Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Družstevní práce, 1942
505 s. ; 21 cm

objednat
Svět. Nová řada ; 36
Řeč a sloh / Vilém Mathesius -- O jazykové správnosti / František Trávníček -- Psaný jazyk a pravopis / Josef Vachek -- Literární historie / Felix Vodička -- Drama / Jiří Veltruský
000019316
Dr. Bohuslav Havránek a dr. Jan Mukařovský : Předmluva ... 7 // Dr. Vilém Mathesius: Řeč a sloh // Řeč a skutečnost ...13 // Jazykový systém a konkrétní promluvy ...14 // Dva základní pilíře promluvy ...17 // Forma jazykového pojmenování ... 21 // Jazykové pojmenování : obsah věcný ...23 // Jazykové pojmenování: symbolická platnost ...25 // Jazykové pojmenování : citový přízvuk ...28 // Jazykové pojmenování: domovská příchuť ...32 // Počíná se o slohu ...35 // Sloh a jazykové pojmenování ...39 // Klasifikace jazykových pojmenování ...43 // Slovní druhy a sloh ...52 // Věta a její aktuální členění ...58 // Aktuální členění větné a sloh ...65 // Hlavní úkoly pořádku slov ...73 // Vazby polovětné ...81 // Od věty k souvětí ...91 // Umění psát odstavce ...97 // Dr. František Trávníček: O jazykové správnosti // část první // 1.-2. Jazyková kultura a jazyková správnost ...105 // 3. - 5. Jazykové ohyby ...108 // část druhá // 6. Co je správné? ...116 // 7. Správnost mluvnická a slovníková ...117 // 8. Jazyková soustava a ústrojnost výrazivá - 117 // 9. Üstrojnost výrazivá a jeho správné užívání 120 // 10.-11. Ústrojnost útvarová a úkonná ...123 // 12.-14. Jazykový zvyk a jazyková norma ...127 // 15.-16. Jazykozpyt a jazykový zvyk ...132 // 17.--19. Stálost a vývoj spisovného jazyka ...136 // 20.-21. Výrazová přesnost a zřetelnost ...142 // 22.-27. Historická správnost ...149 // 28.-30. Mluva spisovná a lidová ...163 // 31.-34. Cizí výrazové prostředky : 31. Úvod. 32.-33. // Napodobeniny cizích výrazových prostřed- // ků. 34. Cizí slova ... 168 // 35. Logická správnost ...180 // 36.-37. Estetická správnost ...184 // 38.-41. Slohová správnost ...190 // 42.-43. Dobrý autor ...205 // 44.-45. Slova úplně nová ...209 //
46.-47. Správná výslovnost ...213 // část třetí // 48.-50. Brusičství a purismus ...220 // Literatura ...228 // Dr. Josef Vachek: Psaný jazyk a pravopis // 1. Místo psaného jazyka v jazykovém dění ...231 // 2. Jazyk psaný a jazyk mluvený ...235 // 3. Hierarchické postavení oboujazykových soustav 251 // 4. Skladebné problémy psaného jazyka ...257 // 5. Problém korespondence oboujazykových soustav a jeho řešení ...264 // 6. Český psaný jazyk a pravopis: přehled vývoje 277 // 7. Český psaný jazyk a pravopis: dnešní stav--288 // Bibliografické poznámky ...306 // Dr. Felix Vodička: Literární historie, její problémy a úkoly // Historický přehled literárního dějepisectví ...309 // Východisko a předmět literární historie ...339 // Vývoj literární struktury ...344 // Genese literárních děl a jejich vztah k historické // skutečnosti ...355 // Dějiny ohlasu literárních děl ...371 // Literárně historické celky ...384 // Jiří Veltruský: Drama jako básnické dílo // Úvod ...403 // 1. Základní vlastnosti dramatického dialogu ...414 // 2. Pojmenování v dramatickém dialogu ...423 // 3. Výstavba významových kontextů ...434 // 4. Významové sjednocení dialogu ...442 // 5. Monolog v dramatu, dialog v lyrice a epice - 457 // 6. Dramatická osoba ... 477 // 7. Dramatický děj ...487 // 8. Závěrečné poznámky ...495
(OCoLC)84974735
cnb000701970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC