Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Praha : Pragoeduca, 1992

ISBN 80-900849-8-2
000019910
Rekat.
Obsah // Obsah // I. O dani z přidané hodnoty ... 11 // 1. Základní daňová terminologie, struktura daní // a jejich rozpočtový význam... 11 // 2. Od kaskádovité daně z obratu k dani // z přidané hodnoty... 17 // 3. Podstata a funkční mechanismus daně // z přidané hodnoty... 25 // 4. Mezinárodní zkušenosti s daní z přidané hodnoty ... 39 // ¦ Možné varianty systému DPH... 43 // ¦ Dosavadní výsledky harmonizace nepřímých daní // v zemích Evropských společenství... 45 // ¦ Další důležité poznatky plynoucí z mezinárodních // zkušeností při uplatňovaní DPH ... 46 // ¦ Určení šíře základny DPH ... 47 // ¦ DPH jako celostátní nebo místní dané ... 48 // ¦ Uplatnění DPH v zemědělství... 49 // ¦ Zdanění potravin ... 50 // ?. Zákon o dani z přidané hodnoty a výklad ? jeho // jednotlivým ustanovením ... 55 // Komentář ? zákonu o dani z přidané hodnoty ... 55 // Zákon o dani z přidané hodnoty ... 57 // ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení ... 59 // ČÁST DRUHÁ: Uplatňování daně u zdanitelného plnění // v tuzemsku ... 71 // ¦ Hlava I Subjekty daně... 71 // ¦ Hlava II Předmět daně a místní plnění... 79 // ¦ Hlava III Uskutečnění zdanitelného plnění, vznik // daňové povinnosti a vystavování daňových dokladů ... 82 // 6 // Obsah // ¦ Hlava IV Základ dané ... 91 // ¦ Hlava V Sazby a výpočet dané... 97 // ¦ Hlava VI Odpočet dané ...108 // ¦ Hlava VII Osvobození od
daňové povinnosti ... 124 // T TŘETÍ: Zdaňovací období a soráva daně // v tuzemsku ...139 // ČÁST ČTVRTÁ: Uplatnění daně při dovozu a vývozu . . 151 // ČÁST PÁTÁ: Závěrečná, přechodná a zrušovací // ustanovení...167 // Příloha č. 1 ? zákonu č.222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty . . 175 Příloha č. 2 ? zákonu č.222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty . . 181 // Doslov . . . ...183 // Rejstřík ...186 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC