Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 2., přeprac.
Praha : České vysoké učení technické, 2003
148 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-02789-9 (brož.)
Bibliografie na s. 145
Systémy databázové - učebnice vysokošk.
000019440
1. ÚVOD 3 // 2. PRINCIPY DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ 4 // 2.1 RUČNÍ PŘÍSTUP, ZPRACOVÁNÍ HROMADNÝCH DAT, DATABÁZE 4 // 2.2 DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE 5 // 2.2.1 CHARAKTERISTIKA DAT V DATABÁZÍCH 5 // 2.2.2 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 6 // 2.2.3 TRANSAKČNÍ ZPRACOVÁNÍ, PARALELNÍ PŘÍSTUP, ZOTAVENÍ Z CHYB 6 // 2.2.4 OCHRANA DAT 7 // 2.2.5 UŽIVATELÉ DBS 7 // 2.2.6 ARCHITEKTURY DBS 7 // 2.2.7 HISTORIE DATABÁZÍ 9 // 3. MODELOVÁNÍ DAT 10 // 3.1 DATABÁZOVÉ MODELY 10 // 3.2 Konceptuálni modelovaní 13 // 3.2.1 E-R konceptuálni model 14 // 3.2.1.1 Typ entity, typ vztahu 14 // 3.2.1.2 Identifikační klíč 15 // 3.2.1.3 Zápis konceptuálního schématu v E-R modelu 15 // 3.2.1.4 Integritní omezení pro vztahy 16 // 3.2.1.5 Přiřazení atributů 22 // 3.2.1.6 ISA hierarchie, podtypy entit 23 // 3.2.1.7 Neatomické atributy 24 // 3.2.1.8 Korektní konceptuálni schéma v E-R modelu 25 // 3.2.1.9 Grafické vyjádření konstruktů v E-R diagramu 26 // 3.2.2 E-R model v kontextu návrhu IS 28 // 3.2.2.1 Metodologie logického návrhu databáze 28 // 3.2.2.2 Příklad použití E-R modelu 29 // 3.2.3 Konstrukty dalších konceptuálních modelů 31 // 3.3 Databázové modelování - relační model dat 35 // 3.3.1 Základní definice relačního modelu dat 35 // 3.3.1.1 Pojem relace 35 // 3.3.1.2 Integritní omezení 36 // 3.3.1.3 Specifikace databáze 39 // 3.3.1.4 Manipulace s relacemi 39 // 3.3.1.5 Relace vs soubory 39 // 3.3.2 Relační algebra 40 // 3.3.2.1 Použití relační algebry 42 // 3.3.2.2 Další operace relační algebry 43 // 3.3.2.3 Operace za relačním modelem dat 45 // 3.3.2.4 Precedence relačních operátorů 46 // 3.3.3 Relační kalkul 46 // 3.3.3.1 Od logiky 1. řádu ? dotazovacímu jazyku 47 // 3.3.3.2 Problémy s vyhodnocením formulí DRK 49 // 3.3.3.3 Definice relačního dotazovacího jazyka DRK 51 //
3.3.3.4 Rozšíření relačních kalkulů 51 // 3.4 Návrh relací - normální formy 53 // 3.4.1 Funkční závislosti 53 // 3.4.2 Normální formy schémat relací 57 // 3.4.3 Kritéria pro návrh relačního schématu databáze 60 // 3.4.3.1 Pokrytí závislostí 61 // 3.4.3.2 Bezztrátové spojení 61 // 3.4.4 Dekompozice a syntéza 63 // 3.4.4.1 Algoritmus bezztrátové dekompozice 63 // 3.4.4.2 Algoritmus syntézy 65 // 3.4.4.3 Příklad použití algoritmu syntézy 66 // 3.4.54NF 68 // 3.4.6 Diskuse k normalizaci 70 // 146 // 3.5 Transformace E-R schématu do relačního schématu databáze 72 // 3.5.1 Reprezentace silného entitního typu 72 // 3.5.1.1 Reprezentace vícehodnotových atributů 72 // 3.5.1.2 Reprezentace skupinových atributů 73 // 3.5.2 Reprezentace vztahů 73 // 3.5.2.1 Reprezentace vztahu 1:1 73 // 3.5.2.2 Reprezentace vztahu 1:N 75 // 3.5.2.3 Reprezentace vztahu M:N 76 // 3.5.2.4 Reprezentace n-árního vztahu 76 // 3.5.3 Reprezentace slabého entitního typu 77 // 3.5.4 Reprezentace entitního podtypu 77 // 3.5.5 Problémy transformace E-R schématu do relačního schématu 77 // 4 SQL 82 // 4.1 Manipulace s daty v SQL 84 // 4.1.1 Příkaz SELECT 84 // 4.1.1.1 Jednoduché dotazy v SQL 85 // 4.1.1.2 Tři logické hodnoty 88 // 4.1.1.3 Aritmetika 88 // 4.1.1.4 Agregační funkce 89 // 4.1.1.5 Konstrukt GROUP BY 90 // 4.1.1.6 Množinové operace 91 // 4.1.1.7 Poddotazy 92 // 4.1.1.8 Více o výrazech 95 // 4.1.1.9 Další možnosti spojení podle SQL92 100 // 4.1.1.10 k používání prázdných hodnot 102 // 4.1.1.11 Sémantika příkazu SELECT, redundance konstruktů 103 // 4.1.2 Příkaz INSERT 104 // 4.1.3 Příkaz DELETE 104 // 4.1.4 Příkaz UPDATE 105 // 4.2 Definice dat v SQL 105 // 4.2.1 Typy dat v SQL 106 // 4.2.2 Příkaz CREATE TABLE 107 // 4.2.3 Integritní omezení v SQL 107 // 4.2.3.1 IO sloupců a tabulek 108 //
4.2.3.2 Referenční integrita 109 // 4.2.3.3 IO na úrovni schématu 110 // 4.2.4 Příkaz CREATE DOMAIN 111 // 4.2.5 Příklad definice relační databáze 111 // 4.2.6 Příkaz ALTER TABLE 112 // 4.2.7 Příkaz DROP TABLE 113 // 4.2.8 Příkaz CREATE SCHEMA 113 // 4.3 Indexy v SQL 114 // 4.4 Pohledy 114 // 4.4.1 Příkaz CREATE VIEW 114 // 4.4.2 Aktualizovatelnost pohledů 116 // 4.5 Systémový katalog 117 // 4.6 Ochrana dat proti neoprávněnému přístupu 118 // 4.7 Transakce v SQL 119 // 4.8 Programování s SQL 119 // 4.9 Standardy SQL 119 // 5. SOUBORY A DATABÁZE 121 // 5.1. Organizace dat na vnějších pamětech 121 // 5.1.1 Fyzické a logické soubory 121 // 5.1.2 Fyzické nosiče souborů 123 // 5.1.3 Dotazy nad soubory 124 5.2 Statické metody organizace souborů 124 // 5.2.1 Hromada 125 // 5.2.2 Sekvenční soubor 125 // 5.2.3 Indexsekvenční soubor 125 // 5.2.4 Indexovaný soubor 126 // 147 // 5.2.5 Bitové mapy 128 // 5.2.5 Soubor s přímým přístupem 128 // 5.3 Dynamické metody organizace souborů 129 // 6. TRANSAKČNÍ ZPRACOVÁNÍ 132 // 6.1 Pojem transakce I33 // 6.2 Paralelní zpracování transakcí I34 // 6.2.1 Problémy s paralelním zpracováním transakcí 135 // 6.2.2 Sériové rozvrhy 136 // 6.2.3 Uzamykací protokoly 138 // 6.2.3.1 Dvoufázové protokoly 140 // 6.3 Zotavení z chyb 142 // 6.3.1 Zotavení z chyby systému I43 // 6.3.2 Zotavení z chyby médií I44 // Literatura 145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC