Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Scriptum, 1993
221 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 80-85528-26-6 (brož.)
němčina
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
000018761
Rekat.
Předmluva autora k českému vydání Předmluva // I. PŮVOD // První kapitola Kdo jsme? // 1. Otázka // 2. Otevření pohledu: Kdo jsem ? // Druhá kapitola Dějiny přírody // 1. Obraz a dějiny kosmu // 2. Dějiny života // A. Růst tvarů // B. Vývoj organického života // a. zachování druhů // b. vývoj druhů // c. zachování jednotlivců // C. Tělo a duše // Třetí kapitola Odkud pocházíme? // Kdo jsme? // 1. - 11. Vyprávění (1.Mojžíš 1-11) . // Úvaha // 12. - 19. Vyprávění (izraelský národ) // Úvaha...49 // 20. Vyprávění (Ježíš)...51 // Úvaha...54 // 21. Řekové...56 // 22. Filozofie...57 // 23. Řím...57 // 24. Církev...58 // 25. Teologie ...59 // 26. Středověk...60 // 27. Novověk...62 // 28. Věda...63 // 29. Kde se nalézám?...64 // 30. Kde stojíme?...69 // Bohatství a chudoba...69 // Válka a mír ...70 // Člověk a příroda... 71 // Muž a žena ...72 // ?. NÁHLEDY // Předběžná poznámka...75 // Čtvrtá kapitola Čas, fyzika, metafyzika // 1. Metafyzika...78 // 2. Fyzika...84 // 3. Vývoj...89 // 4. Kultura...93 // Pátá kapitola Vědní obory // 1. Rozčlenění...100 // 2. Matematika a logika...102 // A. Vylíčení...104 // B. Úvaha...107 // ’ 3. Fyzika...111 // A. Vylíčení ...111 // a. Skladba teorií...111 // b. Kvantová teorie // B. Úvaha // a. Kodanský výklad // b. Rekonstrukce abstraktní kvantové teorie // c. Holismus // d. Odvození pojmu prostom // e. Hmota a vedomí // 4. Biologie // A. K vylíčení // B. Úvaha // 5. Technika // 6. Humanitní vědy // A. Lékařství // B. Duchovní vědy // Metodická úvaha // Jazykověda // Literatura // Dějiny umění a hudební věda // Filologie // Filozofie, teologie, věda o náboženství. // Politické dějiny // C. Sociální vědy // Právní věda // Ekonomická věda // Sociologie // Politika // D. Antropologie //
Šestá kapitola Náčrt filozofie // 1. Úkol ...158 // 2. Platón ...160 // 3. Obraz lešení...162 // 4. Morálně-politická cesta ...162 // 5. Matematicko-fyzikální cesta u Platóna ...166 // 6. Vytvářející se přírodní vědy z pohledu // Aristotela, Galileiho, Descarta, Kanta ... 168 // 7 Matematicko-fyzikální cesta v kvantové teorii ... 173 // 8 Duševně-mystická cesta...175 // Sedmá kapitola Cesty náboženství // 1. Pohled na cesty...177 // 2. Náboženství a kultury...181 // 3. Etika ...183 // 4. Vnitřní zakoušení ...184 // 5. Nedokončená křesťanská teologie ...186 // 6. Teologie a přírodní vědy...190 // Astronomie...191 // Vývoj ...192 // To, co je pro nás v nevědomí ...193 // 7. Obrazy bohů...194 // Duše a bohové ...195 // Obrazy bohů...196 // ?. BUDOUCNOST // Osmá kapitola Kam jdeme? // Kam jdeme? ...201 // 1. Co máme vědět? ...202 // 2. Co musíme dělat?...206 // Člověk a příroda...206 // Chudoba a bohatství ...208 // Válka a mír ...210 // Uskutečněni ...212 // 3. V co můžeme doufat?...213 // Přehled autorem citovaných vlastních prací s jejich původními názvy...216 // Jmenný rejstřík...217
(OCoLC)39570293
cnb000083321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC