Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1983
706 s. : il.

objednat
Obsahuje fotografie, ilustrace, poznámkový aparát a rejstříky
Divadlo české - dějiny - činohra - r. 1918-1945 - pojednání
000019850
KAPITOLA SEDMÁ // Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace // 1/ ČINOHERNÍ DIVADLO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO POČÁTKU HOSPODÁŘSKÉ KRIZE (1 9 1 8 - 1 929) / 1 3—206 // Milan Obst // Drahomíra Čeporanová / část o divadle pro děti a mládež / 187—190 // Alica Dubská / část o loutkovém divadle / 190—201 // Jaromír Paclt / části o scénické hudbě / 98 102, 151—157 // STAV ČESKÉHO DIVADLA NA PRAHU NOVÉ ETAPY /13 14 // HMOTNÉ A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY NOVÉHO VÝVOJE / 14-20 // KRIZE NÁRODNÍHO DIVADLA V LETECH 1918-1920 / 20-22 // EXPRESIONISTICKÉ DIVADLO NA VELKÝCH PRAŽSKÝCH SCÉNÁCH/ 22-40 // PROLÉTÁ ŘSKÉ DIVADLO /40-47 // DAVOVÉ PODÍVANÉ V PŘÍRODNÍCH DIVADLECII // A PŘI TĚLOVÝCHOVNÝCH SLAVNOSTECH / 47-48 // KABARETY V POVÁLEČNÝCH LETECH /48-54 // KVAPILOVY REŽIE V MĚSTSKÉM DIVADLE NA KRÁL. VINOHRADECH / 54-59 // LINIE STRINDBERGOVSKÉ DRAMATIKY / 59-63 // STARŠÍ STYLOVÉ TENDENCE NA VELKÝCH PRAŽSKÝCH SCÉNÁCH / 63-69 // NOVĚJŠÍ STYLOVÉ TENDENCE V REPERTOÁRU VELKÝCH PRAŽSKÝCH SCÉN/ 70-80 // NÁSTUP DIVADELNÍ AVANTGARDY/ 80-98 // ÚČASŤ HUDBY V AVANTGARDNÍCH INSCENACÍCH /98-102 // DĚLNICKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLО / 102-107 // VELKÉ PRAŽSKÉ SCÉNY V DRUHÉ POLOVINĚ DVACÁTÝCH LET /107-145 // JEVIŠTNÍ VÝTVARNICTVÍ V NÁRODNÍM DIVADLE A V MĚSTSKÉM DIVADLE NA KRÁL. VINOHRADECH / 145-151 // HUDEBNÍ SLOŽKA V INSCENACÍCH PRAŽSKÝCH OFICIÁLNÍCH DIVADEL / 151-157 // MENŠÍ PRAŽSKÁ ČINOHERNÍ DIVADLA / 158-164 // MIMOPRAŽSKÁ STÁLA ČINOHERNÍ DIVADLA / 164-180 // CESTUJÍCÍ DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI / 180-182 // MĚŠŤANSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO / 182-185 // DIVADLO PRO DĚTI A MLÁDEŽ / 187-190 // LOUTKOVÉ DIVADLO V LETECH DVACÁTÝСH / 190-201 // DIVADELNÍ KRITIKA, HISTORIOGRAFIE A TEORIE / 202-206 //
ČINOHERNÍ DIVADLO V LETECH ZÁPASŮ PROTI FAŠISMU ( 929—1 939) / 206—439 // Adolf Scherl // Jan Brabec / část o klaunech / 414 // Drahomíra Čeporanová / část o divadle pro děti a mládež / 414—424 // Alica Dubská / část o loutkovém divadle / 424—436 // Jaromír Paclt / části o scénické hudbě / 219—224, 249, 362—365. // situace Činoherního divadla na rozhraní // DVACÁTÝCH A TŘICÁTÝCH LET / 206-207 // KRIZE TVŮRČÍHO PROGRAMU DIVADELNÍ AVANTGARDY / 207-208 // AKTIVIZACE DĚLNICKÝCH DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ / 228-238 // MĚŠŤANSKÉ ČINOHERNÍ DIVADLO V LETECH HOSPODÁŘSKÉ KRIZE / 238-270 // DIFERENCIACE V MĚŠŤANSKÉM OCHOTNICTVÍ / 270-272 // POKUSY O ZALOŽENÍ PROFESIONÁLNÍCH LEVICOVÝCH DIVADEL V PRAZE / 272-276 // KONCENTRACE SIL DO BOJE PROTI FAŠISMU / 276-278 // DIVADLO D / 278-296 // PROTIFAŠISTICKÉ REVUE OSVOBOZENÉHO DIVADLA / 296-323 // SURREALISTICKÉ TENDENCE / 324-327 // SOUBORY SVAZU DDOC/ 327-332 // LEVICOVÉ DIVADLO A SOCIALISTICKÝ REALISMUS / 332-334 // PROTIFAŠISTICKÁ DRAMATIKA OFICIÁLNÍCH SCÉN / 334-338 // MĚŠŤANSKÁ ČINOHERNÍ DIVADLA V PŘEDVEČER NACISTICKÉ // OKUPACE A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY / 338 410 // ÚPADEK MĚŠŤANSKÉHO OCHOTNICTVÍ A OPOZICE STUDENTSTVA / 410 // KABARET A VARIETÉ /412-414 // SNAHY O PROFESIONALIZACI DIVADLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ / 414-424 // HLEDÁNÍ SPECIFIK LOUTKOVÉHO DIVADLA / 424-436 // DIVADELNÍ TEORIE, HISTORIE A KRITIKA / 436-437 // DIVADLO ZAHRANIČNÍCH KRAJANŮ / 437-439 // 3/ ČESKÉ DIVADLO ZA NACISTICKÉ OKUPACE A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (1 939—1 945) / 439—5 7 1 // Bořivoj Srba // PROGRAM DIVADLA ČESKÉ NÁRODNÍ REZISTENCE / 440-445 // BOJUJÍCÍ DIVADLO ČESKÉ DIVADELNÍ AVANTGARDY / 445-461 // ZÁPAS O UDRŽENÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU OFICIÁLNÍCH SCÉN / 461-514 //
OKUPAČNÍ DIVADELNÍ KONJUNKTURA A SOUKROMOPODNIKATELSKÝ ZÁJEM /514-525 // DIVADELNÍ SCÉNY MLADÉ GENERАСE / 525-536 // DIVADLO PRO DĚTI A MLÁDEŽ / 536-540 // OCHOTNICKÉ DIVADELNICTVÍ / 540-545 // LOUTKÁŘSTVÍ / 545-550 // DIVADELNÍ VĚDA A KRITIKA / 550-551 // ČEŠTÍ DIVADELNÍCI V ODBOJOVÉM HNUTÍ / 552-554 // DIVADLO ČESKÝCH TOTÁLNĚ NASAZENÝCH DĚLNÍKŮ A POLITICKÝCH VĚZŇŮ / 554-564 // DIVADLO ČESKÝCH POLITICKÝCH EMIGRANTŮ A ZAHRANIČNÍCH KRAJAN Ů / 564-571 // POZNÁMKOVÝ APARÁT A REJSTŘÍKY /585—706 // POZNÁMKY К TEXTOVÉ ČÁSTI / 587-637 // Úvodní výklad o pramenech a literatuře // František Černý / 588—600 // POZNÁMKY К OBRAZOVÉ ČÁSTI / 638-671 // Eva Šormová // REJSTŘÍK JMENNÝ / 673-694 // Jan Pomeri // REJSTŘÍK HER / 695-706 // Jdena Benešová
cnb000004008

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC