Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2006
533 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-1393-8 (váz.)
Obsahuje poznámky pod čarou, předmluvy, rejstřík věcný a rejtřík jmenný
Bibliografie na s. 493-516
Biologie - teorie vědecké - dějiny - stol. 19. - pojednání
Teorie evoluční - dějiny - stol. 19. - pojednání
000019887
Poznámka vydavatelů k překladu druhého dílu 13 // Předmluva 19 // Předmluva k českému vydání 20 // Předmluva k anglickému vydání z roku 1930 21 // 1. kapitola - Biologie na konci 18. století 25 // Část první - BIOLOGIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ // 2. kapitola - Lamarck a Cuvier 31 // 2.1. Lamarckovy názory 32 // 2.2. Lamarckův vztah ke Cuvierovi 34 // 3. kapitola - Idealistická morfologie 41 // 3.1. Spirální teorie 42 // 3.2. Učení o metamorfóze 44 // 3.3. Homologie a analogie 48 // 3.4. Systematika 50 // 3.5. Teorie o podstatě kategorií v klasifikaci zvířat 52 // 3.6. Přechod k evolučnímu pojetí světa zvířat 55 // 4. kapitola - Embryologie před Darwinem 60 // 4.1. Odvrat od preformace 60 // 4.2. Vznik nové embryológie 61 // 4.3. Karl von Baer 62 // 5Dějiny biologických teorií novověku II // 5. kapitola - Buněčná teorie 68 // 5.1. Starší názory 68 // 5.2. Schleidenovo vystoupení 69 // 5.3. Schwann 73 // 5.4. Další osudy buněčné teorie 74 // 6. kapitola - Fyziologie před Darwinem 77 // 6.1. Německá fyziologie 77 // 6.2. Francouzská fyziologie 81 // 7. kapitola - Přechod od naturfilosofie k moderní vědě 83 // 7.1. Naturfilosofie 83 // 7.2. K novým směrům 86 // 7.2.1. Mill 86 // 7.2.2. Obrat v Německu: Liebig, Lotze, Fechner 89 // 7.3. Materialisté 92 // 7.4. Pozitivistická filosofie 93 // 7.5. Úcta k vědě 94 // Část druhá - ROZMACH DARWINISMU // 8. kapitola - Příchod darwinismu 99 // 8.1. Starší úvahy o původu zvířat 99 // 8.2. Vliv geologie 103 // 8.3. Vestiges 104 // 8.4. Huxleyho a Spencerovy vzpomínky 105 // 9. kapitola - Charles Darwin 109 // 9.1. Darwinův život. Erasmus Darwin 109 // 9.2. Východisko Darwinovy teorie 111 // 9.3. Darwinova teorie 113 // 9.3.1. Natura non facit saltus 113 // 9.3.2. Vznik přechodů 115 // 9.3.3. Dědičnost 115 //
9.3.4. Šlechtitelství 116 // 9.3.5. Boj o život 116 // 9.3.6. Přirozený výběr 117 // 9.4. Některé zvláštnosti Darwinovy teorie 118 // 10. kapitola - Alfred R. Wallace 122 // 11. kapitola - Přijetí Darwinovy teorie // 11.1. Podstata vědy // 11.2. Přijetí Darwinovy teorie v Anglii // 11.3. Přijetí Darwina ve Francii // 11.4. Přijetí Darwina v Německu // 11.5. Význam nových důkazů pro darwinismus // 11.6. Nadšení z Darwinovy teorie // 12. kapitola - Kritika darwinismo staršími směry 156 // 13. kapitola - Filosofie a etika evolucionismu 163 // 14. kapitola - Vliv darwinismo na jiné obory myšlení // 14.1. Chemie, petrografie, astronomie // 14.2. Barevné vnímaní a jeho evoluce // 14.3. Jazykověda // 14.4. Pedagogika // 14.5. Sociologie a dějepis // 14.6. Sociální demokraté // 14.7. Poezie // 14.8. Kriminalistika // 15. kapitola - Darwinismus a náboženství // 15.1. Podstata sporu // 15.2. Názor Darwinův a názory darwinistů // 15.3. Stanovisko církve // 15.4. Původ protikladu mezi stvořením a přirozeným povstáváním // 16. kapitola - Krása v živé přírodě 189 // 16.1. Goethovy a Humboldtovy názory 189 // 16.2. Darwinistické pojetí krásy 190 // 16.3. Jiné názory na krásu v živé přírodě 193 // 16.4. John Ruskin 195 // 17. kapitola - Mimikry 197 // 18. kapitola - Pokrok a úpadek 202 // 19. kapitola - Haeckel 206 // 19.1. Charakteristika 206 // 19.2. Haeckelovy všeobecné názory 209 // 19.3. Vztah k Darwinovi 211 // 19.4. Fylogeneze 212 // 19.5. Základní biogenetický zákon 215 // 19.6. Gastreová teorie 217 // 19.7. Monéry 219 // 19.8. Závěr 220 // 20. kapitola - Samoplození 224 // Část třetí - DARWINISTICKÁ BIOLOGIE // 21. kapitola - Antropologie 231 // 21.1. Paleontologie 231 // 21.2. Anatomie 233 // 21.3. Darwinovo pojetí 236 // 21.4. Chybějící článek 238 //
22. kapitola - Rasové teorie 240 // 23. kapitola - Darwinistická morfologie a embryologie 245 // 23.1. Vztah morfologie a historických věd 245 // 23.2. Přechodné formy 247 // 23.3. Orgány 249 // 23.4. Boj proti typům 253 // 23.5. Darwinistická embryologie 256 // // 24. kapitola - Geografické rozšíření zvířat a rostlin 260 // 24.1. Humboldtova klasifikace rostlin podle jejich habitu 260 // 24.2. Darwinovo historické a experimentální pojetí 261 // 24.3. Wallacovy zoologické oblasti a jejich botanické analogie 263 // 24.4. Návrat ke studiu přímé závislosti fauny a flóry na okolí 264 // 25. kapitola - Paleontologie 267 // 25.1. Obecné poznámky 267 // 25.2. Paleontologie a darwinismus 269 // 25.3. Reakce proti Darwinovi 273 // 26. kapitola - Přirozený výběr 275 // 27. kapitola - Carl von Nägeli 278 // 28. kapitola - Buněčná teorie po Darwinovi 281 // 28.1. Buněčná teorie v embryologii 283 // 28.2. Neuronová teorie 285 // 28.3. Spekulace o živých částicích menších než buňka 286 // 28.4. Námitky proti buněčné teorii 288 // 29. kapitola - Dědičnost 290 // 29.1. Zrod nauky o dědičnosti a jejích zákonech 290 // 29.2. Dědičnost získaných vlastností 294 // Část čtvrtá - ÚPADEK DARWINISMU // 30. kapitola - Další osudy teorie o přirozeném výběru - neodarwinisté 301 // 30.1. Wagner a někteří spříznění teoretikové 301 // 30.2. Roux 302 // 30.3. Weismann 303 // 31. kapitola - Psychologie 310 // 31.1. Gall 310 // 9Dějiny biologických teorií novověku II // 31.2. Specifické energie 313 // 31.3. Srovnávací psychologie 315 // 31.4. Wasmann 318 // 31.5. Úpadek psychologie 319 // 32. kapitola - Lamarckisté 322 // 32.1. Cope 324 // 32.2. Eimer 327 // 32.3. Butler 328 // 32.4. Pauly, Hering, Semon 330 // 32.5. Schopenhauer a von Hartmann 332 // 32.6. Jiní neolamarckisté 334 //
33. kapitola - Evoluční myšlení v botanice 335 // 34. kapitola - Nauka o individualitě 339 // 35. kapitola - Druh a nižší jednotky v klasifikaci 344 // 35.1. Pohlaví 345 // 35.2. Mnohotvárnost 348 // 35.3. Skupiny menší než druh 349 // 35.4. Variační statistika 353 // 35.5. Fyziologické druhy 355 // 35.6. Proměnlivost jako důsledek vlivu okolí 356 // 36. kapitola - Rozmnožování 360 // 36.1. Druhy rozmnožování 360 // 36.2. Teorie o podstatě pohlaví 361 // 37. kapitola - Křížení 364 // 37.1. Nauka o vlastnostech 364 // 37.2. Hybridizace 366 // 37.3. Friedmannova teorie konvergence 369 // 38. kapitola - Vývojová biologie 370 // 38.1. Rouxova vývojová mechanika 373 // 39. kapitola - Hans Driesch 377 // 39.1. Podstata ontogeneze 377 // 39.2. Nauka o entelechii 381 // 39.3. Drieschova logika 382 // 39.4. Obecné poznámky 385 // 40. kapitola - Úpadek darwinismo 388 // 40.1. Odklon duchovních proudů od darwinismo a přírodní vědy 388 // 40.2. Úpadek objektivní vědy 390 // 40.3. Racionalistické přetvoření darwinismu 392 // 40.4. Nová fyziologie 394 // 40.5. Nauka o účelnosti 397 // 40.6. Krize 401 // 41. kapitola - Dějiny věd a jejich podstata 405 // 41.1. Věda a výklad jejích dějin 411 // 41.2. Nauka o pokroku 412 // 41.3. Idea a její uznání 413 // Přílohy // I. Darwinism v Čechách 417 // 1. Česká biologie 417 // 2. Naturfilosofie v Čechách 419 // 3. Léta padesátá až osmdesátá 420 // 4. Český darwinism 422 // 5. Rozpor mezi vědou a literaturou 427 // 6. Masaryk 428 // 7. R Mareš 429 // II. K dějinám biologie od Linnéa k Darwinovi 432 // 1. Před Darwinem 432 // 2. Biologie pod vládou darwinismu 441 // 3. Charakteristika darwinistické epochy 454 // Stanislav Komárek: Zamyšlení o Rádiových Dějinách biologických teorií 457 // Poznámky vydavatelů // Literatura k druhému dílu // Rejstřík věcný // Rejstřík jmenný

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC