Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : České vysoké učení technické, 2005
192 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-03124-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, česko-anglický přehled odborných termínů
Bibliografie na s. 187-188
Země - průzkum dálkový - učebnice vysokošk.
000019053
Dálkový průzkum Země // Obsah // DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ 1 // 1 ÚVOD 1 // 1.1.1 Definice dálkového průzkumu Země 1 // 1.1.2 Druhy dat DPZ 1 // 1.1.3 Druhy dálkového průzkumu Země 2 // 1.1.4 Historický vývoj 3 // 2 VZNIK ZÁŘENÍ A VLASTNOSTI ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN 7 // 2.1 Vznik elektromagnetického záření 7 // 2.2 Základní vlastnosti elektromagnetických vln 8 // 2.2.1 Elektromagnetické spektrum 9 // 2.2.2 Maxwellovy rovnice 10 // 2.2.3 Energie elektromagnetické vlny 12 // 2.2.4 Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření 12 // 2.2.5 Polarizace 12 // 2.2.6 Koherence 12 // 2.2.7 Dopplerův efekt 13 // 2.3 Nomenklatura a definice zářivých veličin 14 // 2.3.1 Zářivé veličiny 14 // 2.3.2 Fotometrické veličiny 16 // 2.4 Měření elektromagnetického záření 17 // 2.5 Interakce elektromagnetických vln s látkami 17 // 2.6 Interakční mechanizmus v celém elektromagnetickém spektru 18 // 2.6.1 Odraz na hladkém povrchu 18 // 2.6.2 Propustnost záření 22 // 2.6.3 Určování odrazivosti pro obecné povrchy 22 // 2.6.4 Praktické měření odrazivých vlastností povrchu 24 // 2.6.5 Diagram odrazivosti 25 // 2.7 Zdroje záření v DPZ 26 // 2.7.1 Přírodní zdroje záření v DPZ 26 // 2.7.2 Umělé zdroje záření 27 // 2.8 Shrnutí 28 // 3 ATMOSFÉRA A JEJÍ VÝZNAM PRO DPZ 29 // 3.1 Fyzikální vlastnosti atmosféry 29 // 3.2 Složení atmosféry 30 // 189 // Dálkový průzkum Země // 3.3 Interakce elektromagnetické vlny s atmosférou 31 // 3.3.1 Rozptyl v atmosféře 31 // 3.3.2 Absorpce záření v atmosféře 34 // 3.3.3 Celková propustnost atmosféry 36 // 3.3.4 Přenosová funkce atmosféry 37 // 4 SPEKTRÁLNÍ CHOVÁNÍ OBJEKTŮ 43 // 4.1 Vegetační povrch 44 // 4.1.1 Spektrální vlastnosti listu 45 // 4.1.2 Parametry ovlivňující odrazivost vegetace 47 // 4.2 Voda 49 // 4.2.1 Kapalné skupenství 49 // 4.2.2 Sníh a led 50 // 4.3 Povrch bez vegetace 51 //
4.3.1 Půdy 52 // 4.3.2 Minerály a horniny 54 // 5 POŘIZOVÁNÍ DAT 56 // 5.1 Oblast viditelného a infračerveného záření 56 // 5.1.1 Základní prvky rádiometru 5 7 // 5.1.2 Zorné pole rádiometru určující prostorové rozlišení 58 // 5.1.3 Spektrální měření, spektrální rozlišovací schopnost 60 // 5.1.4 Filmový materiál 63 // 5.1.5 Základní typy detektorů 65 // 5.1.6 Charakteristiky detektorů 67 // 5.1.7 Kalibrace 69 // 5.1.8 Zobrazující přístroje 71 // 5.1.9 Záznam měřeného signálu 78 // 5.1.10 Nosiče 79 // 5.2 Oblast mikrovlnného záření - radary 83 // 5.2.1 Úvod 83 // 5.2.2 Princip radaru 84 // 5.2.3 Geometrické charakteristiky zobrazení pomocí SLAR 88 // 5.2.4 Vlivy charakteristik různých látek na zemském povrchu na radarový signál 90 // 5.2.5 Přenosové charakteristiky radarových signálů 92 // 5.2.6 Interpretace obrazu z radaru 92 // 5.2.7 Zpracování radarových dat 93 // 6 DATA DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ 94 // 6.1 Popis naměřeného souboru dat 94 // 6.2 Formulace úlohy dálkového průzkumu 95 // 6.3 Analogová data DPZ a jejich zpracování 96 // 190 // Dálkový průzkum Země // 6.3.1 Fotogrammetrické metody 97 // 6.3.2 Speciální zařízení pro DPZ 97 // 6.3.3 Interpretace fotografických snímků 98 // 6.4 Digitální obrazová data 99 // 6.4.1 Kódování 100 // 6.4.2 Histogram 101 // 6.5 Digitalizace 102 // 6.6 Obrazové formáty 103 // 7 DRUŽICOVÉ SYSTÉMY 104 // 7.1 Historické družicové systémy 104 // 7.1.1 Meteorolo gické družicové systémy 104 // 7.1.2 Vojenské průzkumné družice 106 // 7.1.3 Družice pro dálkový průzkum Země (DPZ) 107 // 7.1.4 Pilotované kosmické lety 109 // 7.2 Systémy současné (90. léta 20. st. - 2004) 112 // 7.2.1 Meteorologické systémy 112 // 7.2.2 Vojenské průzkumné družice 118 // 7.2.3 Pilotované kosmické lety 119 // 7.2.4 Družice pro dálkový průzkum Země (DPZ) 120 //
7.2.5 Privátní kosmické systémy pro DPZ = zdroje dat VHR 133 // 8 DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÝCH DAT DPZ 138 // 8.1 Rektifikace a restaurace obrazu 138 // 8.1.1 Rektifikace dat (= geometrické korekce, georeferencování) 138 // 8.1.2 Restaurace dat 141 // 8.2 Zvýraznění obrazu 144 // 8.2.1 Bodová zvýraznění 144 // 8.2.2 Lokální zvýraznění 148 // 8.2.3 Zvýraznění pomocí více pásem 159 // 8.3 Klasifikace 167 // 8.3.1 Klasifikační pravidlo a příznaky 167 // 8.3.2 Odhad přesnosti klasifikace 181 // 8.4 Úpravy po klasifikaci 182 // 8.5 Shrnutí 182 // ČESKO-ANGLICKÝ PŘEHLED ODBORNÝCH TERMÍNŮ 183 // POUŽITÁ LITERATURA 187 // 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC