Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(43) Půjčeno:43x 
BK
1. vyd. (O duši 2., upravené vyd.)
Praha : Svoboda, 1984
507 s. ; 20 cm

objednat
Antická knihovna ; Sv. 52
O duši
O vzniku a zániku
Malá přírodovědná pojednání
řečtina
Obálku a vazbu s použitím písma Insignia Jana Solpery navrhla Anna Kubů
Seznam citovaných překladů
12000 výt.
O vzniku a zániku -- O duši -- Malá přírodovědná pojednání
000019202
Rekat.
OBSAH // 503 // OBSAH // ARISTOTELÉS — NEJVĚTŠÍ PŘÍRODOVĚDEC STAROVĚKU (Jakub Netopilík) 7 // O VZNIKU A ZÁNIKU // Úvod (Milan Mráz) 39 // KNIHA PRVNÍ // [Všeobecný výklad o vzniku a zániku. // Srovnání se změnami kvality a kvantity] // 1. [Vznik, zánik a kvalitativní změna] 59 // 2. [Pokraěování výkladu o kvalitativní změně] 62 // 3. [Výklad o naprostém vzniku a zániku] 68 // 4. [Rozdíl mezi vznikem a kvalitativní změnou] 74 // 5. [Růst a jeho charakteristické znaky] 75 // 6. [Dotyk a směšování] 82 // 7. [Vzájemné působení věcí] 85 // 8. [Pokraěování výkladu o vzájemném působení věcí] 89 // 9. [Dokončení výkladu o vzájemném působení věcí] 95 // 10. [Směšování] 97 // kníhá druhá // [Vznik a zánik prvků] // 1. [Prvky a jejich látka] 102 // 2. [Rozdíly prvků] 104 // 3. [Počet prvků] 106 // 4. [Vzájemné přeměny prvků] 108 // 5. [Pokračování výkladu o vzájemné přeměně prvků] 110 // 6. [Dokončení výkladu o vzniku prvků] 114 // 7. [Vznik smíšených těles z prvků] 117 // 504 // OBSAH // 8. [Pokračování výkladu o vzniku smíšených těles] 119 // 9. [Příčiny vzniku jednoduchých a smíšených těles] 120 // 10. [Pokračování výkladu o příčinách vzniku jednoduchých // a smíšených těles] 123 // 11. [Dokončení výkladu o příčinách vzniku jednoduchých // a smíšených těles] 126 // Poznámky 130 // O DUŠI // Úvod (Milan Mráz) 167 // KNIHA PRVNÍ // [Obtíže
a metody psychologie. Názory starších filozofů o principu života a jejich kritika] // 1. [Důležitost a obtíže psychologie a její metody. Princip života a jeho poměr ? tělu] 197 // 2. [Názory předchůdců o podstatě duše] 201 // 3. [O pohybu duše] 206 // 4. [Duše jako harmonie nebo jako číslo] 211 // 5. [Vysvětlování duše z prvků. Části duše] 214 // KNIHA DRUHÁ // [Výměr duše a její části. Smysly a vnímání] // 1. [Výměr duše] 221 // [ 2. [Odůvodnění výměru duše. Život a jeho stupně] 223 // 3. [Pořadí částí duše] 226 // 4. [Duše vyživovací] 228 // 5. [Vnímání] 232 // 6. [Předměty smyslů] 235 // 7. [Zrak] . 236 // 8. [Zvuk a sluch] 239 // 9. [Čich] 243 // 10. [Chuť] 245 // 11. [Hmat] 246 // 12. [Obecná charakteristika vnímání] 250 // OBSAH // 505 // KNIHA TŘETÍ // [Počet smyslů. Vyšší duševní mohutnosti. Význam hmatu] // 1. [Počet smyslů. Vnímání obecných vlastností] 252 // 2. [Společný smysl] 254 // 3. [Obrazivost] 258 // 4. [Rozum] 262 // 5. [Činný a trpný rozum] 265 // 6. [Myšlení] 265 // 7. [Různé duševní činnosti] 267 // 8. [Poznávání] 269 // 9. fPočátek místního nohvbul 270 // 10. [Žádostivost] 272 // 11. [Poměr hybných činitelů duševních] 274 // 12. [Pořadí smyslů] 276 // 13. [Nutnost hmatu] 278 // Poznámky // MALÁ PŘÍRODOVĚDNÁ POJEDNÁNÍ // Úvod (Milan Mráz) // I. O VNÍMÁNÍ A VNÍMATELNÉM // 1. [Obecné úvahy o charakteristických projevech živých
bytostí. Smyslové vnímání. Jednotlivé smysly a jejich vý- // znam] 327 // 2. [Smyslová ústrojí a „prvky“] 329 // 3. [Barvy] 333 // 4. [Chuť] 337 // 5. [Čich] 342 // 6. [Dělitelnost předmětů smyslového vnímání] 348 // 7. [Současné vnímání více předmětů] 352 // IL O PAMĚTI A VZPOMÍNÁNÍ // 1. [Paměť] 359 // 2. [Vzpomínání] 364 // 506 // OBSAH // III. O SPÁNKU A BDĚNI // 1. [Podstata spánku a bdění a jejich vzájemná souvislost. Oblast jejich výskytu v přírodě] // 2. [Spánek a ústrojí společného smyslu] // 3. [Příčiny a vznik spánku] // IV. O SNECH // 1. [Vztah snů ke smyslovému vnímání, ? obrazivosti a ? myšlení] // 2. [Společný zdroj snů a smyslových klamů] // 3. [Vznik a povaha snů] // ?. O VĚŠTĚNÍ ZE SNŮ // 1. [Vztah snů ke skutečným událostem] // 2. [Výklad snů] // YI. O DLOUHOVĚKOSTI A KRÁTKOVĚKOSTI // 1. [Předmět zkoumání] // 2. [Druhy zániku] // 3. [Příčiny pomíjejícnosti] // 4. [Které bytosti žijí nejdéle] // 5. [Příčiny dlouhověkosti a krátkověkosti] // 6. [Příčiny různé délky života u rostlin] // VII. O MLÁDÍ A STÁŘÍ // 1. [Úvod. Rozdíly mezi protilehlými částmi těla u živých bytostí] // 2. [Sídlo vyživovací složky] // 3. [Sídlo vnímavé složky] // 4. [Zdroj životního tepla] // 5. [Zánik tepla] // 6. [Ochlazování živých bytostí] // VIII. O DÝCHÁNI // 1. [Starší výklady dýchání a jejich omyly. Některé základní poznatky]
// 371 // 374 // 378 // 384 // 386 // 390 // 395 // 397 // 401 // 402 402 // 404 // 405 407 // 409 // 410 // 412 // 413 // 414 // 415 // 417 // OBSAH // 507 // 2. [Démokritovy, Anaxagorovy a Díogenovy názory o dýchání. Kritika těchto názorů] 418 // 3. [Další námitky proti uvedeným výkladům] 419 // 4. [Kritika Démokritových názorů o dýchání] 420 // 5. [Názor Platónův] 422 // 6. [Domněnka o souvislosti mezi dýcháním a vyživováním] 423 // 7. [Názory Empedokleovy] 424 // 8. [Účel dýchání] 426 // 9. [Způsoby ochlazování u různých živočichů] 427 // 10. [Plíce a žábry] 429 // 11. [Dvojí účel úst] 430 // 12. [Dýchání u kytovců a u měkkýšů] 431 // 13. [Dýchání u vyšších živočichů] 432 // 14. [Kritika Empedokleova názoru o teplotě vodních živočichů] 433 // 15. [Příčina dýchání plícemi] .435 // 16. [Poloha srdce, plic a žáber] 436 // IX. O ŽIVOTĚ A SMRTI // 1. [Příčiny života a smrti] 438 // 2. [Zrod, život, mládí, stáří a smrt] 439 // 3. [Smrt udušením] 440 // 4. [Pohyby srdce] 440 // 5. [Postup dýchání] 442 // Poznámky 444 // REJSTŘÍK 491 // SEZNAM CITOVANÝCH PŘEKLADŮ 500 // EDIČNÍ POZNÁMKA 501
(OCoLC)39600064
cnb000027679

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC