Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Fortuna, 1994
72 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7168-149-0 (brož.)
více jazyků
Převážně přeloženo z různých jazyků
000019081
Rekat.
Úvodem // I. ŘECKÁ FILOZOFIE // 1. Zlomky předsókratovských myslitelů ...9 // 2. Obrana Sokratova // 3. Atomisté // 4. Platón: Ústava ... 12 // 5. Platón: Faidros neboli o lásce ... 13 // 6. Aristotelés: Metafyzika ... 14 // II. FILOZOFIE HELÉNSKÉ DOBY // 1. Epikúros v listu Hérodotovi -...16 // 2. T. Lucretius: De rérum natura ... 16 // 3. L. A. Seneca: Výbor z listů Luciliovi ... 17 // 4. M. Aurelius: Hovory ? sobě ... 17 // III. STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE // 1. Aurelius Augustinus: O boží obci ... 18 // 2. T. Akvinský: Suma proti pohanům ... 18 // 3. J. Eckhart: Naučení ... 19 // IV. RENESANČNÍ FILOZOFIE // 1. G. Bruno: O příčině, principu a jednom ... 21 // 2. G. Bruno: O nekonečnu, univerzu a světech ... 21 // 3. N. Machiavelli: Vladař ...22 // 4. E. Rotterdamský: Chvála bláznivosti ... 23 // V. NOVOVĚKÁ FILOZOFIE // 1. F. Bacon: Nové organon ... 24 // 2. F. Bacon: Nová Atlantis ... 24 // 3. T. Hobbes: Leviathan ...25 // 4. R. Descartes: Rozprava o metodě ...26 // 5. J. Locke: Esej o lidském rozumu ... 27 // 6. J. A. Komenský: Všeobecná porada o nápravě věcí lidských ...27 // 7. J. A. Komenský: Krátký výklad fyziky ...28 // 8. J. A. Komenský: Pansophie prodromus ... 29 // 9. G. W. Leibniz: Monadologie ... 30 // 10. G. Berkeley: Pojednání o základech lidského poznání ...31 // VI. FILOZOFIE OSVÍCENSTVÍ // 1. Ch. L. Montesquieu: O duchu zákonů ... 33 // 2. J. J. Rousseau: O společenské smlouvě ... 34 // 3. Voltaire: Filozofický slovník ... 35 // 4. D. Diderot: Myšlenky o výkladu přírody ... 36 // 5. C. A. Helvétius: O člověku ... 37 // 6. P. D. Holbách: Zdravý rozum ... 37 // 7. B. Bolzano: O knihách a cenzuře ...38 // VII. NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE // 1. I. Kant: Základy metafyziky mravů ...40 // 2. J. G. Fichte: Pojem vzdělance ... 42 // 3. G.W.F. Hegel: Malá logika ... 43 //
4. L. Feuerbach: Zásady filozofie budoucnosti -...44 // 5. J. G. Herder: Z dopisů na podporu lidskosti ... 45 // VIII. FILOZOFIE 19. STOLETÍ // 1. A. Comte: Pozitivní filozofie ... 47 // 2. K. Marx: Kapitál ... 48 // 3. B. Engels: Vývoj socialismu od utopie k vědě ... 48 // 4. A. Schopenhauer: Svět jako vůle a představa ... 50 // 5. F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra ... 50 // IX. FILOZOFIE 20. STOLETÍ // 1. V.I. Lenin: Stát a revoluce ... 53 // 2. W. James: Co znamená pragmatismus ... 54 // 3. E. Husserl: Filozofie jako přísná věda ...- 55 // 4. J.-P. Sartre: Existencialismus je humanismus ... 56 // 5. M. Heidegger: Co je metafyzika? ... 57 // 6. L. Wittgenstein: Rozličné poznámky ... 58 // 7. P. T. de Chardin: Vesmír a lidstvo ... 58 // 8. Jan Pavel II.: Centesimus annus ... 59 // 9. K. Lorenz: 8 smrtelných hříchů ... 65 // x. ČESKÁ FILOZOFIE 20. STOLETÍ // 1. T. G. Masaryk: Ideály humanitní ...62 // 2. K. Čapek: Hovory s T. G. Masarykem ...63 // 3. L. Klíma: Svět jako vědomí a nic ...64 // 4. J. Patočka: Kacířské eseje o filozofii dějin ... 65 // 5. R. Palouš: Světověk ...67 // 6. V. Bělehradský: Evidence a norma ...68 // 7. V. Havel: Slovo o slovu ...69
(OCoLC)85657301
cnb000089544

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC