Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1997
433 s.. : il.

objednat
ISBN 80-902197-5-6 (váz.)
Heureka
Obsahuje bibliografii na s. 368 - 375 a rejstříky
Resumé anglicky
Ekonomika česká - dějiny - vývoj - do r. 1948 - studie historické
000019859
Slovo editora 9 // Poznámka úvodem 11 // Období před první světovou válkou v rakousko-uherském prostředí 13 // Nové proudy ve světovém ekonomickém myšlení // a změny v domácích hospodářských poměrech 14 // Střídání ekonomických směrů a škol 14 // Střetávání peněžních teorií 19 // Změny v ekonomickém prostředí a zrod českého peněžnictví 22 // Složitý finanční a měnový vývoj 25 // První stopy českých ekonomů 33 // Pokus Františka Chieboráda o systémový přístup 38 // Život a dílo 38 // Vědecká literární činnost 40 // Úsilí o reformu hospodářského řádu 42 // Pojetí národohospodářské vědy 43 // Hospodářská hodnota 45 // Peníze a peněžní politika 46 // Vliv německé historické školy na Josefa Kaizla 48 // Život a dílo 48 // Vědecká literární činnost 57 // Pojetí národohospodářské teorie 58 // Hodnota a cena 62 // Peníze a peněžní politika 65 // Předmět finanční vědy 68 // S rakouskou školou mezního užitku seznamuje // Albín Bráf- nestor českých ekonomů 74 // Život 74 // Univerzitní činnost 77 // 5 // Овѕлн // Veřejné osvětové a organizační působení 79 // Vědecká a literární činnost 80 // Pojetí národohospodářské vědy 82 // Kritický pohled na běžně tradované ekonomické zákony 88 // Hodnota a cena 96 // Teorie úroku 98 // Stát a hospodářské soustavy. Liberalismus - socialismus 100 // Peníze a měna 102 // Konstrukce veřejných financí 107 // Daňové zásady a daňová spravedlnost 109 // Vyrovnanost státního rozpočtu 111 // Odmítnutí marxismus Tomášem G. Masarykem 114 // Výhrady к tradičnímu liberálnímu směru // а к rakouské škole u Jana Kolouška 117 // Život a dílo 117 // Pojetí a předmět vědy o národním hospodářství 119 // Populační a podnikatelská politika 124 //
Hodnota, cena, peníze 125 // Posun k teorii peněz a měnové politiky u Josefa Pazourka 129 // Život 129 // Metoda národohospodářské vědy 130 // Hodnota a cena 131 // Peníze a peněžní politika 132 // Zákon o klesajícím výnosu půdy 137 // Názor na měnovou situaci při vzniku Československa 139 // Období mezi světovými válkami v prostředí svobodného Československa mi // Nové přístupy к pojetí а к předmětu politické ekonomie // ve světovém myšlení 142 // Hospodářská situace prvního Československa 149 // Hlavní názorové proudy u českých ekonomů // v době prvního Československa 155 // 6 // Овѕлн // Alois Rašín - tvůrce československé měny 158 // Život a dílo 158 // Základní teoretický přístup к politické ekonomii 162 // Hodnota a cena, cenové zákony 168 // Úrok a kapitál 172 // Peníze, měna, měnová politika 174 // Teorie měnového kurzu 182 // Podíl na řízení měnové a finanční politiky 185 // Karel Engliš - tvůrce originální // národohospodářské teorie 194 // Život a dílo 194 // Noetické východisko 199 // Subjektový - účelový pohled na hospodářství 201 // Polarizace hospodářských systémů - individualismus, solidarismus 204 Mechanismus trhů a jeho působení к rovnováze 209 // Teorie hodnoty a cenových relací 213 // Teorie peněz 220 // Teorie peněžní emise 222 // Inflace a inflační metody 224 // Měnový kurz 227 // Výhrady к rakouské škole 230 // Účast na řízení finanční a měnové politiky 236 // Kritici 238 // Englišova škola 241 // Miloš Horná 241 // Vladimír Vybral 244 // Václav Chytil 246 // Alois Král 248 // Jan Loevenstein 251 // Sociální ekonomika Josefa Macka 252 // Život a dílo 252 // Základní přístup к ekonomické teorii а к ekonomické praxi 256 // К teoriím hodnoty a ceny 261 //
Peníze a peněžní politika 270 // Inflace a deflace 280 // К vládní rozpočtové politice 283 // Kritik praktické hospodářské politiky 284 // Pronikání keynesiánského směru 289 // Jaroslav Nebesář 289 // Karel Maiwald 292 // Vladimír Kadlec 296 // Po okraji hlavních proudů 302 // Josef Gruber 302 // Cyril Horáček 306 // Josef Drachovský 309 // Vilibald Mildschuh 312 // Cyril Čechrák 320 // Vladimír Klimecký 323 // Ohlasy v cizině 327 // Výbor z pramenů 333 // O pojetí a úkolech hospodářské vědy uvažuje Ladislav Chleborád 334 // Otázku daňové spravedlnosti rozebírá Albín Bráf 338 // O provedení peněžní odluky a o koncepci měnové reformy hovoří Alois Rašín 344 // Nad adekvátním vztahem hospodářských a morálních soustav se zamýšlí Karel Engliš 353 // Význam emisní banky na provádění státní hospodářské politiky zdůrazňuje Josef Macek 362 // Literatura 367 // Citovaná a použitá literatura a prameny 368 // Výkladové rejstříky 377 // Rejstřík důležitějších jmen 378 // Rejstřík důležitějších pojmů 391 // Autor této knihy 405 // Souhrn 407

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC