Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989

objednat
ISBN 80-04-23845-9
000018857
Rekat.
OBSAH // Předmluva... . 9 // Předmluva ke 2. doplněnému vydání... 13 // Kap. 1. ÚVOD: PODNĚTY A PŘEDPOKLADY // 1. Historické tendence... 15 // 2. Současné teoretické podněty... 19 // Kap. 2. PEDAGOGICKO-PSYCHO LOGICKÁ KRITÉRIA KONSTRUKCE A NASAZENÍ VYUČOVACÍCH AUTOMATŮ ... 31 // 1. Kritická analýza některých znaků tradičního hromadného vyučování... 31 // 2. Analýza řídící činnosti učitele... 34 // 3. Zák v situaci automatizovaného učení — některá filozofická a sociálně psychologická kritéria... 35 // 4. Podstatné kritérium: Konzistence tří základních // úrovní... 36 // Kap. 3. JEDNODUŠŠÍ TECHNICKÉ VYUČOVACÍ // SYSTÉMY ... 39 // 1. Vznik a vývoj vyučovacích strojů... 39 // 2. Vymezení, klasifikace a hlavní typy prostředků // současné didaktické techniky... 47 // 3. Individuální vyučovací automaty... 52 // A. Mechanické pomůcky к prezentování textových programů... 55 // B. Jednodušší elektromechanické vyučovací stroje ... 55 // C. Střední elektromechanické vyučovací stroje 56 // D. Složité elektronické vyučovací automaty... 58 // E. Skupinové nasazení individuálních vyučovacích // strojů a automatů... 62 // 4. Skupinová zpětnovazební zařízení... 66 // 5. Trenažéry a simulátory... 71 // 5 // Kap. 4. PSYCHODIDAKTICKÉ FUNKCE PROSTŘEDKŮ // AUTOMATIZOVANÉHO UČENÍ... 80 // 1. Psychologické charakteristiky funkčních možností didaktické techniky... 81
2. Didakticko-regulativní charakteristiky vyučovacích technických systémů... 86 // 3. Didaktické funkce jednodušších vyučovacích technických systémů... 91 // 4. Některé organizačně-ekonomické podmínky využití didaktické techniky... 93 // Kap. 5. Člověk v situaci automatizovaného // UČENÍ ... 96 // 1. Zák v situaci automatizovaného učení... 96 // 2. Interakce ..učitel—žák“ v automatizovaném učení ... 111 // 3. Změny v profesiogramu činností žáka a učitele // v automatizovaném učení... 115 // 4. Učitel v situaci automatizovaného učení... 118 // Kap. 6. PSYCHODIDAKTICKÁ ERGONOMIE ... 122 // 1. Podmínky a charakteristiky činnosti člověka v situaci automatizovaného učení... 124 // 2. Jak člověk prožívá situaci automatizovaného učení ... 130 // 3. Učitel (instruktor) jako operátor u monitorně // řídicího pultu... 131 // Kap. 7. PSYCHOLOGIE ŘÍZENÉHO UČENÍ ... 134 // 1. Základní předpoklady... 134 // 2. Senzitivita řídícího systému na faktory a parametry řízeného subjektu a procesu... 137 // 3. Efektornost řídícího systému v jeho působení na řízený proces a subjekt... 141 // Konstrukce programu řízení učení... 146 // Kap. 8. SAMOČINNÉ POČÍTAČE A JEJICH VYUŽITÍ V UČENÍ A VYUČOVANÍ... 151 // 1. Reálné systémy a projekty... 153 // 2. Technické a funkční podmínky vyšších možností počítačových systémů výuky... 156 // 3. Počítače a pedagogicko-psychologické
podmínky účinného řízení lidského učení... 162 // 6 // 4. Některé konkrétní příklady složitějších didaktických operátorů a modelů adaptivního řízení učení pomocí počítače... 169 // 5. Model adaptivního řízení učení pomocí počítače 178 // 6. Didaktické funkce a konkrétní využití počítačových systémů... 187 // 7. Některé další otázky a závěry... 196 // Kap. 9. MIKROPOČÍTAČE VE VZDĚLÁVÁNÍ — // PSYCHOLOGIE KOMPUTERIZACE...200 // 1. Mikroprocesorová revoluce ve vzdělávání — obecné předpoklady...200 // 2. Pedagogicko-didaktické problémy...203 // 3. Psychologické otázky a problémy...211 // 4. Formativní působení výpočetní techniky — konfrontace lidského a umělého intelektu...222 // 5. Psychologie komputerizace...227 // 6. Shrnutí...228 // ZÁVĚR...229 // Cizojazyčné resumé...236 // Literatura...240 // Literatura к 9. kapitole...254 // Jmenný rejstřík...258 // Věcný rejstřík...261 // Seznam obrázků, tabulek, příloh, použitých zkratek...264 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC