Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004
178 s. : il.

objednat
ISBN 80-248-0741-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické odkazy, poznámky pod čarou
000018682
K hlavním změnám českého soutěžního práva po vstupu ČR do EU - Josef Bejček // ... finančních trhů a prevence proti tzv. „praní špinavých peněz“ z pohledu evropské a mezinárodni praxe a vývojových trendů - Alexander Bělohlávek, Bohuslav Halfar // Podpora podnikání z fondů EU 23 - Libuše Bradnová // Programové dokumenty regionální politiky ČR ve vazbě na EU - Ivana Calábková 28 // Vybrané problémy soudního přezkumu po vstupu do Evropské unie 38 - Tomáš Folias // Čerpání dovolené na zotavenou - Pavel Godický // Diskontinuita po česku (aneb jak by se to nemělo dělat na příkladu českých příspěvkových organizací) - Petr Havlán // Problém elektroodpadů v legislativě ČR v souvislosti s členstvím ČR v EU - Jiří Bártek, Radim Kalabis // Evropské insolvenční právo a cesta k jeho unifikaci - Zdeněk Kapitán // Úprava pojistné smlouvy zákonem č. 37/2004 sb. o pojistné smlouvě - Martina Krůgerová // Agenturní zaměstnávání - Jana Martiníková // Koncepcia obchodnej politiky Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie 69 - Miroslav Mečár, Otília Zorkóciová, Miloslav Rosenberg // Změny v zákoníku práce 77 - Jana Merváriová // Problematika vymezení subjektů finančního práva 81 - Petra Nováková // Evropské civilní procesní právo 90 - Helena Ondryášová // Daň z přidané hodnoty 97 - Ivana Pařízková // Struktura neziskových organizací a její právní úprava 110 - Miloslav Preininger // Zpoplatnění užívání dálnic a silnic ve vztahu k EU 116 - Michal Radvan // Některé otázky svobody usazování v Evropské unii 123 - Eva Riegrová // Justiční spolupráce ve věcech civilních - nová dimenze českého mezinárodního práva soukromého 128 - Naděžda Rozehnalová // Trestněprávní rizika jednání statutárního orgánu v kapitálové obchodní společnosti - Bohumila Salachová //
Uznávání a výkon rozhodnutí cizích justičních orgánů se zřetelem na vstup ČR do EU - Marie Sciskalová, Tomáš Gongol // Aplikácia komunitárneho práva členskými štátmi 146 - Miroslav Slašťan // Sportovní činnost a soutěžní právo evropských společenství - Tomáš Sluka 154 // Trestní právo daňové - sankce za porušení předpisů daňového práva v České republice 160 - Dana Šrámková // Následky neimplementace evropské směrnice v podmínkách ČR - Vladimír Týč 166 // Evropský vývoj mimosmluvní odpovědnosti a budoucnost české úpravy 172 - Jiří Valdhans

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC