Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 1997
183 s.,příloha

objednat
ISBN 80-86005-61-5 (brož.)
Knihovna středověké tradice ; [vol.] 1
Oikúmené
Obsahuje poznámky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 162-182
Filozofie - hledisko duchovní - pojednání
Hugo de Saint Victore, ca 1096-1141: De tribus diebus - texty a komentáře
Teologie - pojednání
000019737
Obsah // HUGO ZE SV. VIKTORA // A JEHO SPIS O TŘECH DNECH...7 // 1. Magister Hugo...11 // 2. Spis O třech dnech...22 // Trojina moci, moudrosti a dobrotivosti...22 // O nezměmosti, kráse a užitečnosti...26 // Sebepoznání lidského ducha jako cesta // ? jedinému a trojímu Bohu...32 // Tři dny neviditelného světla...38 // 3. Skrze viditelné ? neviditelnému...40 // Motiv výstupu...41 // Trojiční struktura a symbolická hodnota stvoření...43 // Příroda...45 // O TŘECH DNECH (latinsko-český text)...51 // A. Nezměrnost, krása a užitečnost stvoření jako cesta ? moci, moudrosti a dobrotivosti tvůrce...53 // 1. Rozvrh zkoumání...53 // 2. O nezměmosti...55 // 2.10 množství... 55 // 2.2 O velikosti...57 // 3. O kráse...57 // 3.1 O výstavbě...59 // 3.2 O pohybu...69 // 3.3 O vzhledu...69 // 3.4 O jakosti...75 // 4. O užitečnosti...77 // 5. V Božím díle je nezměrnost, krása i užitečnost zároveň_79 // B. Racionální pohyb jako cesta ? jedinému i trojímu tvůrci...81 // 6. Přednost krásy jako viditelného znázornění // neviditelné Boží moudrosti...81 // 7. Racionální pohyb jako cesta ? jedinému tvůrci...83 // 7.1 Existuje věčný tvůrce...83 // 7.2 Tvůrce je prozřetelný a jeden - svědectví // ostatních pohybů...87 // 7.3 V jakém smyslu je tvůrce jeden...91 // 7.4 Tvůrce je svrchovaně jeden, neboť je neproměnný...91 // 8. Mysl jako obraz trojjediného Boha...101 // 8.1 Mysl intelekt, láska...101 // 8.2 Otec, moudrost-Syn,
láska-Duch...101 // 8.3 Otec miluje své dílo pro svou moudrost...103 // 8.4 Vzájemnost vnitrobožské lásky...105 // 8.5 Člověk se má připodobnit Synu, v němž // má Otec zalíbení...107 // C. Cesta zpět...109 // 9. Tři dny neviditelného světla...109 // 9.1 Řád poznání a řád věcí...109 // 9.2 Den moci, den moudrosti, den dobrotivosti...111 // 9.3 Tři dny Kristovy...117 // Poznámky ? textu...121 // Ediční poznámka...158 // Bibliografie...162 // Citované prameny...174 // Seznam zkratek...183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC