Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Lidové noviny, 2002
639 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-347-9 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, portréty, mapy na předsádkách, fotografie, dodatky, rejstřík
Bibliografie na s. 576-593
Velká Británie - dějiny - pojednání
000019935
OBSAH // EDITOROVA PŘEDMLUVA // 1. ŘÍMSKÁ BRITÁNIE (kol. roku 55 př. n. l.-kol. roku 440 n. 1.) {Peter Salway) ... 9 // Počátky britských dějin ...9 // Dobytí Římem ...17 // Británie za pozdní říše římské ...34 // Konec římské nadvlády ...48 // 2. ANGLOSASKÉ OBDOBÍ (asi 440-1066) {John Blair) ...52 // Věk osad ...52 // Sedmé století ...58 // Mercijská nadvláda ...71 // Vpády Vikingů a vzestup západosaské dynastie ...77 // 7Ethelred a Knut - úpadek anglické monarchie ...87 // Konec anglosaského království ...89 // 3. RANÝ STŘEDOVĚK (1066-1290) {John Gillingham) ...99 // Rok 1066 a to všechno kolem ...99 // Vilém I. Dobyvatel (1066-87) ... 105 // Vilém II. zvaný Ryšavý (1087-1100)... 106 // Jindřich I. (1100-1135) ... 109 // Štěpán z Blois (1135-54) ... 113 // Jindřichu. (1154-89) ... 115 // Richardi. (1189-99) ... 119 // Jan zvaný Bezzemek (1199-1216) ...121 // Jindřich III. (1216-72) ...124 // Eduardi. (1272-1307) ... 125 // Wales a velšská marka ...127 // Skotsko ...129 // Vláda ...129 // Právo a spravedlnost ...140 // Církev a náboženství ...142 // Hospodářství ...144 // 4. POZDNÍ STŘEDOVĚK (1290-1485) {Ralph A. Griffiths) ...154 // Anglie ve válce, 1290-1390 ... 155 // Bohatství, obyvatelstvo a sociální změny ...166 // Stále ve válce, 1390-1490 ... 175 // Na cestě ? národu ...189 // 5. VĚK TUDORŮ (1485-1603) {John Guy) ...205 // Proměny populace ...205 // Jindřich VII...211 // DĚJINY STÁTŮ
/ BRITÁNIE // 638 // Jindřich VIII...216 // Eduard VI...233 // Královna Marie ...236 // Alžběta 1...239 // 6. STUARTOVÉ (1603-1688) {John Morrill) ...261 // Společnost a hospodářský život...261 // Vláda a zákon ...271 // První Stuartové ...275 // Občanské války ...287 // Republika a protektorát...293 // Monarchie za restaurace ...297 // Intelektuální a náboženský život ...309 // 7. OSMNÁCTÉ STOLETÍ (1688-1789) {Paul Langford) ...317 // Revoluce a její dozvuky ...317 // Vzestup „robinokracie“ ...324 // Průmyslová píle a zahálka...335 // Vznik středostavovské Anglie ...344 // Politika protestu ...353 // Rebelie a reforma ...361 // 8. REVOLUCE A VLÁDA PRÁVA (1789-1851) {Christopher Harvie) ...370 // Úvahy o revolucích...370 // Průmyslový vývoj ...373 // Reforma a náboženství ...381 // Zahraniční války ...383 // Cesty ke svobodě ... 388 // Završení reformy ...390 // „Než Pán postavil City...“...394 // „Dunící kola změny“ ...399 // Politika a diplomacie - Palmerstonova éra ...403 // Inkorporace ...406 // 9. VÉK LIBERALISMU (1851-1914) {H. C G. Matthew) ...410 // Volný obchod - katalyzátor industriálni ekonomiky ...410 // Stěhování populace - město a venkov ...417 // Masy a třídy - městský dělník ...422 // Úředníci a obchodníci - nižší střední třída ...426 // Majetné třídy...428 // S velkou slávou ...430 // „Velká změna způsobů“ ...433 // „Viloví toryové“ - znovuzrození konzervativismu
...433 // Irsko, Skotsko, Wales - touha po vlastní správě ...436 // Neochotní imperialisté? ...439 // Reakce na fin de siecle- nové pohledy na stát ...444 // • • • • // Starý liberalismus, nový liberalismus, labourismus a celní reforma // Eduardovská léta - státní krize zažehnána... // „Vaše anglické léto se naklání“ ... // 447 // 450 // 454 // 10. DVACÁTÉ STOLETÍ (1914-1991) (Kenneth O. Morgan) ...456 // První světová válka ...456 // Dvacátá léta ...466 // Třicátá léta ...475 // Druhá světová válka ...485 // Svět po válce...495 // Od sedmdesátých ? devadesátým létům ...505 // DLOUHÁ TRADICE ČESKO-BRITSKÝCH STYKŮ (Josef Polišenský) ...516 // Středověká Británie a středověké Čechy ...516 // Anglie a Čechy v procesu změn ...520 // Od anglické revoluce ? „jaru národů“ 1848 ... 523 // Od roku 1848 ? Československé republice ...526 // Osm desetiletí britsko-českých vztahů ...528 // . * // DODATKY // Přehled anglických, skotských a velšských panovníků...535 // Ministerští předsedové v letech 1721-1991 ...543 // Genealogie královských rodů ...546 // Chronologický přehled ...558 // Bibliografie...576 // Seznam map...594 // REJSTŘÍK // 595

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC