Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Svoboda, 1984
332 s. ; 21 cm

objednat
Antická knihovna ; sv. 51
latina
Přeloženo z latiny
Podle vydání L. Annaei Senecae Ad Lucileium epistulae morales, Oxford 1965 s přihlédnutím k ital. vydání z r. 1916, 1927 a franc. vydání 1945-1964
Obsahuje rejstřík
000019612
Rekat.
OBSAH // 327 // OBSAH // LUCIUS ANNAEUS SENECA A STOICKÁ FILOZOFIE V ŘÍMĚ (Eva Kuťáková) // 7 // ŠESTÝ LIST // (Pravé přátelství) // 23 // DEVÁTÝ LIST // (Mudrc a přátelství) // 24 // DESÁTÝ LIST // (Užitek ze samoty) // 30 // JEDENÁCTÝ LIST // (Moudrost není schopna zcela odstranit přirozené vady Je důležité vybrat si dobré muže jako vzor) // 31 // DVANÁCTÝ LIST // (Přednosti stáří a dobrovolná smrt) // 33 // TŘINÁCTÝ LIST (Mudrcova síla Zbytečný strach z budoucnosti) // 36 // PATNÁCTÝ LIST (Pravé zdraví je zdraví duševní Nemají se přehánět tělesná cvičení) // 40 // SEDMNÁCTÝ LIST (Filozofii je třeba se věnovat okamžitě Chudoba není zlo) // 43 // 238 // OBSAH // DEVATENÁCTÝ LIST // (Opustit veřejnou činnost a stáhnout se do soukromí je velmi užitečné Jak získat přátele) // 46 // DVACÁTÝ LIST y // (Musíme být důslední, naše činy musí být v souladu s našimi slovy) // 49 // DVAADVACÁTÝ LIST // (Lucilius by měl využít nejbližší vhodné příležitosti a vzdát se veřejné kariéry) // 52 // PĚTADVACÁTÝ LIST // (Nebezpečí samoty) // 56 // ŠESTADVACÁTÝ LIST // (Chvála stáří I umírat se musíme učit) // 57 // SEDMADVACÁTÝ LIST ( Je třeba vzdát se povrchních nebo nečestných rozkoší a usilovat o ctnost; jen ona poskytuje radost stálou a spolehlivou) // 60 // JEDENATŘICÁTÝ LIST (Mínění davu není směrodatné Nutno usilovat o nejvyšší dobro, jímž je poznání
pravdy) // 62 // DVAATŘICÁTÝ LIST (Hleď být pánem sebe sama a s pomocí filozofie prožít plně svůj život) // 65 // TŘIATŘICÁTÝ LIST // (Opakovat sentence starších autorů je dobré pro chlapce, zralý muž má přijít s něčím svým) // 66 // ŠESTATŘICÁTÝ LIST (Užitečnost života v ústraní Smrt není zlo, je přirozenou součástí koloběhu) // 69 // OBSAH // 329 // SEDMATŘICÁTÝ LIST // ( Jen filozofie ukazuje cestu ? pravé svobodě) // 72 // DEVĚTATŘICÁTÝ LIST (Přízeň štěstěny nepřináší vždy užitek Zlatá střední cesta) // 73 // ČTYŘICÁTÝ LIST // (Jaký styl řeči je vhodný pro filozofa) // 74 // DVAAČTYŘICÁTÝ LIST // (Kdo je dobrý muž // Nejdražší je to, za co se neplatí penězi) // 78 // ŠESTÁ ČTYŘICÁTÝ LIST // (Chvála Luciliovy knihy) // 80 // OSMAČTYŘICÁTÝ LIST // (O přátelství a o nesprávných sylogismech) // 81 // DEVĚTAČTYŘICÁTÝ LIST // (Dobro života nespočívá v jeho délce, ale v jeho využití) // 84 // DVAAPADESÁTÝ LIST (Kdo míří ? moudrosti, potřebuje pomoc Skutečný filozof nedbá na potlesk) // 87 // ČTYŘIAPADESÁTÝ LIST // ( Úvahy o smrti vyvolané těžkým astmatickým záchvatem) // 90 // SEDMAPADESÁTÝ LIST // (Ani mudrc nemůže ovládnout hnuti mysli) // 92 // OSMAPADESÁTÝ LIST // (Platónova idea a eidos // Stáří má cenu, jen pokud není porušeno myšlení) // 94 // ČTYŘIAŠEDESÁTÝ LIST (Chvála filozofa Quinta Sextia Úcta ke starým filozofům)
// 102 // 330 // OBSAH // ŠESTAŠEDESÁTÝ LIST (Všechna dobra a všechny ctnosti jsou si rovny) // 104 // OSMAŠEDESÁTÝ LIST // (Důležitost života v ústraní) // 116 // DEVĚTAŠEDESÁTÝ LIST // (Časté cestování brání v dosažení ctnosti) // 119 // JEDENASEDMDESÁTÝ LIST // (Existuje jediné dobro, ctnost) // 120 // OSMASEDMDESÁTÝ LIST (Netřeba se bát nemocí Prvním lékem je pohrdání smrtí ) // 129 // OSMDESÁTÝ LIST // (Cvičení těla a ducha) // 136 // DVAAOSMDESÁTÝ LIST // (O změkčilosti a o správném postoji ke smrti) // 138 // PĚTAOSMDESÁTÝ LIST // (Ctnost a štěstí) // 145 // SEDMAOSMDESÁTÝ LIST ( Je nutno rozlišovat mezi dobry zdánlivými a skutečnými // Několik stoických sylogismů) // 154 // DEVĚTAOSMDESÁTÝ LIST (Rozdělení filozofie na tři tradiční oddíly, etiku, fysiku a logiku, i jiná dělení Hrabivost a rozmařilost Senekovy doby) 164 // DVAADEVADESÁTÝ LIST (Rozum vládne všemu, ničemu se nepodřizuje Ctnost a štěstí nelze zvětšit Duch míří vzhůru, odkud přišel) // 170 // OBSAH // 331 // ČTYŘIADEVADESÁTÝ LIST (Filozofie dávající ponaučení pro jednotlivé životní situace je některými filozofy odmítána Seneca význam praktické morálky uznává) // 179 // PĚTADEVADESÁTÝ LIST // (Návody pro jednotlivé případy nestačí ke zformování mudrce, jsou nutné obecné zásady Praktická a teoretická morálka jsou nerozlučné) // 196 // ŠESTADEVADESÁTÝ LIST // ( Vše je třeba
snášet trpělivě) // 215 // DEVĚTADEVADESÁTÝ LIST // (Jak snášet smrt blízkého člověka) // 216 // STÝ LIST // (Rozbor stylu filozofa Papiria Fabiana) // 223 // STÝ PRVÝ LIST // (Není jistoty o tom, co bude zítra Je důležité žít dobře, ne žít dlouho) // 227 // STÝ SEDMÝ LIST // (S klidnou myslí je třeba snášet vše, co nás potká) // 231 // STÝ OSMÝ LIST ( Jak je třeba poslouchat jilozofy Seneca vzpomíná na svá studentská léta a silný vliv učitelů) // 233 // STÝ DEVÁTÝ LIST // (Může být moudrý užitečný moudrému?) // 243 // STÝ DESÁTÝ LIST (Člověk má být sám se sebou vyrovnán Jakých chyb se dopouštějí lidé při posuzování dobra a zla Podle Attala je třeba pohrdat nejen věcmi zbytečnými, ale i nezbytnými) // 247 // STÝ TŘINÁCTÝ LIST // ( Jsou ctnosti živé bytosti ? // Neužitečnost takových úvah pro pravé cíle filozofie) // 252 // 332 // OBSAH // STÝ ČTRNÁCTÝ LIST // (Úpadek řečnického styluje důsledkem úpadku mravů Móda ve stylistice) // 259 // STÝ PATNÁCTÝ LIST // (Není dobré věnovat příliš mnoho pozornosti stylu Šalebný lesk bohatství Filozofie poskytuje pevnost a štěstí 267 // STÝ SEDMNÁCTÝ LIST (Je moudrost dobrem a je dobrem být moudrý? Neužitečnost takových úvah) // 271 // STÝ OSMNÁCTÝ LIST // (Je nutno zbavit se závislosti na štěstěně Co je dobro // Přírůstek vede po určité době ke změně kvality) // 280 // STÝ DEVATENÁCTÝ LIST // ( Tužby
nemají překračovat přirozené potřeby) // 284 // STÝ DVACÁTÝ LIST // ( Jak jsme došli ? poznání dobra a čestnosti) // 288 v . // STÝ JEDENADVACÁTÝ LIST // (Uvědomují si všichni živí tvorové svůj přirozený stav?) // 294 // STÝ ČTYŘIADVACÁTÝ LIST // (Poznává člověk dobro smysly, nebo rozumem?) // 300 // POZNÁMKY // 306 // REJSTŘÍK OSOBNÍCH A ZEMĚPISNÝCH JMEN // 321 // EDIČNÍ POZNÁMKA // 325
(OCoLC)39591640
cnb000020857

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC