Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1994
235 s., [24] s. obr. příl. : il., noty ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0481-5 (váz.)
Obsahuje jmenný rejstřík
000019838
OBSAH // Úvodem ...5 // I. Folklórní zdroje a východiska české populární hudby ...13 // 1. Lidová píseň ...13 // (Historické a sociální zázemí - Typová charakteristika - Sběry a edice - Vývoj názorů // a bádání) // 2. Lidový tanec ...21 // Svázanost s lidovou písní - Druhy lidových tanců - Hradecký doprovod - Sběry, edice, přehledové práce) // 3. Lidoví instrumentalisté a jejich soubory ...26 // (Sociální zázemí hudebníků - Instrumentář - Sestavy hudeckých skupin) // Bibliografie ...32 // II. Městská zpěvnost prvé poloviny 19. století ...36 // 4. Kramářská píseň ...36 // (Vývoj a dobový význam - Hlavní šiřitelé: František Hais ad. - Žánrová a strukturní charakteristka) // 5. Kuplet a jeho zpěvoherní zázemí ...46 // (Sepětí s obrozeneckým singspielem - Hlavní autoři - Tvůrčí přínos J. K. Tyla - Textové a hudební znaky) // 6. Společenská píseň českého obrození ...55 // (Odraz národního uvědomování v nových písních - Skadatelé a jejich dodnes známé trvalky - Zlidovování obrozeneckých písní - Textový a hudební přínos) // Bibliografie ...68 // III. Hudba a tanec obrozenecké společnosti ...72 // 7. Dobová instrumentální hudba ...73 // (Soubory a jejich složení - Rozvoj dechových, zvláště vojenských kapel - Pochod a jeho formové vyzrávání) // 8. Tance a taneční hudba ...87 // (Nástup kolových tanců - Zrod polky - F. M. Hilmar a B. Smetana - Hlavní hudební rysy dobového tanečního repertoáru) // Bibliografie ...102 // IV. Spontánní zpěvnost v období státoprávních a sociálních bojů ...105 // 9. Písně měšťanské společnosti po roce 1860 ...105 // (Edice zpěvníků - Hlavní autoři a ohlas jejich tvorby - Sokolská písně a jejich manifestačné politický význam) // 10. Městská lidová zpěvnost a dělnická píseň ...117 //
(Pololidová píseň a sociální zázemí zpěváků - Dělnická píseň a její mezinárodně rozšířené hymnické tituly - Sjednocující funkce dělnického zpěvu) // Bibliografie ...130 // V. Instrumentální populární hudba a její podíl v národních a politických snahách po roce // 1860 ...133 // 11. Tance a pochody - základ repertoáru dechových, smyčcových a smíšených kapel 133 (Vznik České besedy - Vojenské dechové orchestry a jejich přední kapelníci a skladatelé: Julius Fučík ad. - Rozvoj a ohlas hornických, ostrostřeleckých, sokolských a městských kapel - František Kmoch a jeho následovníci - Legionářské dechové orchestry - Osobitost české dechové hudby a jejího repertoáru // 12. Populárně poslechová (salonní aj.) hudba a způsoby jejího uplatňování ...153 // (Rozvoj domácího muzicírování - Hudební přílohy časopisů - Úspěšné samostatné edice: R. Friml, F. Procháska ad. - Citeristé a tamburaši - Charakteristické rysy salonní hudby) // Bibliografie ...164 // VI. Zábavné pódiové a scénické žánry před vznikem samostatného státu ...167 // 13. Hudební složka lidových zpěvoher a operet ...167 // (Arény, lidová divadla a jejich zpěvoherní repertoár - Nástup operety a její domácí ohlasy: B. Smetana, K. Bendi, K. Moor, O. Nedbal ad. - Lidové zpěvohry a jejich úspěšní autoři: K. Pospíšil, O. Faster, E. Starý - Výkonní umělci) // 14. Písně a kuplety zpěvních síní, šantánů a kabaretů ...185 // (Kuplety a jejich „zpěváčci“ - Od zpěvních síní k šantánům - František L. Šmíd ad. // - Nástup kabaretu: K. Hašler a Červená sedma - Kabaretní šansony, jejich aktuálnost i dlouhodobý ohlas) // Bibliografie ...203 // VIL Zprostředkovatelské a sociální zázemí české populární hudby do roku 1918 ...206 //
15. Rozvoj ediční činnosti (hudebniny a prvé zvukové záznamy) ...206 // (Notové vydání a jejich domácí nakladatelé - Prvé gramofonové nahrávky - Obtížné prosazování autorských práv) // 16. Hudebníci a jejich organizace ...211 // (Existenční nezajištěnost většiny hudebníků - Svépomocné stavovské spolky a jejich sociální snahy - Nechaničtí harfeníci) // 17. Populární hudba jako součást dobové kulturní nabídky ...216 // (Rozsah dobového zaznívání populární hudby v Praze a na venkově - Tradiční způsoby hudebních aktivit ve vkusově ustáleném prostředí) // Bibliografie ...219 // The History of Czech Popular Music and Song of the 19th and 20th Centuries (up to 1918) 221 // Obrazová příloha ...222 // Jmenný rejstřík (osoby, skupiny, instituce) ...223
(OCoLC)85650277
cnb000086363

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC