Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezská univerzita, 1997
272 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-85879-88-3 (brož.)
Nad názvem: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědná fakulta, Ústav historických věd
Obsahuje bibliografii na s. 251-267 a rejstřík
000018546
OBSAH // I. ÚVODEM // 3 // II. DOKUMENTY ? VÝVOJI ČSR // 4 // POZNÁMKY JUDR. JAROSLAVA DRÁBKA O JEHO ROZMLUVĚ S DR. EDVARDEM // BENEŠEM (1939, 31. LEDEN), LONDÝN...5 // ZPRÁVA O ČS. VOJENSKÉ JEDNOTCE V SSSR ( 1942)...? // PROTOKOL ? SMLOUVĚ O PŘÁTELSTVÍ, VZÁJEMNÉ POMOCI A POVALEČNÉ SPOLUPRÁCI MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A SVAZEM SOVĚTSKÝCH // SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK, SJEDNANÉ 12. PROSINCE 1943...10 // ZPRÁVA ČS. VOJENSKÉHO ZMOCNĚNCE V SSSR (1945)...10 // PROJEV PRESIDENTA REPUBLIKY DR. EDVARDA BENEŠE NA STAROMĚSTSKÉM // NÁMĚSTÍ V PRAZE 16. KVĚTNA 1945...13 // REKTIFIKACE HRANIC ČESKOSLOVENSKA (1945 - 1946)...19 // DOPIS ZÁSTUPCŮ HRABSTVÍ KLADSKÉHO, KLADSKÉHO KOMITÉTU // V NÁCHODĚ AD. MINISTRU ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ JANU MASARYKOVI (1945 ?)..25 DOPIS KONZULÁTU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ V SAN // FRANCISKU MINISTERSTVU ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ RČS V PRAZE (1946)...29 // VÁZANÉ VKLADY BUDOU ZHODNOCENY BEZ JAKÉHOKOLI ZKRÁCENÍ (1947) ...31 // OPATŘENÍ ? ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STÁTU 22. 2. 1948...33 // ÚSTAVA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY ZE DNE 9. KVĚTNA 1948...33 // ZÁPIS Z PORADY PŘEDNOSTŮ X. SEKTORU MINISTERSTVA VNITRA // ZE DNE 13. ŘÍJNA 1948...65 // SCHŮZE SEKRETARIÁTU ÚV KSČ DNE 6. PROSINCE 1949...66 // ZE SCHŮZE SEKRETARIÁTU ÚV KSČ DNE 31. BŘEZNA 1950...67 // DOPIS KNĚŽÍ ÚSTŘEDNÍMU AKČNÍMU VÝBORU NÁRODNÍ FRONTY (1949)...68 // ZPRÁVA VYŠETŘUJÍCÍ KOMISE PŘEDSEDNICTVA ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU
? PŘÍPADU OTTY ŠL1NGA, MARIE ŠVERMOVÉ A DRUHÝCH ZLOČINNÝCH // ŠKŮDCŮ A SPIKLENCŮ (1951)...69 // DOPIS MINISTRA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI KLEMENTU GOTTWALDOVI (1951)...92 // ZÁZNAM DO SPISU ÚNOS VLAKU - AŠ (1951)...93 // Z KORESPONDENCE MINISTRA LEHKÉHO PRŮMYSLU A MINISTRA NÁRODNÍ // BEZPEČNOSTI (1952)...94 // ZPRÁVA O POBYTU SOVĚTSKÝCH SPECIALISTŮ - BALZÁMOVAČŮ // V PRAZE (1953)...95 // INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 41/11, STRUČNÝ PŘEHLED O UDÁLOSTECH, ? NIMŽ DOŠLO PO ZVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ STRANY A VLÁDY O PENĚŽNÍ // REFORMĚ (1953)...96 // INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 44/11, OHLAS USNESENÍ VLÁDY NDR A UDÁLOSTÍ // V BERLÍNĚ (1953)...121 // USNESENÍ 119. SCHŮZE POLITICKÉHO BYRA ÚV KSČ ZE DNE 21.5. 1956.125 // DOPIS F. PEROUTKY ZADRŽENÝ ČESKOSLOVENSKOU BEZPEČNOSTÍ (1956).125 // JEDNÁNÍ 117 SCHŮZE POLITICKÉHO BYRA ÚV KSČ 7. 5. 1956...128 // Z USNESENÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE KSČ 11. - 15. 6. 1956 (PASÁŽE TÝKAJÍCÍ SE SLOVENSKÝCH NÁRODNÍCH ORGÁNŮ)...129 // 270 // SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA V ÚSTAVĚ ČSSR Z ROKU 1960...131 // PROJEV LUDVÍKA VACULÍKA NA 4. SJEZDU SVAZU ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ...134 // ILI. DOKUMENTY ? OBECNÝM DĚJINÁM...142 // ÚSTAVA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH...143 // HINDENBURG, P. VON: A US MEINEM LEBEN (1920)...155 // STALIN, J. V.: PROJEV NA XIV. SJEZDU VKSB 18. - 31. 12. 1925 (ÚRYVEK).157 // Z PROJEVU HITLERA V ŘÍŠSKÉM SNĚMU 13. 7. 1934 HODNOTÍCÍHO // STAV NĚMECKA PO NASTOLENÍ
FAŠISMU...158 // ZÁKON O VŠEOBECNÉ VOJENSKÉ POVINNOSTI V NĚMECKU // Z 16. BŘEZNA 1935...158 // PAKT PROTI KOMINTERNĚ Z 25. 11. 1936... 159 // SMĚRNICE VRCHNÍHO VELITELE BRANNÉ MOCI Z 11. BŘEZNA 1938 // NAŘIZUJÍCÍ VSTUP NĚMECKÝCH VOJSK DO RAKOUSKA...159 // MNICHOVSKÁ DOHODA Z 29. 9. 1938 O ODSTOUPENÍ SUDETONĚMECKÉHO // ÚZEMÍ...160 // SMLOUVA O NEÚTOČENÍ MEZI NĚMECKEM A SVAZEM SOVĚTSKÝCH // SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK (1939)...162 // TELEGRAM ŘÍŠSKÉHO MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NĚMECKÉMU // VELVYSLANCI V SOVĚTSKÉM SVAZU (SCHULENBURGOVI, 1939)...163 // NĚMECKO-SOVĚTSKÁ SMLOUVA O HRANICÍCH A PŘÁTELSTVÍ Z 28. 9. 1939... 165 // PAKT TŘÍ MOCNOSTÍ (NĚMECKA, ITÁLIE, JAPONSKA) Z 27. ZÁŘÍ 1940...167 // PLÁN NAPADENÍ SSSR „BARBAROSSA“ Z 18. 12. 1940...167 // CHARLES DE GAULLE: VÝZVA FRANCOUZŮM...168 // CHARLES DE GAULLE: MEZIDOBÍ...169 // SMĚRNICE MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY A MINISTRA OBRANY 1941 // (VÁLKA VE STŘEDOMOŘÍ)...l...170 // ATLANTICKÁ CHARTA ZE 14. SRPNA 1941...172 // DEKLARACE SPOJENÝCH NÁRODŮ ZE DNE 1. LEDNA 1942...173 // Z KOMUNIKÉ MOSKEVSKÉ KONFERENCE Z 30. 10. 1943...173 // KÁHIRSKÁ DEKLARACE O JAPONSKU ZE 6. 12. 1943...174 // TEHERÁNSKÁ DEKLARACE Z 1. 12. 1943...175 // OPERACE VERITABLE (ROZKAZ GENERÁLA EISENHOWERA), 1944...176 // VŠEOBECNÝ ROZKAZ Č. 18 GEN. G. S. PATTONA...177 // GEORGE S. PATTON: O VOJÁKOVI...178 // MONTGOMERY, B. L.: MOJE TEORIE VELENÍ...178 // WINSTON S. CHURCHILL: MOSKVA.
PRVNÍ SETKÁNÍ...180 // JOSIP BROŽ - TITO: ÚKOLY PARTYZÁNSKÝCH ODDÍLŮ V BOJI ZA // OSVOBOZENÍ NÁRODA...182 // KOMUNIKÉ O KONFERENCI PŘEDSTAVITELŮ TŘÍ SPOJENECKÝCH MOCNOSTÍ -- SOVĚTSKÉHO SVAZU, SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A VELKÉ BRITÁNIE // NA KRYMU...184 // PROTOKOL O JEDNÁNÍ JALTSKÉ KONFERENCE (1945)... 187 // OZNÁMENÍ O KAPITULACI NĚMECKA Z 8. 5. 1945... 191 // 9. ZASEDÁNÍ POSTUP1MSKÉ KONFERENCE - 25. ČERVENCE 1945...192 // PROJEV MARŠÁLA J. V. STALINA ? NÁRODŮM SOVĚTSKÉHO SVAZU (1945)...193 // 271 // PROTOKOL BERLÍNSKÉ KONFERENCE TŘÍ VELMOCÍ (1945)...195 // Z PROTOKOLU BERLÍNSKÉ KONFERENCE Z 2. 8. 1945 O TRANSFERU NĚMCŮ ... 199 VÝPOVĚĎ A. H. NAUJOKSE NORIMBERSKÉMU SOUDU O UDÁLOSTECH V // HOVÍCÍCH V SRPNU 1939...199 // NORIMBERSKÝ PROCES: VYHLAZOVÁNÍ DĚTÍ...200 // VYHLÁŠENÍ KAPITULACE JAPONSKA Z 2. 9. 1945 ...202 // TOKIJSKÝ PROCES - OBŽALOVANÍ A JEJICH OBHAJOBA...203 // ŽUKOV, G. K.: VZPOMÍNKY A ÚVAHY...204 // ŽUKOV, G. K.: BERLÍNSKÁ OPERACE...205 // PRESIDENT KENNEDY: EXPANDED UPON HIS STATE OF THE UNION MESSAGE // ON MAY 25, 1961, WHEN HE TOLD THE CONGRESS...208 // SMLOUVA MEZI SSSR A USA O OMEZENÍ STRATEGICKÝCH ÚTOČNÝCH // ZBRANÍ (1979)... 209 // CHARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ...217 // VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV...223 // Z ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE ZNĚNÍ // PROTOKOLŮ Č. 3, 5 A 8 (1950)...227 // ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (1989)...231
PACEM IN TERRIS...234 // DEKLARACE O NÁBOŽENSKÉ SVOBODĚ (DIGINTATIS HUMANAE)...246 // IV. VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE... 251 // V. OSOBNÍ REJSTŘÍK...254 // VI. POUŽITÉ ZKRATKY...268 // OBSAH...270 // 272
(OCoLC)39317099
cnb000304200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC