Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
129 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-496-9 (brož.)
"ESF projekt OPRLZ-opatření 3.2, číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0252 Rozvoj studijních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce" -- Titulní list
Nad názvem: esf, Evropská unie, MŠMT, Universitas Ostraviensis
Obsahuje bibliografii na s. 129
000019692
1 Úvod -- 2 Základní pojmy -- 2.1 HARDWARE -- 2.2 SOFTWARE -- 3 Technické vybavení (hardware) -- 3.1 Základní jednotka -- 3.2 Periferní zařízení -- 3.2.1 Vstupní zařízení -- 3.2.2 Výstupní zařízení -- 3.3 Doplňková zařízení -- 3.3.1 Multimediální počítač -- 3.4 Počítačová skříň -- 3.5 Vzájemné propojení součástí -- 3.6 Přenosná počítačová zařízení -- 4 Programové vybavení (software) -- 4.1 Operační systém -- 4.2 Aplikační software -- 5 Uložení informací v počítači -- 5.1 Komprimační programy -- 6 Práce s operačním systémem -- 6.1 Spuštění a ukončení programu -- 6.2 Průzkumník a ikona Tento počítač -- 6.3 Příslušenství -- 6.3.1 Poznámkový blok -- 6.3.2 Kalkulačka -- 6.3.3 Malování -- 6.3.4 Záznam zvuku -- 7 Kancelářský software -- 8 Textový procesor -- 8.1 Textový procesor MS Word -- 8.1.1 Základní práce s textem v MS Wordu -- 8.1.2 Přehled základní nabídky programu ---
8.1.3 Další funkce programu -- 8.2 Základy typografie -- 8.2.1 Písmo -- 8.2.2 Velikost písma -- 8.2.3 Zásady pro používání písma -- 8.2.4 Odstavec -- 8.3 Norma pro psaní textu ČSN 01 6910 -- 9 Tabulkový procesor -- 9.1.1 Práce s buňkami -- 9.1.2 Práce s listem -- 9.1.3 Práce s grafem -- 9.1.4 Přehled základní nabídky programu -- 9.1.5 Příklady vybraných úkolů -- 10 Databáze -- 10.1 Program MS Access -- 11 Elektronická prezentace -- 11.1 MS Powerpoint -- 11.2 Řízení prezentace při předvádění -- 11.3 Příprava posteru -- 12 Základy počítačových sítí -- 12.1 Vznik a historie počítačových sítí -- 12.2 Lokální počítačová síť LAN, rozlehlá počítačová síť WAN -- 12.3 Prvky počítačové sítě -- 12.3.1 Druhy síťových kabelů -- 12.3.2 Síťový operační systém -- 12.3.3 Fyzická topologie sítě -- 13 Internet a intranet -- 13.1 Služba WWW -- 13.1.1 Prohlížeče www stránek ---
13.1.2 Informace poskytované službou www -- 13.1.3 Katalogové služby -- 13.1.4 Vyhledávací stroje -- 13.1.5 Hodnocení nalezených informací -- 13.2 Elektronická pošta -- 13.2.1 Elektronický podpis -- 13.3 Intranet -- 14 Zásady bezpečnosti a hygieny práce s počítačem -- 14.1 Ergonomické požadavky na pracoviště -- 14.2 Zrak a monitor počítače -- 15 Další doporučené zdroje -- 16 Závěr -- 17 Použité zdroje

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC