Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Rego, 1999
256 s. : il.

objednat
ISBN 80-901872-2-6 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, přílohy, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 243-244
Teorie ekonomické - dějiny - pojednání
000019949
Obsah // Úvodem 9 // I. Myšlenkové proudy před vznikem vědy // o národním hospodářství 11 // II. Scholastici a počátky renesančního myšlení 15 // III. Merkantilismus 19 // Merkantilismus v Anglii (Bullionisté) 19 // Merkantilismus ve Francii (Colbertismus) 20 // Kamerální vědy v německo-rakouském prostoru 22 // IV. Fyziokraté 25 // V. Od fyziokratů ke klasické politické ekonomii 29 // VI. Klasická politická ekonomie 33 // Klasická politická ekonomie na evropském kontinentu 44 // VII. Teorie subjektivní hodnoty 45 // Počátky 45 // Hlavní školy teorie subjektivní hodnoty 47 // Rakouská škola subjektivní hodnoty 48 // Neorakouská škola 56 // Anglická verze teorie mezního užitku 61 // Lausannská škola 65 // VIII. Neoklasická nauka o národním hospodářství 69 // Hlavní představitelé 71 // Exkurz I.: Trh 83 // Kvalitativní stránka 83 // 5 // Kvantitativní stránka 84 // Chování účastníků trhu 85 // IX. Teorie monopolistické konkurence 87 // Exkurz II.: O zobrazování ekonomických dějů 91 // Ekonomické modely 91 // Ekonomický koloběh jako příklad makroekonomického // modelu 93 // Zobrazení ekonomického koloběhu ve formě tabulky 101 // X. Teorie o penězích a úvěru 103 // Peníze, jejich podstata a funkce 103 // Teorie o hodnotě peněz 105 // Úvěr 108 // Banky 109 // XI. Německá historická škola 113 // Počátky 113 // Starší historická škola 114 // Mladší historická škola 115 // Spor o metodu společenských věd 116 // XII. Počátky institucionalismu 117 // XIII. Socialismus ve vývoji ekonomického myšlení // do konce I. světové války 121 // Starověk po období renesance 121 // Do konce 19. století 122 // Od počátku 20. století do konce I. světové války 126 // XIV. John Maynard Keynes, jeho nástupci a stoupenci (keynesiáni) 129 // Keynesova kritika tzv. klasického modelu ekonomiky 130 //
Multiplikátor 136 // XV. Chicagská škola 139 // První generace 139 // Chicagská škola v současnosti 145 // XVI. Monetarismus a Milton Friedman 147 // Kvantitativní teorie peněz 148 // Monetární opatření 149 // 6 // Daňová politika 150 // Pozitivní ekonomie 150 // Sociální filozofie 151 // Friedmanův význam 152 // XVII. Hraniční vědní obory pěstované na Chicagské univerzitě 153 // Ekonomie transakčních nákladů 156 // Nová koncepce výrobních faktorů 158 // Ekonomie vlastnických práv 159 // Právo a ekonomie 160 // Ekonomie a sociologie 160 // XVIII. Teorie finančních trhů 163 // Dividendová politika 163 // Kapitálová struktura 164 // Příspěvek ke zkoumání „finančních výstřelků" 80. let 165 // XIX. Soudobý americký instituciqnalismus 167 // Teorie spotřebitelské poptávky 167 // Účinek vzájemné závislosti 168 // Industriálni systém 168 // Velké firmy a technostruktura 169 // Inflace a industriálni systém 170 // Stát a industriálni systém 171 // Další představitelé 171 // XX. Teorie racionálních očekávání 175 // XXI. Teorie o hospodářských cyklech 177 // XXII. Teorie her 181 // XXIII. České ekonomické myšlení 185 // A. České ekonomické myšlení na univerzitní půdě 185 // B. Čeští národohospodáři v praktické hospodářské politice 198 // Merkantilismus a kamerální vědy 199 // České ekonomické myšlení v období utváření // tržních vztahů v první polovině 19. století 200 // Společensko-hospodářské představy hlavních politických směrů české inteligence v letech 1848—1849 202 // Hospodářské problémy a jejich reflexe českými autory 204 Období I. republiky 210 // 7 // Příloha L - Výbor z děl světové ekonomické literatury 215 // Dodatek I. // Jean-Baptiste Say, Cours ďéconomie politique Příčiny větších nebo menších možností odbytu pro naše výrobky 215 //
Dodatek II. // W. S. Jevons, The Theory of Political Economy // A. Kapitola II - Teorie radosti a strasti (pleasure and pain) .221 // B. Kapitola V - Teorie práce (úryvek) 225 // Dodatek III. // Leonard E. Reed, Já, tužka a můj rodokmen ("I, Pencil") 229 // Dodatek IV. // Francois Quesnay, Tableau économique 235 // Příloha IL - Ukázka z díla domácí ekonomické literatury 237 // F. C. Kampelík, Z nedostatku peněz orba, obchod, průmysl, řemesla v nynější době klesají // Příloha HL - Schéma hlavních ekonomických proudů 239 // Použitá literatura 243 // Rejstřík jmenný 245 // Rejstřík věcný 249 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC