Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Racibórz : Państwowa Wyźsa Szkola Zawodowa w Raciborzu, 2007
210 s. : il., grafy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-60730-11-9 (brož.)
Obsahuje tabulky
Bibliografické odkazy
Anglická resumé
000019256
Wprowadzenie 5 // Część I - Równość szans w zmieniającym się społeczeństwie pogranicza // Gabriela Kapica : Strategia ludyczna w procesie profesjonalizacji studentów edukacji elementarnej 8 // Alena Nelešovská : Inovativní přístupy ve vzdělávání (modularizace studia) 15 // Adam Musioł, Sabina Krawiec : Uczelnie bez granic-nowe technologie uczenia 19 // Gabriela Kryk : Szkolne środowisko edukacyjne w procesie uczenia się młodszych uczniów 23 // Daniel Wiśniewski : Aspiracje młodzieży pogranicza na tle transformacji społeczno kulturalnych 28 // Aleksandra Mach : Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyzwaniem dla nauczyciela szkoły ogólnodostępnej 32 // Dariusz Chojecki : Kwalifikowanie dzieci do nauczania w szkole specjalnej 38 // Magdalena Liszka : Osoby starsze na rynku pracy terenu pogranicza 44 // Hanna Łaciok : Potrzeby socjalne ludzi starszych a możliwości instytucjonalnych form opieki 48 // Monika Cieślicka : Szanse readaptacji zawodowej osadzonych opuszczających zakład kamy 53 // Część II - Edukacja multikulturowa wyzwaniem XXI wieku // Ewa Wysocka : „Inny” w świadomości młodzieży - źródła, mechanizmy i konsekwencje postrzegania odmienności w świecie społecznym 62 // Martina Čichá, Zlatica Dorková : Budoucnost multikulturalismu a multikulturní výchovy 70 // Joanna Ogrodnik : Rola nauczyciela w edukacji interkulturowej 76 // Helena Grecmanová : Multikulturní výchova podle programu RWCT (učitelé a multikulturní společnost) 81 // Alicja Maślej : Lingwistyczne aspekty edukacji interkulturowej 84 // Kateřina Vitásková : Reflexe interkulturního přístupu v rámci vysokoškolského vzdělávání logopedů 89 // Miroslav Kopecký, Helena Skarupská, Ivana Knausová : Význam hodnocení biologického věku u dospělé populace z pohledu demografického vývoje současné společnosti . 93 //
Helena Skarupská, Ivana Knausová, Miroslav Kopecký : Olázky sociálního zabezpečení seniorů a jejich aktivního zapojení do života společnosti 96 // Ivana Knausová, Miroslav Kopecký, Helena Skarupská : Problematika zvyšujícího se věku v současné moderní společnosti 100 // Ladislav Langr : Evropská dimenze v edukaci na českých školách 105 // Małgorzata Fojcik : Edukacja wczesnoszkolna wobec migracji zarobkowej 107 // Część III - Na pograniczach zdrowia i choroby - kontekst edukacyjny // Jan Šteigl, Martina Čichá, Radana Nováková : Antropologické výzkumy v pohraničních oblastech ČR, jejich význam z hlediska výchovy a podpory zdraví 114 // Alexandra Tomášova : Škola podporující zdraví 119 // Beata Fedyn : Zachowania zdrowotne seniorów-problem pogranicza gerontologii i pedagogiki zdrowia 122 // Zofia Kurzeja : Zdrowie - wartość autoteliczna czy służebna u studentów? 128 // Jitka Šimíčková-Čížková, Bohumil Vašina : Hodnota zdraví jako aspekt kvality života u univerzitních studentů 134 // Beata Gawłowska : Profilaktyka szkolna w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych 138 // Sławomir Śliwa : Profilaktyka rówieśnicza na przykładzie Akademii Młodzieżowych Inicjatyw Profilaktycznych 144 // Mirosław Hanulewicz : Tendencje rozwojowe w profilaktyce społecznej 148 // Magdalena Szul : Edukacja z pogranicza zdrowia i choroby. Potrzeby dziecka zdrowego i chorego 153 // Agnieszka Łaba : Rewalidacyjny wymiar biblioterapii na przykładzie upośledzonej młodzieży niedostosowanej społecznie 157 // Józefa Kielak : Wczesna diagnostyka wad szansą dla pomyślnej edukacji dziecka 161 // Joanna Raniszewska : Różnorodność form aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej 165 // Grzegorz Wachowski : Rekreacja i zdrowie wśród osób trenujących karate 168 //
Ilona Pokora : Przebieg procesu uwodnienia organizmu po stresie ciepła podstawą zdrowia 171 // Część IV - Aktywność społeczności lokalnej na polsko - czeskim pograniczu // Ludmiła Nowacka : Euroregion Silesia jako instytucja wspierajaca współpracę na raciborsko - opawskim pograniczu 178 // Marzena Bugiel : Wybrane przykłady współpracy raciborskich placówek oświatowych z placówkami w Czechach 184 // Dorota Piechowicz : Organizacje pozarządowe jako przejaw aktywności społeczności lokalnych 188 // Edward Nycz : Podmiotowość sołtysa w procesie modernizacji współczesnej wsi opolskiej 194 // Radmila Burkovičová : Jak dochodzono od dokumentu RPKEP do kształcenia dziecka w wieku przedszkolnym w regionie morawsko-śląskim? 203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC