Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:88x 
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, 2003
2 sv. (363 s., s. 369-654) ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7248-226-2 (brož.)
Z technických důvodů vydáno ve 2 sv.
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
000019984
OBSAH // I. // Úvod // Pojetí, smysl a cíl výzkumu, metodické úvahy, nástin periodizace . 7 // Region a jeho části, zeměpisné pojmy... 12 // Stavovské a knížecí Slezsko v evropské mocenské politice (1400-1740) ... 20 // I. ČESKÉ SLEZSKO 1740-1848 ... 47 // Slezsko za válek mezi Habsburskou nsí a Pruskem... 49 // První slezská válka (1740-1742) ... 49 // Druhá slezská válka (1744-1745)... 53 // Válka sedmiletá (1756-1763)... 54 // Válka o bavorské dědictví (1778-1779)... 60 // Vztah obyvatelstva a nepřátelského vojska... 62 // Územně správní vývoj... 67 // Královský úřad... 67 // Slezský sněm... 69 // Patrimoniální správa... 71 // Městská správa... 72 // Ekonomický a sociální vývoj // Ekonomický vývoj... 75 // Osídlení a obyvatelstvo... 78 // Doprava a obchod... 81 // Zemědělství... 87 // Lesní hospodářství... 92 // Průmysl a řemesla... 97 // Hornictví a těžba něrostů ... 99 // Hutnictví železa... 102 // Textilní výroba... 105 // Další průmyslová odvětví... 111 // Sociální vývoj... 116 // Politický a ideový vývoj... 125 // Slezsko a vztah k českému státu, zemský patriotismus... 125 // Náboženské poměry... 131 // Školství... 137 // Opavský kongres (Slezsko a mezinárodní vztahy)... 139 // jazykové a národnostní poměry... 141 // Kultura... 146 // Věda... 146 // Literatura... 151 // Hudba, divadlo... 153 // Výtvarné umění (sochařství, malířství, umělecká řemesla)...
157 // Architektura a urbanismus... 162 // , ČESKÉ SLEZSKO 1848-1918... 167 // Slezsko v revoluci 1848-1849... 169 // Územně správní vývoj... 180 // Ekonomický a populační vývoj... 185 // Populační vývoj... 187 // Základní odvětvová struktura... 189 // Zemědělství... 191 // Průmysl... 197 // Těžba uhlí, uhelný průmysl... 202 // Hutnictvíželeza... 205 // Textilní a konfekční výroba... 208 // Ostatní průmyslová odvětví (strojírenství, chemický průmysl, potravinářský průmysl, těžba a zpracování kamene, drevovýroba, // stavebníživnosti, papírenská výroba aj.)... 211 // Doprava... 215 // Nevýrobní ekonomická činnost... 215 // Prostor a přínos podnikatelů... 216 // Poznámky k sociálním poměrům... 218 // Politický vývoj // Celková charakteristika... 224 // 1849-1860 ... 230 // 1860-1880... 235 // 1880-1914... 247 // Kultura... 260 // Náboženské poměiy... 260 // Školství... 265 // Věda... 274 // Literatura... 278 // Hudební kultura, divadlo... 280 // Výtvarné umění (sochařství, malířství, umělecká řemesla)... 282 // Architektura a urbanismus... 284 // První světová válka... 287 // I. ČESKÉ SLEZSKO MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI... 295 // Vznik hranic Československého Slezska... 296 // Opavské Slezsko... 296 // Těšínsko... 298 // Hlučínsko (Horní Slezsko)... 303 // Územně správní vývoj... 306 // Populační a sociální vývoj... 311 // K sociálním a ekonomickým strukturám a
sociálním poměrům 314 // Ekonomický vývoj // Průmysl... 317 // Zemědělství, služby... 323 // Politický vývoj // Vliv politických stran... 325 // Těšínsko (Východní Slezsko) ... 331 // Západní (Opavské) Slezsko... 335 // Hlučínsko... 342 // Slezsko a dělnické hnutí... 344 // Kultura... 347 // Náboženské poměry... 347 // Školství... 350 // Věda... 352 // Literatura... 354 // Divadlo, hudební kultura... 357 // Výtvarné umění... 359 // Architektura a urbanismus... 361 // II. // IV. ČESKÉ SLEZSKO 1938-1945... 369 // Správní vývoj ... 370 // Populační vývoj... 375 // Ekonomický a sociální vývoj... 377 // Politický a národnostní vývoj... 380 // Odboj proti okupantům... 396 // Školství a kulturní vývoj... 402 // V. ČESKÉ SLEZSKO PO ROCE 1945 ... 405 // Územní a správní vývoj... 409 // Populační vývoj... 421 // Migrace obyvatelstva... 422 // Přirozený přírůstek obyvatelstva... 429 // Struktura obyvatel podle věku a pohlaví... 430 // Národnostní složení obyvatelstva... 432 // Sociálně profesní struktura obyvatelstva... 433 // Ekonomický vývoj ... 440 // 1945-1948 ... 441 // 1948-1989... 450 // 1989-2000 ... 463 // Sociální vývoj... 464 // 1945-1947... 464 // 1948-1989 ... 466 // 1990-200 0... 470 // Politický vývoj... 471 // 1945-1948... 471 // 1948-1989... 478 // 1989-2000... 492 // Národnostní poměry // Polská menšina... 496 // Slovenská menšina... 502 // Německá menšina... 506 // Romské
etnikum... 507 // Řecká komunita... 510 // Kulturní vývoj... 512 // Náboženské poměry... 516 // Školství... 518 // Věda... 519 // Literatura... 520 // Hudební kultura, divadlo... 521 // Výtvarné umění (sochařství, malířství, umělecká řemesla)... 524 // Architektura a urbanismus... 527 // Prameny... 529 // Literatura... 536 // Osobní rejstřík... 575 // Místní rejstřík... 614 // Seznam zkratek... 637 // Resumé... 641
(OCoLC)56869205
cnb001301579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC