Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Práce, 1970
250 s. ; 21 cm

objednat
Vědecké řízení ; sv. 2
Obsahuje bibliografii a rejstřík
První knižní souhrn zásadní problematiky vědního oboru inženýrské psychologie se orientuje především na určování lidských výkonnostních mezí v systému člověk-stroj, k úpravě těch rozhodujících strojních partií, které jsouovládacími součástmi a prameny informací, a k pracovním poměrům a komunikaci mezi lidmi ve skupinách, zapojených do složitých technických soustav. Autor rozvádí informační a energetickou úlohu člověka v konstelaci "jeden člověk- jeden stroj " i ve zmnoženém uspořádání typu "lidé - stroje"..
000019142
Rekat.
I TECHNICKÉ VĚDY A VĚDY O ČLOVĚKU 11 // I-1 technika a člověk 13 // I-2 inženýrská psychologie 15 // II SYSTÉM ČLOVĚK — STROJ 1» // II-l od stroje k systému 21 // II-2 teorie systémů a inženýrská psychologie 25 // II-2a člověk jako informační subsystém * 25 // II-2b člověk jako energetický subsystém 26 // II-3 modely systémů člověk — stroj . 27 // II-4 základní charakteristiky systému člověk — stroj 35 // II-4a spolehlivost systému 35 // II-4b udržovatelnost systému 38 // II-4o pohotovost systému 40 // III ČLOVĚK JAKO ORGANICKÝ PRVEK SYSTÉMU 41 // III-l použití člověka v technických systémech 43 // III-2 energetické a informační možnosti lidské percepce 45 // III-3 člověk jako zdroj energie 51 // III-4 jiné dimenze člověka 52 // IV ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ VZTAHY INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A STROJEM 53 // IV-1 prostá reakce člověka na signál 55 // IV-2 výběrová reakce člověka na jeden z několika // různých možných signálů 57 // IV-3 kapacita člověka pífcl přenosu informací 59 // IV-4 informační výkon • . 61 // IV-5 stopování 63 // . IV-6 bdělostní úkol operátora — vigilance 66 // IV-7 detekce signálu v šumu 67 // IV-8 rozhodování 70 // V KONSTRUKCE SYSTÉMU: JEDEN ČLOVĚK — JEDEN STROJ 73 // V-l prostorové požadavky 75 // V-la antropometrické rozměry člověka 76 // V-lb základní pracovní poloha 82 // V-lo požadavky kladené na pracovní prostor s ohledem na činnost rukou, nohou a očí 84 // V-ld prostor pro sezení a požadavky kladené na zařízení umožňující sezení při práci 87 // V-le prostor pro řídicí prvky 89 // V-2 sdělovače 91 // V-2a viditelné sdělovače 91 // V-2b slyšitelné sdělovače 142 // V-2c jiné druhy sdělovačů 149 // V-2d perspektiva vývoje sdělovačů 149 // V-3 ovládače 151 // V-3a ruční ovládací páky 151 //
V-3a ruční ovládací páky 151 // V-3b ruční ovládací kolečka 161 // V-3c kliky 1g6 // V-3d pedály 170 // V-3e tlačítka 173 // V-3f přepínače 178 // V-3g ruční ovládací knoflíky 180 // V-3h rozlišitelnost ovládačů 182 // V-3i zásady pro volbu ovládačů 184 // V-4 vzájemné vztahy mezi sdělovači a ovládači 185 // V-4a přehled vztahů mezi sdělovači a ovládači 186 // V-4b populační stereotypy 187 // V-4c doporučené vztahy mezi sdělovači a ovládači 189 // V-5 přístrojové desky, panely, pulty, velíny a dispečerská řídicí ústředí 196 // V-5a zásady při seskupování řídicích prvků 196 // V-5b využití algoritmického rozboru k rozmístění řídicích prvků na přístrojové desce 204 // V-5c úprava vztahů mezi řídicími prvky 206 // V-5d panely budoucnosti 209 // V-6 pracovní podmínky 211 // VI SLOŽITÉ SYSTÉMY TYPU LIDÉ — STROJE 215 // VI-1 skupiny lidí ve složitých technických systémech 217 // VI-la charakteristické rysy pracovní skupiny 218 // vl-lb postavení člověka v pracovní skupině — role,status, hierarchie 219 // . VI-lc společenský tlak na chování lidí v pracovní skupině 222 // vl-ld konflikty v pracovní skupině 223 // VI-2 komunikace mezi lidmi v složitých technických systémech 224 // VI-2a komunikace v pracovní skupině 225 // VI-2b základní charakteristiky sdělování informací 226 VI-2c základní problémy komunikace 229 // VI-2d komunikace mezi dvěma lidmi 232 // VI-2e komunikační sítě 234 // VI-3 modelování složitých systémů typu lidé — stroje 237 // VI-4 analýza systémů lidé — stroje 239 // VI-5 simulace * 245 // VI-6 hodnocení systémů lidé — stroje 247 // VII Závěr , 249 // literatura 251 // rejstřík 255
(OCoLC)42127637
cnb000157247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC