Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:44x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961
631 s. ; 25 cm

objednat
Práce Československé akademie věd. Sekce jazyka a literatury
22 000 výt.
Soupis spisovatelů
Obsahuje bibliografie a rejstříky
LIteratura česká - stol. 19., pol. 2. - přehledy
000019951
ÚVOD (Miloš Pohorský) ...7 // I ROZVOJ DEMOKRATICKÉ LITERATURY (Miloš Pohorský) ...17 // Obnovení českého národního života a utváření politických front ...19 // Noviny, časopisy, kulturní instituce ...24 // Nové postavení literatury v českém životě ...27 // Nástup mladé literatury — Almanach Máj (1858) ...29 // Demokratická ideovost a světovost tvorby májovcň ...34 // Snahy umelecky vyjádřit aktuální ideje a zobrazit soudobý život ...38 // Změněný vztah literatury k folklóru ...41 // Literatura v období vrcholícího státoprávního boje ...44 // Almanach Ruch (1868) ...47 // Kritika jako organická součást literárního procesu — Literární věda ...50 // Počátky nových vztahů mezi literaturou českou a slovenskou ...54 // Poezie ...59 // Poezie osobního zklamání a protestu — Subjektivní lyrika ...60 // Časová poezie ...65 // Ve službách politického a národního zápasu ...66 // Ozvěna nových třídních konfliktů ...69 // Balady a romance, epika ...72 // Celistvé vyjádření nového poměru k životu a k světu ...74 // Próza ...77 // Rozvoj povídky a obrazů ze života ...78 // Žurnalistické formy prozaické literatury — Fejeton ...82 // Počátky českého románu ...83 // ’ Próza s historickými náměty ...88 // Drama ...91 // Historická tragédie ...92 // Požadavek „zábavných“ divadelních forem ...96 // Hledání dramatického konfliktu v soudobém životě ...98 // Vítězslav Hálek (Miloš Pohorský) // Básník citů a nálad své doby — Večerní písně ...100 // Ve službách literárních a politických bojů ...104 // Obrazy ze života ...108 // Próza ...110 // Verše ...114 // Příroda lyrickým zrcadlem životní harmonie ...115 // Karolina Světlá (Miloš Pohorský) // Růst osobnosti a utváření literárních záměrů ...120 // Próza ze života měšťanské Prahy ...124 // Próza z Ještědu ...127 //
Povídky ...130 // Romány ...132 // Vzpomínky a doznívání literární tvorby ...135 // Jan Neruda (Miloš Pohorský) // Základy Nerudovy osobnosti ...139 // V čele nastupující literatury ...142 // Básnická činnost z doby Knih veršů ...147 // Próza ...152 // Vývoj povídkové tvorby — Povídky malostranské ...153 // Neruda jako žurnalista ...160 // Poezie vrcholného období ...166 // Písně kosmické ...167 // Básnické sbírky z osmdesátých let ...172 // Poslední verše — Zpěvy páteční ...177 // Základní rysy Nerudovy poezie ...180 // II DIFERENCIACE LITERATURY V OBDOBÍ NÁSTUPU // DĚLNICKÉHO HNUTÍ (Miloš Pohorský) ...189 // Růst napětí uvnitř národní společnosti ...191 // Rozrůzňování společenských funkcí literatury ...195 // Rozšiřování české kultury ...200 // Časopisy a almanachy ...203 // Boje směru „národního“ a „světového“ ...210 // Překlady z cizích literatur ...213 // Kritika a literární věda ...215 // Oživení česko-slovenských literárních vztahů ...220 // Poezie ...225 // Poezie jako odezva politického a sociálního dění ...226 // První generace dělnických básníků ...234 // Veršované příběhy ze života a z historie ...235 // Rozvoj lyriky ...238 // Próza ...243 // Drobná próza ...244 // Próza v novinách a v časopisech ...251 // Úsilí o rozvinutí českého románu ...254 // Příběhy z cizích světů ...258 // Historická povídka a román ...262 // Drama ...266 // Proměny historického dramatu ...267 // Žánrové veselohry ...272 // Svatopluk Čech (Karel Krejčí) // Život a kořeny tvorby ...277 // Prvotiny a rané eposy — Básník „bouře“ ...278 // Pěvec nenaplněných národních ideálů — Epika ...281 // Kritik společnosti své doby ...285 // Veršované báchorky a satiry ...286 // Próza ...287 // Věštec budoucího lidství — Písně otroka ...289 //
Jaroslav Vrchlický (Zdeněk Pešat) // Poezie hledání a oslavy ideálu ...294 // Epopej lidstva ...299 // Básnické reflexe ...301 // Epika ...305 // Lyrika jako výraz rozmachu tvůrčích sil ...308 // Krize básníkova citového života a jeho představy o světě ...313 // Dramatické intermezzo a próza ...318 // Překlady a literární studie ...320 // Josef Václav Sládek (Milan Jankovič) // Cesta k literatuře ...324 // Básníkem národního zápasu a osobního hoře ...327 // Básník a svět sociálního utrpení ...329 // Selské písně — Léta zralosti ...333 // Závěr života a tvorby ...338 // Jakub Arbes (Karel Krejčí) // Arbesova žurnalistická činnost ...341 // 629 // Vznik a vývoj romaneta ...345 // Pokusy o sociální román ...350 // Kulturněhistorické a psychologické studie a črty ...352 // III LITERATURA ODRAZEM KRIZE BURŽOAZNÍ SPOLEČNOSTI (Zdeněk Pešat) ...357 // Rozchod demokratického hnutí s buržoazií ...359 // Reakce literatury na společenskou krizi ...364 // Starší autoři a jejich epigoni ...364 // Mladí spisovatelé ...368 // Boje mladé generace a česká moderna ...372 // Úsilí o osamostatnění kritiky v rámci literárních druhů — Literární historie ...376 // Časopisy a knihovny ...384 // Vztah k cizím literaturám ...389 // Oživení literatury v dělnickém tisku ...390 // Rozvoj literatury pro mládež (Jan Červenka) ...394 // Základy dalšího česko-slovenského sbližování ...399 // Poezie ...403 // Básnické vyjádření národní hrdosti a síly ...403 // Epika a satira ve službách politického boje ...406 // Konflikt básníka s buržoázni společností ...408 // Proměny přírodní a intimní lyriky ...412 // Próza ...414 // Historický román a kronika ...414 // Vesnický román a povídka ...416 // Próza jako výraz rozčarování z národního života ...419 // Sociální a žánrová próza ...421 // Drama ...424 //
Historická a novoromantická dramatika ...425 // Nástup realistických tendencí ...426 // Žánrová drobnokresba v dramatu ...429 // Alois Jirásek (Zdeněk Pešat) // První verše a povídky ...431 // Litomyšl — Filosofská historie ...435 // Hledání cest historického románu ...437 // Menší práce — Staré pověsti české ...445 // 630 // Románové cykly z národních dějin ...448 // Husitství — příklad národní síly ...451 // Národní obrození — doba činorodé práce ...456 // Pobělohorská doba — doba temna ...459 // Dramata ...460 // Karel V. Rais (Jaroslava Janáčková) // Základy životní zkušenosti — Literatura jako nástroj výchovy ...465 // Cesta k realistickému obrazu národního života ...468 // Kritický pohled na život venkovských lidí ...472 // Ve jménu ideálních společenských hodnot ...476 // Závěrečné období literární práce ...482 // Antal Stašek (Miloš Pohorský) // Verše a první próza ...487 // Povídkový obraz podkrkonošského kraje ...492 // Společenské romány ...496 // Poválečná tvorba — O ševci Matoušovi a jeho přátelích ...499 // Josef Svatopluk Machar (Zdeněk Pešat) // Poezie zklamání z malosti českého života a rozchodu se soudobou společností. 505 // Subjektivní lyrika ...506 // Lyrika politická a epika ...509 // Publicista a prozaik ...516 // Poezie historická a závěrečná tvorba ...519 // Antonín Sova (Jiří Brabec) // Lyrika náladová a krajinářská ...527 // Poezie revolt, vizí a intimních dramat ...531 // Próza ...538 // Poezie usmíření a domova ...540 // Soupis spisovatelů s údaji životopisnými a bibliografickými (Dalibor Holub) ...547 // Rejstřík jmenný a věcný (Marie Řepková) ...612
(OCoLC)85201371
cnb000124086

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC