Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triáda, 2009
142 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-86138-91-6 (brož.)
Delfín ; sv. 79
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografické odkazy
000019795
První lekce. Úvod / 9 -- I. Živý tomismus II. Metafyzika je nutně tradiční a stálá-„Tajemství" a „problém" III. Metafyzika se nutně rozvíjí a je nutně tvořivá -- Druhá lekce. Falešné mince metafyziky / 21 -- I. Předmět tří lekcí o jsoucnu Položení problému Odbočka o existenci a filosofii Zpět k problému II Rozrůzněné jsoucno -- Vágní jsoucno III. Jsoucno derealizované Pseudojsoucno-Dialektika -- Třetí lekce. Vlastní předmět metafyziky / 42 -- I. Intuice jsoucna jakožto jsoucna II. Konkrétní cesty k této intuici -- Tyto cesty jsou užitečné,jen jdeme-li za ne III. Potvrzení rozumovou analýzou Intuice jsoucna jakožto jsoucna je intuice eidetická -- Čtvrtá lekce. Analýza jsoucna jakožto jsoucna / 57 -- I. Analogie jsoucna Esence a existence Jsoucno -- a transcendentálie Jsoucno a tendence Jsoucno a pohyb -- II. Vizualizace extenzivní a vizualizace intenzivní-Stupně intenzivní vizualizace III. Ens absconditum -- Pátá lekce. Princip totožnosti, důvodu bytí a finality / 78 -- I. Úvaha o intuitivnosti prvních principů Princip totožnosti II. Princip důvodu bytí III. Princip finality (první aspekt) -- Šestá lekce. Princip finality (druhý aspekt) / 93 -- Nejhlubší a nejobecnější formulace principu finality-Agens a cíl Analytická diskuse Doplňující poznámky -- Sedmá lekce. Princip kauzality. Náhoda / 110 -- I. Princip kauzality Doplňující poznámky II. Náhoda III -- Ediční poznámka /127 -- Maritainova metafyzika (doslov Karla Šprunka) / 129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC