Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Spektrum, 1990

objednat
ISBN 80-7107-000-9
000018863
Rekat.
OBSAH // DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA // CHARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (výňatek) . // ... 13 // MEZINÁRODNI CHARTA LIDSKÝCH PRÁV // Všeobecná deklarace lidských práv... 19 // Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech . 25 // Mezinárodní pakt o občanských a politických právech...35 // Opční protokol ? Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech ...52 // // 9 9 // DALSI MEZINÁRODNI UMLUVY O LIDSKÝCH PRÁVECH // Úmluva o právech dítěte ...59 // Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen...77 // Úmluva o státním občanství vdaných žen...88 // Úmluva o souhlasu ? manželství, nejnižším věku pro uzavření // manželství a registraci manželství...92 // Úmluva o politických právech žen ...95 // Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce // druhých osob ... 98 // Úmluva o otroctví ... 106 // Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia...110 // Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů // proti lidskosti... 114 // Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace .118 // Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu..130 // Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu ...136 // Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ... 143 // Úmluva o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání... 155
// DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ // Deklarace práv dítěte... 163 // Deklarace o právu národů na mír... 166 // Deklarace o právu na rozvoj... 167 // Deklarace o používání pokroku vědy a techniky v zájmu míru // a ve prospěch lidstva ... 172 // Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti... 174 // 205 // Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře...185 // Deklarace o odstranění diskriminace žen...189 // Deklarace o výchově mládeže v duchu ideálů míru, vzájemné úcty a porozumění mezi národy...193 // Deklarace o odstranění všech forem rasové diskriminace... 196 // Použité prameny ...201 // 206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC