Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006
172 s.,[16 ] s.obr.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86818-17-9 (brož.)
Amfibios ; sv. 3
Obálkový název: Darwin & estetika
Obsahuje ilustrace, anglické resumé, bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 159-166
Darwin, Charles, 1809-1882 - estetika - studie
Darwinismus - estetika - studie
Estetika - darwinismus - studie
000019706
Obsah // Předmluva (Stanislav ??/nárek) // Úvod 9 // 1. Darwin a estetické jevy 13 // 1.1 Darwinův přístup ? otázkám vkusu a krásy - 13 // co je to krása // 1.2 Vizuální preference 28 // 1.2.1 Jiné důvody vzniku vizuálně nápadných struktur - 40 // mimikry i náhoda // 1.3 Sluchové preference - zvířata, lidé 43 // a hudba // 1.4 Další otázky spadající do estedky 49 // Box 1. — Le/naci 38-39 // 2. Darwinovo vlastní vnímání estetických kvalit 53 // 2.1 Přírodní krásy 53 // 2.2 Darwinova záliba v umění 60 // I t *•/ » // 3. Kontext Darwinova estetického myšlení 67 // 3.1 Kde a jak - místo estedcké problematiky v düc 67 // a použitá terminologie // 3.2 Co (a jak) Darwin četl? 73 // 3.3 Zařazení Darwina do dobového kontextu 83 // 3.3.1 Dodatek - přijetí Darwinovy estetiky 107 // Shrnutí 109 // Box 2. - Co je vlastné ta estetika? 68-69 // 4. Biologizující estetika 111 // 4.1 „Darwinistická linie“ ? // 4.1.1 Aplikace na člověka 11? // 4.2 Alternativní biologické přístupy 125 // 4.2.1 České „alternativy“ 134 // Shrnutí • 140 // Box 3. - Vzhled  ivocichü a biologická miniere (mimikry) 138-139 // 5. Česká estetika a Darwin 141 // Závěr 147 // Summary 149 // Biologické omalovánky aneb „Volte Portwina!“ 153 // (Karel Kleisner) // Bibliografie 159 // Jmenný rejstřík 167 // Městská knihovna // knih. 1 odd. 1 // L 13019 // L3a ex. 3 // Poznámka ? ilustracím // Pokud to bylo moityé, %měnil autor
latinská jména zobrazených živočichu na jejich současnou podobu. V některých případech, zg™- u barevné přílohy, si však není s jejich novým Zněním vždy jist. Vzhledem k tomu, ze se nejedná o zplezjtost obsahového charakteru, prosí případné specialisty o shovívavost. // Většina černobílých ilustrací převzata z: Darwin, Cm.: The Descent of Man and Selection in Relation to iß*. John Murray: London 1913, další z: Barlow, N.: Charles Darwin and the Voyage of the Beagle. Pilot Press: I-ondon 1945; Klonk, Ch.: Science and the Perception of Nature. Valle Univ. Press: New Haven-Ix)ndon 1996; KrAtz, Q: Alexander von Humboldt. Callwey: München 2000; Möbius, ?.: Ästhetik der Tierwelt. G. Fischer: Jena 1908; MOORE HEAD, A.: Darwin and the Beagle. Penguin Books; Největší malin Č. 74 - Claude Ijtrrain. Eaglemoss Intcrnadonal: Praha 2000; Waij_ace, A. R.: The Malay Archipelago. Periplus: Singapore 2000. // Barevné ilustrace převzaty z: Haeckel, E.: Kunstformen der Natur. Prestel: Münchcn--N.Y. 1998; Kratz, Q: Alexander von Humboldt. Callwey: München 2000; Leakey, R. L.: Darwinův původ druhů v ilustracích. Panorama: Praha 1989; RiCE, A.: Der Verzauberte Blick. Das Naturbild berühmter Expeditionen aus dreiJahrljunderten. Frederking & Thaler: 1999.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC