Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1977
657 s. : il., portréty ; 28 cm

objednat
Obsahuje fotografie, ilustrace, poznámkový aparát a rejstříky
Divadlo české - dějiny - činohra - r. 1848-1918 - pojednání
000019849
OBSAH // KAPITOLA ŠESTÁ // České činoherní divadlo // od buržoázne demokratické revoluce 1848 // do vzniku samostatného československého státu 1918 // 1/ PROMĚNY ROMANTICKÉHO DIVADLA ZA BURŽOAZNĚ DEMOKRATICKÉ REVOLUCE A ZA BACHOVSKÉ REAKCE (1848—1861) / 13—45 // Ljuba Klasová // Kolektiv /část o kočujících společnostech / 40—45 // Jaromír Рйс/í/části o scénické hudbě / 18—19, 38—39 // POČÁTKY NOVÉHO DIVADELNÍHO PROGRAMU NA SCÉNĚ STAVOVSKÉHO DIVADLA V PRAZE / 13—40 // KOČUJÍCÍ SPOLEČNOSTI 50. LET / 40—45 // 2/ POZDNÍ ROMANTISMUS NA PROFESIONÁLNÍM DIVADLE V OBDOBÍ STÁTOPRÁVNÍCH BOJŮ A POLITICKÉ STAGNACE ČESKÉHO MĚŠŤANSTVA (1862—1886) / 45—175 // Ljuba Klasová // Jaromír Paoíí/části o scénické hudbě / 77—78, 111—115, 146—149 // Jan Brabec /část o klaunském herectví / 138—140 // Václav Pletka /část o šantánu a kabaretu / 149—150 // Vladimír Štěpánek /část o plzeňském divadle / 162—165 // Zdeňka Jeřábková /část o brněnském divadle / 169—170 // Jan Malík /část o loutkovém divadle /153 // TToMíío/část o kočujících společnostech / 154—162, 165—169, 172 // PROMĚNA ROMANTICKÉHO DIVADELNÍHO PROGRAMU V PROZATÍMNÍM DIVADLE V PRAZE / 45—93 // DIVADLO VELKÉHO STYLU NA NÁRODNÍM DIVADLE V PRAZE / 93—127 // PRAŽSKÉ ARÉNY A PRVNÍ ZPĚVNÍ SÍNĚ / 127—150 // DIVADELNÍ TEORIE, KRITIKA A HISTORIOGRAFIE / 150—153 // ROZMACH
MIMOPRAŽSKÉHO PROFESIONÁLNÍHO DIVADELNICTVÍ / 153—1753/ OCHOTNICKÉ DIVADLO (1848—1886) / 176—196 // Ljuba Klasová // Jara ... /část o loutkovém divadle / 191, 194 // Drahomíra Čeporanová /část o divadle pro děti / 190—191 // Václav Pletka /část o kabaretu / 185, 190 // 4/ ČESKÉ DIVADLO V ZAHRANIČÍ (1848—1886) / 197—202 // Lya Říhová // 5/ PROTI ROMANTICKÁ REAKCE NA PROFESIONÁLNÍM DIVADLE V OBDOBÍ ZÁPASŮ O REFORMU MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI (1887—1895) / 203—282 // František Černý // Pac/r/Msti o scénické hudbě / 220, 226—227, 237, 240 // Zdeňka Jeřábková /část o brněnském divadle / 264—274 // Vladimír Štěpánek /část o plzeňském divadle / 274 // Kolektiv /část o kočujících společnostech / 262—264, 275—282 // REPERTOÁR PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL PRAŽSKÉHO REGIONU / 204—218 // ČESKÉ REALISTICKÉ DRAMA / 218—232 // INSCENAČNÍ PROBLEMATIKA PRAŽSKÝCH DIVADEL / 232—259 // DIVADELNÍ KRITIKA, TEORIE A HISTORIOGRAFIE / 260—263 // MIMOPRAŽSKÉ PROFESIONÁLNÍ DIVADLO V 80. a 90. LETECH / 263—282 // 6/ PROFESIONÁLNÍ DIVADLO NA SKLONKU RAKOUSKO-UHERSKÉ MONARCHIE // (1896—1918) / 282—450 // Milan Obst // Jaromír Paclt /části o scénické hudbě / 298, 351—355, 358, 408, 412 // Vladimír Štěpánek /část o plzeňském divadle / 414—425 // Jjdeňka Jeřábková /část o brněnském divadle / 425—439 // Epa Somooa/část o kladenském divadle / 439—440
// Kolektiv /část o kočujících společnostech / 440—448 // PRAŽSKÉ DIVADELNICTVÍ NA KONCI 19. STOLETÍ / 282—303 // PRAŽSKÉ DIVADLO V OBDOBÍ 1900—1914 / 303—389 // PRAŽSKÉ DIVADLO ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (1914—1918) / 390-414 // MIMOPRAŽSKÉ PROFESIONÁLNÍ DIVADLO NA POČÁTKU 20. STOLETÍ / 414 -450 // 7/ OCHOTNICKÉ DIVADLO (1885—1918) / 451—473 // Ljuba Klasová // 8/ DIVADELNÍ TVORBA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (1885—1918) / 473—481 // Drahomíra Čeporanová // 9/ VÝVOJ ŠANTÁNU A KABARETU OD 80. LET DO ROKU 1918 / 481—503 // Ljuba Klasová // Václav Pletka /části o písňové tvorbě a ochotnickém kabaretu / 482, 483—484, 486, 487, 491, 492—493, 494, 496, 49710/SNAHY O RENESANCI LOUTKOVÉHO DIVADLA (1885 — 1918) / 504—525 // Jan Malík // 11/ČESKÉ DIVADLO V ZAHRANIČÍ (1885—1918) / 526—542 // Lya Říhová // Jan Aíalík /část o loutkovém divadle / 542 // POZNÁMKOVÝ APARÁT A REJSTŘÍKY / 553—657 // POZNÁMKY KTEXTOVÉ ČÁSTI / 554-592 // POZNÁMKY К OBRAZOVÉ ČÁSTI / 593—624 // Ljuba Klasová / 595—605, 609—623 // František Černý / 593 —594, 606 —609 // Lya Říhová /623 // REJSTŘÍK JMENNÝ / 625-644 // Jan Pomeri // REJSTŘÍK HER / 645—657 // Zdena Tomanová
cnb000188343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC