Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:167x 
BK
2., upr. vyd.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008
323 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86429-87-8 (brož.)
Studijní texty ; sv. 38
Dotisk 2011
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na 297-313 a rejstřík
000019826
AUTORSKÁ PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ 9 // První kapitola RODINA JAKO NEMĚNNÁ INSTITUCE? 13 // Rodina se mění, ale vždy je stabilizujícím prvkem společnosti 14 // Povaha změn rodiny od tradiční až k postmoderní společnosti 20 // Zopakujme si 25 // Úloha první-mentální mapa 25 // Úloha druhá-jaká je moje rodina 26 // Úloha třetí moje příbuzenská síť 27 // Druhá kapitola KLASICKÉ TEORIE RODINY 29 // Počátky v devatenáctém století 30 // Historicko-právní škola, evolucionisté a etnologové 31 // Durkheimův příspěvek k základům teorie rodiny 34 // Počátky sociálně kritických studií rodiny 35 // Frédéric Le Play a počátky empirických výzkumů 36 // Le Playovy rodinné typy a základy konzervativní tradice v sociologii rodiny 38 // Počátky české sociologie rodiny 40 // Pokus o velké teorie padesátá léta dvacátého století 50 // Strukturální funkcionalismus 51 // Goode-světová revoluce a manželská rodina 55 // Kritika modelů z padesátých let 58 // Zopakujme si 62 // Úloha 63 // Třetí kapitola TEORIE RODINY PO ROZPADU KLASICKÝCH TEORIÍ 65 // Nové podněty pro teorii rodiny ve změně společenského klimatu 66 // Teorie sociální směny 69 // Skupina teorií systému a symbolické interakce 73 // Teorie systému 74 // Symbolický interakcionismus 75 // Rodina a sociální konstrukce reality 77 // Teorie konfliktu 81 // Tři zdroje a tři součásti 81 // Kritická sociologie, marxismus a radikální ekonomie 84 // Sociobiologie 87 // Zopakujme si 90 // Úloha 91 // Čtvrtá kapitola RODINA JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN NEROVNOSTI 93 // Sociální stratifikace, manželství a rodina 96 // Třídně zakotvené rozdíly v rodinném chování 99 // Třídní rozdíly v reprodukčním chování a životním cyklu 99 // Třídní rozdíly v péči o děti 102 // Třídní rozdíly ve vzdělanostních šancích 103 //
Mimoekonomická stratifikace: kognitivní třídy 106 // Shrnutí a výhledy 110 // Zopakujme si 113 // Úloha 113 // Pátá kapitola ZALOŽENÍ RODINY: SŇATKOVÝ TRH, LÁSKA A SEX 115 // Sňatkovy trh teorie a deskripce 117 // Teorie sňatkového trhu 119 // Sociální a kulturní podmíněnost výběrového párování 128 // Sex, láska a jiné poměry mezi pohlavími 135 // Sex-co o něm víme z výzkumů 136 // Měnící se kulturní vzorce a sexuální revoluce 139 // Láska 142 // Zopakujme si 144 // Úloha 145 // Šestá kapitola RODIČE, DÍTĚ A SOCIALIZACE V RODINĚ 147 // Rodičovství 148 // Přechod k rodičovství 150 // Sociální autonomie rodičů, její meze a poruchy 154 // Incest a týrané dítě 156 // Socializace dítěte 165 // Teorie socializace: Mead, Freud a Piaget 166 // Vrstevnická skupina a mimorodinná socializace 166 // Socializace k sociálnímu rodu 169 // Zopakujme si 171 // Úloha první rodinné vztahy 172 // Úloha druhá dítě tří matek 173 // Úloha třetí darované rodičovství 174 // Sedmá kapitola RODINA, DOMÁCNOST A EKONOMIKA 175 // Zaměstnaná žena a rodina 177 // Situace matek dnešních matek: rozpory v teorii i praxi 179 // Dvoukariérové rodiny: pionýři egalitámího modelu 186 // Praktické vítězství neokonzervativního postoje 192 // Současný stav: diferenciace rodinných modelů, modifikace životního cyklu a přibývání celoživotní bezdětnosti 193 // Nulové reprodukční strategie a celoživotní bezdětnost: singles 199 // Zopakujme si 203 // Osmá kapitola ROZVOD A OPAKOVANÉ MANŽELSTVÍ 205 // Historický vývoj právní úpravy zániku manželství 207 // Vývoj rozvodovosti 211 // Příčiny a koreláty rozvodovosti 214 // Růst rozvodovosti jako vlastnost modernity 214 // Teorie rozvodového chování 216 // Koreláty a prediktory rozvodu 220 // Opakované manželství 227 // Perspektiva 228 //
Zopakujme si 230 // Úloha 231 // Devátá kapitola KONEC RODINY? 233 // Teorie rodiny v teorii individualizace 235 // Individualizace transformuje lásku: důsledky pro rodinu 243 // Giddensova kritika Michela Foucaulta 244 // Manželství, sexualita a romantická láska na konci doby moderní 247 // Intelektuální vize lásky a intimity a první testy této vize v sociologii 250 // Zopakujme si 254 // Desátá kapitola ČESKÁ RODINA 257 // Změny v uspořádání české domácnosti: více jednočlenných a neúplných rodin 259 // Nesezdaná soužití a pokles sňatečnosti 261 // Změny v reprodukčním chování a změny hodnot 264 // Dlouhodobý pokles stability rodiny 275 // Stárnoucí populace a další vynořující se nerovnováhy 278 // Zopakujme si 287 // Úloha 288 // SLOVNÍČEK 289 // BIBLIOGRAFIE 297 // ZDROJE ILUSTRACÍ 315
(OCoLC)276815843
cnb001813756

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC