Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Prostor, 1999
317 s.

objednat
ISBN 80-7260-018-4 (váz.)
Obzor ; sv. 29
Bibliografie na s. 303-317
Život lidský - smysl - hledání - studie
000018903
Poznámka úvodem 15 // 1. kniha: STAROVĚKÝ ODKAZ // 1. Cesta proroků: vyšší autorita // I. Od jasnovidce k prorokovi: Mojžišova zkouška poslušnosti 21 // 2. Bůh smlouvy: Izajášova zkouška túry 24 // 3. Zápas věřícího: Jób 28 // 4. Sebevýklad svéta: zlo na Východe 31 // 11. Cesta filozofů: úžasný nástroj v nás // J. Sokratův objev nevěděni 39 // 6. Život v mluveném slově 52 // 7. Platónovy jinosvěty i sféra idejí 5 7 // 8. Cesty k utopii: stát a ctnosti ve velkém -4 64 // 9. Aristoteles: cizinec v Athénách 68 // 10. Po cestách pouhého rozumu 72 // 11. Aristotelův Bůh proměnlivého světa 79 // III. Kresťanská cesta: experimenty ve společenství // 12. Společenství věrných: církev 85 // 13. Ostrovy víry: kláštery 93 // 14. Cesta disputace: univerzity 104 // 15. Proměny protestantské cesty: Erasmus Rotterdamský, Luther, Kalvín 116 // // 2. kniha: SPOLEČNÉ HLEDÁNÍ // IV. Cesta objevů: hledání zkušenosti // 16. Homéruv odkaz: mýtus a hrdinská minulost 133 // 17. Hérodotos a zrození historie 137 // 18. Thúkýdidés vytváří vědu o politice 146 // 19. Od mýtu k literatuře: Vergilius 150 // 20. Nové cesty k utopii: Thomas More 156 // 21. Staré idoly a nová panství: vize Francise Bacona 159 // 22. Od duše k já: Descartův ostrůvek v nitru 166 // V. Cesta liberálů // 23. Machiavelli ho krok k národu 179 // 24. John Locke vymezuje hranice poznání a vlády 183 // 23. Voltaire: volání po civilizaci 191 //
26. Rousseauova snaha uniknout 199 // 27. Jeffersonoro americké hledání 203 // 28. Hegelův obrat: „ Boži idea na této zemi“ 207 // // 3. kniha: CESTY K BUDOUCNOSTI // VI. Směřování dějin: cesty společenských věd // 29. Evangelium pokroku, věda o pokroku: od Condoreeta po ..ta 217 // 30. Karl Marx: úsilí o osud 224 // 31. Od národů ke kulturám: Spengler a Toynbee 229 // 32. Světová revoluce? 236 // VIL Svatyně pochybností // 33. Veškeré dějiny jsou životopis Carlyle a Emerson 243 // 34. Kierkegaard: obrat od dějin k existenci 250 // 33. William James: od pravdy k proudu vědomí 255 // 36. Rozmanitost jako útěcha a div 258 // 37. Literatura jako projev zmatku 265 // VIII. Ubíhající svět: hledání jakožto smysl // 38. Actonova „madona budoucnosti" 273 // 39. Malraux: kouzlo protiúdělu 279 // 40. Znovuobjevení času: Bergsonův tvořivý vývoj 284 // 41. Definice tajemství: Einsteinovo hledáni jednoty 290 // Poděkování 301 // Literatura 303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC