Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 2006
250 s. : il.

objednat
ISBN 80-7201-593-1 (brož.)
Praktické ekonomické příručky
Obsahuje tabulky, předmluvu, přílohy
Bibliografie na s. 247-250
Systémy daňové - země Evropské unie - příručky
000019760
OBSAH // Předmluva...7 // 1. EVROPSKÁ UNIE A DANÉ...10 // 1.1 Geneze snah o sladění daňových systémů členských zemí // Evropské unie...10 // 1.1.1 Evropská integrace...10 // 1.1.2 Daňová ustanoveni v nej důležitějších smlouvách Evropských společenství...12 // 1.2 Příčiny spolupráce a harmonizace v oblasti daní a vymezení pojmů...18 // 1.2.1 Předpoklady pro proces spolupráce a harmonizace...18 // 1.2.2 Vymezení základních pojmů...22 // 1.3 Nástroje daňové politiky Evropských společenství...29 // 1.3.1 Primární a sekundární právo Evropských společenství...29 // 1.3.2 Směrnice (direktivy) jako právní základ harmonizace daní...32 // 1.3.3 Ostatní nástroje používané ke sladěnosti daňových systémů...34 // 2. HARMONIZACE A KOORDINACE V OBLASTI // PŘÍMÝCH DANÍ...39 // 2.1 Charakteristika přímých daní v zemích Evropské unie...39 // 2.2 Geneze a výsledky harmonizačních snah v oblasti přímých daní...43 // 2.2.1 Vývoj daňové spolupráce K přímých daní...43 // 2.2.2 Smlouvy o zamezeni dvojího zdanění...48 // 2.2.3 Směrnice Evropských společenstvíkpřímým daním...53 // 2.2.4 Možné směry budoucího vývoje v oblasti přímých daní...67 // 2.3 Implementace směrnic přímého zdanění do českého daňového práva.. 69 // 3. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ // - DANÉ Z PŘIDANÉ HODNOTY...72 // 3.1 Charakteristika dané z přidané hodnoty v zemích Evropské unie...73 // 3.2 Geneze
a výsledky harmonizace v oblasti dané z přidané hodnoty...78 // 3.2.1 Směrnice Evropských společenstvík harmonizaci daně // z přidané hodnoty...78 // 3.2.2 Šestá směrnice č. 77/388/EEC jako zásadní dokument harmonizace daně z přidané hodnoty...82 // 3.2.3 Informační povinnosti k dani z přidané hodnoty...93 // 8.2.4 Předpokládaný budoucí vývoj v oblasti daně z přidané hodnoty..95 // 3.3. Šestá směrnice a český zákon o dani z přidané hodnoty...96 // 4. HARMONIZACE V OBLASTI AKCÍZU...98 // 4.1 Charakteristika akcízů v zemích Evropské unie...98 // 4.2 Geneze a výsledky harmonizace v oblasti akcízů...103 // 4.2.1 Strukturální směrnice Evropských společenství k harmonizaci akcízů... 103 // 4.2.2 Směrnice Evropských společenství o sazbách akcízů...106 // 4.2.3 Předpokládaný budoucí vývoj v oblastí akcízů...112 // 4.3 Vývoj sazeb akcízů v České republice...113 // 5. DAŇOVÉ SYSTÉMYJEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE...116 // 5.1 Belgie...117 // 5.2 Česká republika...123 // 5.3 Dánsko...128 // 5.4 Estonsko...133 // 5.5 Finsko...137 // 5.6 Francie...141 // 5.7 Irsko...147 // 5.8 Itálie... 150 // 5.9 Kypr... // 5.10 Litva... // 5.11 Lotyšsko...162 // 5.12 Lucembursko...167 // 5.13 Maďarsko...172 // 5.14 Malta...177 // 5.15 Německo...181 // 5.16 Nizozemsko...185 // 5.17 Polsko...191 // 5.18 Portugalsko...195 // 5.19 Rakousko...199 // 5.20 Řecko... // 5.21 Slovensko...211 // 5.22 Slovinsko...KK
// 5.23 Španělsko...219 // 5.24 Švédsko... // 5.25 Velká Británie... // Přílohy... // Použité prameny...1 // хэK // її

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC