Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Orbis, 1974
486 s. ; 8°

objednat
Pyramida
Soubor statí o češtině vznikl na základě rozhlasového cyklu Čeština za školou. V populárních, systematicky koncipovaných relacích upozorňoval na zajímavosti z většiny jazykovědných disciplín, na otázky teoretické i praktické, a seznamoval s důležitými a zajímavými etapami vývoje našeho jazyka, spisovného i nespisovného..
000018768
Čeština za školou 5 // Čeština a její rod 16 // O spisovné slovenštině a jejím poměru k češtině 21 // Čeština spisovná - nejdůležitější útvar národního jazyka 32 // O nářečích českého jazyka vůbec, zvlášť раk o moravských 44 // 6/ Nářečí v Čechách 55 // 7/ O češtině každodenní 65 // Liší se profese jazykem? 74 // Jazyk mládeže 83 // Co je to styl? 93 // Jazyk v poézii 105 // Dnešní jazyk jako výsledek minulého vývoje 116 // 13/ O češtině nejstarší 123 // 14/ O češtině doby střední 130 // 15/ Čeština za obrození 135 // 16/ Čeština v druhé polovině 19. století a na počátku století našeho 149 // 17/ O jazykové soustavě češtiny a jejích vlastnostech 161 // 18/ O jazykové správnosti aneb není chyba jako chyba 168 // 19/ O mluveném slově obecně 181 // Otazníky nad spisovnou výslovností 190 // O technice a vadách mluveného projevu 198 // O zvukové stránce souvislé řeči 205 // 23/ Čeština není jen pravopis 214 // 24/ Názory na reformu pravopisu 222486 // 25/ Začínáme o slovníku 232 // 26/ Co nám říkají slova o svém významu 240 // 27/ Slova nejsou sama aneb o významových // Vztazích mezi slovy 247 // 28/ O slovníkárství, zvlásté českém 255 // 29/ Cizí slova 266 // 30/ Od lexikální normy ke hře se slovy 280 // 31/ O tvoření slov 287 // 52/ Umění pojmenovávat 296 // 33/ O odborném názvosloví 304 // 34/ O vlastních jménech, zvlásté místních 315 // 35/ O jménech osobních 322 // 36/ Pomístní jména 329 // 37/ Česká příjmení 336 // 38/ O slovních druzích 342 // 39/ Je české skloňování obtížné? 350 // 40/ Kolik tvarú má české sloveso? 362 // 41/ Co je věta a jak ji tvoříme 376 // 42/ O pořádku a nepořádku slov v české // Větě 385 // 43/ K čemu je větný rozbor? 395 // 44/ Jasnost a nejasnost věty a souvětí 403 //
45/ O stavbě věty v odborném vyjadřování 410 // 46/ Věta v dílech současných českých spisovatelů 419 // 47/ Členění a významová výstavba souvislých projevů 426 // 48/ Poměr lidí k jazykovému vyjadřování aneb pověry o jazyce 435 // 49/ Jazykovědná pracoviště 445 // 50/ Čeština v cizině 451 // 51/ Cizinec mluví česky 461 // 52/ Přece jen o češtině ve škole 470 // Slovo závěrem 479
(OCoLC)6014623
cnb000132053

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC