrchního velitele branné moci z 11. března 1938 nařizující vstup německých vojsk do Rakouska ...159 // Mnichovská dohoda z 29. 9. 1938 o odstoupení sudetoněmeckého území ...160 // Smlouva o neútočení mezi Německem a Svazem sovětských socialistických republik (1939) ...162 // Telegram říšského ministra zahraničních věcí německému velvyslanci v Sovětském svazu (Schulenburgovi, 1939)...163 // Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství z 28. 9. 1939 ...165 // Pakt tří mocností (Německa, Itálie, Japonska) z 27. září 1940 ...167 // Plán napadení SSSR „Barbarossa“ z 18. 12. 1940 ...167 //
Charles De Gaulle: Výzva Francouzům...168 // Charles De Gaulle: Mezidobí...169 // Směrnice ministerského předsedy a ministra obrany 1941 (válka ve Středomoří) ...170 // Atlantická charta ze 14. srpna 1941...172 // Deklarace Spojených národů ze dne 1. ledna 1942...173 // Z komuniké moskevské konference z 30. 10. 1943...173 // Káhirská deklarace o Japonsku ze 6. 12. 1943...174 // Teheránská deklarace z 1. 12. 1943...175 // Operace Veritable (rozkaz generála Eisenhowera), 1944 ...176 // Všeobecný rozkaz č. 18 gen. G. S. Pattona ...177 // George S. Patton: O vojákovi...178 // Montgomery, B. L.: Moje teorie velení ...178 // Winston S. Churchill: Moskva. První setkání...180 // Josip Brož - Tito: úkoly partyzánských oddílů v boji za osvobození národa...182 // Komuniké o konferenci představitelů tří spojeneckých mocností - Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké británie na Krymu...184 // Protokol o jednání Jaltské konference (1945) ... 187 // Oznámení o kapitulaci Německa z 8. 5. 1945 ... 191 // 9. zasedání Postupimské konference - 25. července 1945 ...192 // Projev maršála J. V. Stalina k národům Sovětského svazu (1945)...193 // Protokol Berlínské konference tří velmocí (1945) ...195 // Z protokolu Berlínské konference z 2. 8. 1945 o transferu Němců ...199 // Výpověď A. H. Naujokse Norimberskému soudu o událostech v Hovících v srpnu 1939 ...199 // Norimberský proces: vyhlazování dětí ...200 // Vyhlášení kapitulace Japonska z 2. 9. 1945 ...202 // Tokijský proces - obžalovaní a jejich obhajoba ...203 // Žukov, G. K.: Vzpomínky a úvahy...204 // Žukov, G. K.: Berlínská operace...205 // President Kennedy: Expanded upon his state of the union message on May 25, 1961, when he told the Congress ...208 // Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických útočných zbraní (1979)... 209 //
Charta Organizace spojených národů ...217 // Všeobecná deklarace lidských práv...223 // Z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 (1950)...227 // Úmluva o právech dítěte (1989) ...231 // Pacem in terris...234 // Deklarace o náboženské svobodě (Dignitatis humanae)...246 // IV. Výběrová bibliografie... 251 // V. Osobní rejstřík...254 // VI. Použité zkratky...268 // Obsah...270
(OCoLC)39317099
cnb000304200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC