Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2001
xvii,507 s. : il.

objednat
ISBN 80-7179-409-0 (brož.)
C.H. Beck pro praxi
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, údaje o autorech, slovník pojmů, přílohy
Informatika - příručky
Internet (síť) - informace - vyhledávání - příručky
000019298
O autorech V // Předmluva VII // 1 Data, informace, znalosti? 1 // 1.1 Co jsou data, informace a znalosti 1 // 1.1.1 Data 2 // 1.1.2 Informace 2 // 1.2 Znalosti 4 // 1.3 Informační gramotnost 4 // 1.3.1 Z historie 4 // 1.3.2 Informační přehlcení? 5 // 1.3.3 Formy informací 6 // 1.3.4 Informace a komunikace 7 // 1.3.5 Gramotnost a informační gramotnost 7 // 1.3.6 Informační gramotnost a Internet 9 // 1.4 Kolik je informací? 10 // Literatura ke kapitole 1 14 // 1 Práce s informacemi 17 // 2 Informační proces 19 // 2.1 Základní pojmy 19 // 2.2 Informační zdroje 22 // 2.2.1 Typy a charakteristiky informačních zdrojů 22 // 2.2.2 Knihovny 24 // 2.2.3 Specializované firmy 26 // 2.3 Vyhledávání dokumentů 26 // 2.4 Popis dokumentů 30 // 2.5 Charakteristika obsahu dokumentů 32 // 2.6 Automatická charakteristika obsahu 35 // IX // Obsah // 2.7 Boolovský model 39 // 2.7.1 Princip boolovského modelu 39 // 2.7.2 Úplnost a přesnost v boolovském modelu 40 // 2.7.3 Zvyšování přesnosti a úplnosti 44 // 2.8 Invertovaný soubor 46 // 2.9 Další přístupy k vyhledávání textových dokumentů 49 // 2.9.1 Rozšiřování boolovského modelu 51 // 2.9.2 Topíc 54 // Literatura ke kapitole 2 56 // 3 Zpracování specifických jevů přirozeného jazyka v automatizovaných informačních systémech 58 // 3.1 Automatizace indexování a vyhledávání textových informací 58 // 3.2 Překonání jazykových bariér 66 // 3.3 Standardizace textů 73 // 3.4 Komunikace s počítačem v přirozeném jazyce 77 // Literatura ke kapitole 3 88 // II Práce se znalostmi 91 // 4 Práce se znalostmi 93 // 4.1 Expertní systémy, znalostní systémy 93 // 4.1.1 Zrození znalostního inženýrství 93 // DENDRAL 93 // 4.1.2 Charakteristické rysy 94 // 4.1.3 Struktura 96 // 4.1.4 Typy expertních úloh 97 // 4.1.5 Diagnostické úlohy 99 //
4.1.6 Generativní úlohy 101 // 4.1.7 Některé slavné systémy 102 // Mycin 102 // TEIRESIAS 104 // PROSPECTOR 105 // Rl/XCON 105 // 4.1.8 Volba aplikační oblasti 106 // 4.2 Znalosti a jejich reprezentace 107 // 4.2.1 Pravidla 109 // 4.3 Odvozování 112 // OPS5 114 // Odvozování v diagnostických expertních systémech první generace 115 // 4.3.1 Zpétné řetězení 118 // 4.3.2 Přímé řetězení 119 // 4.3.3 Agenda 120 // AM 120 // 4.3.4 Tabule 121 // Hearsay 121 // X // Obsah // 4.4 Práce s neurčitostí 121 // 4.4.1 Algebraické pojetí 122 // 4.5 Získávání znalostí od experta 124 // 4.5.1 Problém získávání znalostí 124 // 4.5.2 Spolupráce s expertem a příprava na ni 126 // 4.5.3 Verbální techniky elicitace znalostí 128 // 4.5.4 Neverbální techniky elicitace znalostí 130 // 4.6 Modelování znalostí 133 // 4.6.1 Od transferu znalostí k modelování 133 // 4.6.2 Modely řešení problémů 137 // 4.6.3 Znalostní ontologie 142 // Literatura ke kapitole 4 147 // 5 Od dat ke znalostem 151 // 5.1 Základní rysy KDD 151 // 5.2 Metody získávání znalostí 155 // 5.2.1 Symbolické metody 156 // GUHA 160 // KEX 161 // 5.2.2 Případové usuzování 164 // CBR Express 165 // 5.2.3 Neuronové sítě 166 // 5.3 Automatické získávání znalostí z textů 172 // 5.3.1 Základní problémy 172 // Literatura ke kapitole 5 176 // III Informace a Internet 179 // 6 Internet!? 181 // 6.1 Historické ohlédnutí 181 // 6.2 Co je tedy Internet? 183 // 6.3 Informační služby Internetu 184 // 6.3.1 Telnet 184 // 6.3.2 Gopher 185 // 6.4 Z historie vyhledávání informací v prostředí Internetu 186 // Literatura ke kapitole 6 186 // 7 World Wide Web — základ přístupu k informacím v Internetu 188 // 7.1 Základní charakteristika 188 // 7.2 Z historie 188 // 7.3 Klient/server 189 // 7.4 Možnosti využití WWW 191 //
7.5 Stavební kameny 192 // 7.5.1 Hypertext 192 // 7.5.2 Jazyk HTML 194 // Základní princip 194 // HTML a SGML 195 // Další vývoj 196 // 7.5.3 URL (Uniform Resource Locator) 198 // URL pro FTP 200 // URL pro Telnet 201 // URL pro e-mail 201 // URL pro Gopher 202 // URL pro HTTP 202 // URL pro Usenet News 203 // 7.5.4 Protokol HTTP 203 // 7.6 Klienti služby WWW 204 // 7.6.1 Klienti WWW 204 // 7.6.2 Klient WWW jako hypertextový prohlížeč 205 // 7.6.3 Grafické prohlížeče 206 // 7.7 Záložky 207 // 7.7.1 Účel a princip 207 // 7.7.2 Záložky nebo kopie? 207 // 7.7.3 Organizování záložek 209 // 7.7.4 Zastarávání záložek 209 // 7.8 Tvorba dokumentů pro službu WWW 211 // Literatura ke kapitole 7 212 // 8 Informace a Internet 214 // 8.1 Úspěšnost vyhledávání aneb co jsou relevance, přesnost a úplnost . 215 // 8.2 Internet jako zdroj informací 217 // 8.2.1 Internet jako seskupení počítačů 218 // 8.2.2 Internet jako soubor programů 220 // 8.2.3 Internet jako soubor zdrojů 220 // 8.2.4 Internet jako knihovna 222 // 8.3 Co je správné? 224 // 8.4 Je Internet ideálním prostředím pro vyhledávání informací? 225 // Literatura ke kapitole 8 227 // 9 Vyhledávání informací v Internetu jako problém 229 // 9.1 Některá hledání jsou neúspěšná 230 // 9.2 Vyhledávání v Internetu jako umění svého druhu 232 // 9.3 Velikost Internetu 232 // 9.3.1 Velikost prostoru WWW 233 // Jak lze určit velikost prostoru WWW 233 // 9.3.2 Charakteristika typického uživatele 234 // 9.3.3 WWW dokumenty a vyhledávání 235 // 9.4 Velikost WWW prostoru? 236 // 9.4.1 Interpretace 237 // Poznámky k veřejné indexovatelnosti v odhadech 237 // Poznámky k časové platnosti odhadů 240 // Poznámky k odhadování, přesnosti a nepřesnosti 240 // 9.4.2 Má to smysl? 241 // 9.5 Základní metody vyhledávání v Internetu a příčiny problémů 242 //
9.5.3 Status Internetu a zklamání uživatele při vyhledávání 242 // 9.5.4 Vyhledávací stroje a předmětové katalogy 243 // 9.5.5 Jak se vyhledává a co zabírá čas při vyhledávání 245 // 9.6 Vyhledávací služby versus tradiční on-line služby 247 // Literatura ke kapitole 9 250 // 10 Předmětové katalogy 252 // 10.1 Principy fungování 252 // 10.1.1 Hledisko uživatele 252 // 10.1.2 Hledisko údržby katalogu 253 // 10.2 Výhody a nevýhody předmětových katalogů 254 // 10.3 Vývoj a trendy předmětových katalogů 256 // 10.3.1 Vyhledávání 256 // 10.3.2 Portály 256 // 10.4 Příklady předmětových katalogů 257 // Literatura ke kapitole 10 258 // 11 Vyhledávací stroje 259 // 11.1 Jde o hity 259 // 11.2 Principy fungování 260 // 11.2.1 Robot 261 // Strategie procházení 262 // Problémy robotů 264 // Odmítnutí robota 265 // 11.2.2 Index 266 // 11.2.3 Vyhledávací stroj 267 // 11.2.4 Problém aktuálnosti 268 // 11.3 Jednoduché dotazy jsou rychlé a hloupé 269 // 11.4 Volba klíčových slov je základ úspěchu 270 // 11.4.1 Základem je přemýšlet 270 // 11.4.2 Podstatná jsou podstatná jména a objekty 271 // 11.4.3 Zkracování slov a užívání zástupných znaků 272 // 11.4.4 Nalezení správné úrovně 273 // 11.4.5 Synonyma 275 // 11.4.6 Fráze 275 // 11.5 Jak se vyhodnocují jednoduché dotazy? 276 // 11.6 Jednoduché dotazy a default operátor 276 // 11.7 Pokročilé dotazy 277 // 11.7.1 Logické základy 278 // Přehled boolovských prvků 278 // Operátor AND 279 // Operátor OR 281 // 11.7.2 Pokročilejší operátory 282 // Operátor NEAR 282 // Operátory BEFORE a AFTER 283 // Operátor AND NOT 283 // 11.7.3 Jak formulovat pokročilejší dotaz 284 // Používání závorek 285 // Kombinace konceptů pro pokročilé dotazy 287 // Interpunkce a velikost písmen 287 // Zpřesňování dotazu 288 //
11.8 Dotazovacích jazyků je mnoho 288 // 11.9 Použití filtrů 290 // 11.9.1 Filtr uzlu 292 // 11.9.2 Filtr data 293 // 11.9.3 Jiné druhy filtrů a voleb vyhledávání 294 // 11.10 Jak řadí vyhledávací stroje dokumenty 294 // 11.10.1 Proč jsou výsledky řazeny 294 // 11.10.2 Nevýhody automatického řazení 295 // 11.10.3 Obvyklá kritéria pro stanovení relevance 296 // 11.10.4 Řazení a spamming 298 // 11.10.5 Jiné faktory relevance 299 // 11.11 Vyvarovat se zbytečných chyb 301 // 11.11.1 Překlepy 301 // 11.11.2 Zbytečné termíny 302 // 11.11.3 Ignorovaná slova a speciální znaky 302 // 11.11.4 Alternativní pravopis 302 // 11.11.5 Příliš mnoho termínů, synonym 303 // 11.11.6 Nevhodně sestavené nebo komplikované dotazy 303 // 11.12 Vyhledávací strategie aneb jak hledat efektivně 306 // 11.12.1 Obecné vyhledávání 306 // 11.12.2 Specifické vyhledávání 307 // 11.12.3 Kombinace obecného a specifického vyhledávání 307 // 11.12.4 Inkrementální vyhledávání 308 // 11.12.5 Řetězcové vyhledávání 310 // 11.12.6 Vyhledej-a-skoč 310 // 11.12.7 Obecné přednosti funkce Find 311 // 11.12.8 Kategoriální vyhledávání 312 // 11.12.9 Vyhledej-a-seřaď 312 // 11.12.10 Souhrn 313 // 11.13 Poznání používaného vyhledávacího systému 313 // 11.13.1 Drobné varování - dynamický vývoj vyhledávacích služeb 313 // 11.13.2 Překrytí, pokrytí a pružnost 315 // 11.13.3 Boolovské dotazy - ano nebo ne? 317 // 11.13.4 Některé zajímavé rysy chování 317 // Problémy s počty 318 // Mýtus milionových výsledků 319 // Problémy při zpracování 320 // 11.14 Příklady vyhledávacích strojů 320 // Literatura ke kapitole 11 321 // 12 Metavyhledávací stroje 323 // 12.1 Výhody a nevýhody 323 // 12.2 Principy fungování 325 // 12.3 Metavyhledávání - řešení typu klient 327 //
12.4 Metavyhledávání - řešení typu server 328 // 12.4.1 Základní charakteristika 328 // 12.4.2 Pohled z hlediska uživatele 328 // 12.5 Příklady metavyhledávacích systémů 330 // Literatura ke kapitole 12 330 // 13 Metadata 331 // 13.1 Meta-úvod 331 // 13.2 Co jsou metadata? 333 // 13.3 Potřeba metadat 335 // 13.4 Vyhledávání a metadata 336 // 13.5 Problémy a překážky 339 // 13.6 Standardizace metadat 340 // 13.6.1 Schéma metadat 340 // // 13.6.2 Standardy 341 // 13.6.3 Metadatové systémy 342 // 13.6.4 Dublin Core 343 // Vznik a vývoj 343 // Základní charakteristika Dublin Core 344 // Základní prvky Dublin Core 345 // 13.6.5 Jiné projekty 346 // 13.6.6 Kódování metadat 347 // SGML 348 // Text Encoding Initiative (TEI) 348 // HTML 349 // Warwick Framework 352 // XML 352 // RDF 353 // 13.7 Praktické problémy s metadaty 358 // 13.7.1 Výběr elementů, subelementů a schématu 358 // 13.7.2 Vytvoření a uložení metadat 359 // 13.7.3 Řízená terminologie 360 // 13.7.4 Identifikace zdrojů 361 // Požadované vlastnosti 361 // Uniform Resource Locator (URL) 363 // Uniform Resource Identifier (URI) 363 // Uniform Resource Name (URN) 364 // Persistent Uniform Resource Locator (PURL) 365 // Digital Object Identifier (DOI) 366 // 13.8 Budoucnost metadat 367 // Literatura ke kapitole 13 368 // 14 Hodnocení informací získávaných z Internetu 370 // 14.1 Proč hodnotit? 370 // 14.2 Kvalita informací 374 // 14.3 Služby zaměřené na recenzování a hodnocení 375 // 14.4 Subject gateways, virtuální knihovny 377 // 14.5 Kritéria hodnoceni 379 // 14.5.1 Účel zdroje, cílová skupina uživatelů 381 // XV // Obsah // 14.5.2 Obsah 381 // Odkazy na jiné zdroje 382 // Zrcadla 382 // Povaha obsahu 383 // Kvalita psaného jazyka 383 // 14.5.3 Autorita 383 // 14.5.4 Přesnost 384 // 14.5.5 Aktuálnost, správa zdroje 385 //
14.5.6 Dostupnost zdroje 387 // Rychlost přístupu 387 // Softwarová omezení 387 // Jiná omezení přístupu 388 // Náklady 389 // Copyright 389 // Spolehlivost přístupu, snadnost nalezení zdroje 390 // Zabezpečení přístupu 390 // 14.5.7 Prezentace a uspořádání informací 390 // Pomoc při nalezení informace v rámci zdroje 390 // Obrázky, rámy, Java 392 // Design 393 // 14.5.8 Snadnost použití 395 // Služby podpory uživatelů 395 // 14.5.9 Srovnání s jinými zdroji 395 // 14.5.10 Celková kvalita 396 // 14.5.11 Seznam kontrolních otázek 397 // Literatura ke kapitole 14 400 // 15 Etika v prostředí Internetu 403 // 15.1 Etika 403 // 15.2 Informační etika, počítačová etika, etika v počítačových sítích 404 // 15.3 Faktory, které podporují neetické chování uživatelů 407 // 15.4 Některé etické problémy 408 // 15.4.1 Soukromí 408 // 15.4.2 Vlastnictví 410 // 15.4.3 Svoboda 413 // 15.4.4 Hacking, cracking 413 // 15.4.5 Technologie agentů 414 // 15.4.6 Informační nerovnost 415 // 15.4.7 Informační obsah 415 // 15.5 Všeobecné principy etiky v Internetu 417 // 15.5.1 Etika a právo 417 // 15.5.2 Profesní kodexy 418 // 15.5.3 Soubory norem organizací, firem 420 // 15.5.4 Zásady práce v prostředí Internetu 420 // Obecná pravidla 420 // Specifická pravidla, netiketa 423 // 15.6 Budoucnost informační etiky? 423 // Literatura ke kapitole 15 424 // 16 Inteligentní systémy na Internetu 426 // 16.1 Popis prostředí WWW 426 // 16.2 Podpora „brouzdání“ 427 // 16.3 Metavyhledávání 429 // 16.4 Podpora obchodování 430 // Literatura ke kapitole 16 433 // 17 Trendy vyhledávání v prostředí WWW 435 // 17.1 Evoluce - pestřejší budoucnost pro uživatele 436 // 17.1.1 Integrace vyhledávacích funkcí do prohlížečů 436 // 17.1.2 Portály 436 // 17.1.3 Partnerství, slučování, akvizice 437 //
17.1.4 Služby hybridního typu 438 // 17.1.5 Zvláštní služby v rámci vyhledávacích strojů 438 // 17.1.6 Trend k jednoduchosti 440 // 17.2 Přibližování - všudypřítomný Web 441 // 17.3 Nedostatek informací - výzva pro vyhledávací stroje 441 // 17.4 Síla člověka 442 // 17.5 Personalizace vyhledávání 444 // 17.6 Vyhledávání nezávislé na prohlížeči 444 // 17.7 Dotazy podle dokumentů 446 // 17.8 Techniky pojmového vyhledávání 446 // 17.9 Expanzivnější indexování 448 // 17.10 Specializace vyhledávacích strojů 450 // 17.10.1 Proč používat specializované vyhledávací služby 451 // 17.10.2 Regionální vyhledávací služby 451 // 17.10.3 Věcně specializované vyhledávací služby 452 // 17.10.4 Multimediální vyhledávací služby 452 // 17.10.5 Kde hledat specializované vyhledávací služby 452 // 17.11 Neviditelný Web 453 // 17.11.1 Jak zviditelnit neviditelné 455 // 17.11.2 Budoucnostneviditelného Webu 456 // 17.12 Nová generace vyhledávacích služeb? 456 // 17.12.1 Zpracování přirozeného jazyka 457 // 17.12.2 Inteligentní agenti 459 // 17.12.3 Filtrování 459 // 17.12.4 Vizualizace 460 // Literatura ke kapitole 17 460 // IV Přílohy 463 // A Slovník pojmů 465 // K Slovník pojmů z oblasti vyhledávacích nástrojů 497

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC