Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2003
471 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-657-5 (v knize neuvedeno ; váz.) ISBN !80-7106-647-8 : (chyb.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, dodatky, rejstřík, chronologický přehled, údaje o autorech
Bibliografie na s. 409-424
Bangladéš - dějiny - pojednání
Bhútán - dějiny - pojednání
Maledivy - dějiny - pojednání
Nepál - dějiny - pojednání
Pákistán - dějiny - pojednání
Srí Lanka - dějiny - pojednání
000020027
ÚVOD: Rozmanitost a jednota subkontinentu (Jan Marek) 5 // Povrch 5 // Podnebí 6 // Obyvatelstvo a osídlení 7 // Národy a národnosti 8 // Jazyky 9 // Náboženství 11 // Koloniální minulost 13 // BANGLADÉŠ (Blanka Knotková-Čapková) // 1. Bengálsko: Jedna země nebo dvě země? 17 // 2. Předehra k nezávislosti 22 // 3. Mudžíbur Rahmán a bangladéšský socialismus 26 // 4. Mocenské intermezzo 35 // 5. Zijáur Rahmán: Úsilí o politickou stabilizaci 37 // 6. H. M. Eršád: Vojenská autokracie .49 // 7. Bangladéš po svobodných volbách: // Bipartismus nebo bipersonalismus? 59 // 8. Kořeny a současnost bangladéšské kulturní tradice 68 // BHÚTÁN (Stanislava Vavroušková) // 1. Nejstarší období 77 // Přírodní podmínky 77 // Nejstarší osídlení a rozšíření lamaismo 79 // Zrod bhútánské státnosti a systém dvojvládí 82 // 2. Bhútán se otevírá 85 // Války s Kóčbihárem 85 // Britové pronikají do Bhútánu (1772-1865) 85 // Neklidná hranice a války o dváry 86 // 3. Moderní vývoj 89 // Vznik dědičné monarchie 89 // Budowání moderního státu 91 // Bhútán a Indie, spojenci v poválečném světě 93 // Hospodářský a sociální vývoj v šedesátých letech 20. století 94 // Zápas o charakter společnosti 95 // Tři desetiletí reforem 98 // Devadesátá léta ve znamení etnických konfliktů 99 // Na prahu nové epochy 192 // 4. Bhútánské kulturní dědictví 194 // Náboženské tradice a lidové umění 194 // Bhútánské stavitelství a umělecká řemesla 196 // Rodina, společnost, životní styl 198 // 469 // MALEDIVY (Jan Filipský) // 1. Od nejstarších dob do příchodu islámu 113 // 2. Maledivský sultanát 117 // Portugalské výboje 117 // Éra evropských obchodních společností 121 // Britský protektorát 122 // První maledivská republika 126 // Obnovení sultanátu 126 //
3. Období nezávislosti 129 // NEPÁL (Stanislava Vavroušková) // 1. Starověk a středověk 135 // Přírodní podmínky a nejstarší osídlení 135 // Státy Kirátů a Liččhaviů 135 // Thákurové a Malcové 138 // Správa, hospodářství, společnost, kultura 141 // 2. Vznik a vývoj Nepálského království 147 // Sjednocení Nepálu a rozvoj feudálních vztahů 147 // Anglo-nepálské vztahy a „gurkhské války“ 152 // Vznik a vývoj autokratického režimu Ránů (1846-1950) 154 // Na prahu nového století 158 // 3. Budování moderní společnosti 161 // Pád vlády Ránů a cesta ? parlamentnímu systému 161 // Politický systém přechodného období 164 // Monarchistický systém Paňčájatů 169 // Konec paňčájatového systému a počátky demokratického vývoje 174 // PÁKISTÁN (Jan Marek) // 1. Hnutí za vytvoření Pákistánu 181 // Idea země čistých - Pákistánu 181 // Historické předpoklady pro vznik státu 182 // Regionální hnutí indických muslimů 184 // Ideologické aspekty vzniku Pákistánu 185 // 2. Panislámská orienrace Pákistánu (1947-1954) 188 // Rozdělení Britské Indie na dvě dominia 188 // Odkaz koloniální minulosti 189 // Krize zemědělské výroby 191 // Obtížná situace v průmyslu 191 // Územní spory s Indií 192 // Vláda Muslimské ligy (1947-1954) 194 // Výstavba průmyslu a plány hospodářského rozvoje 196 // Politická nestabilita 197 // Rozmach národnostního hnutí 199 // Rolnické hnutí 201 // Dělnictvo a odbory 203 // Hospodářská krize a rávalpindíské spiknutí 204 // Zahraniční politika 205 // 3. Pákistán ve vojenských paktech (1954-1958) 208 // Americká pomoc 208 // Diskuse o návrhu první ústavy 209 // Odpor proti sektě ahmadíja 210 // Správní reforma 212 // První ústava z roku 1956 212 // Zostřování politické krize (1956-1957) 213 //
4. Vojenská diktatura Ajjúba Chána (1958-1969) 215 // První vojenský převrat 215 // Pozemková reforma a pětileté plány .216 // Tzv. základní demokracie 217 // Druhá ústava z roku 1962 a demokratizace veřejného života 217 // Úsilí o nezávislou zahraniční politiku 218 // Válka s Indií 219 // Taškentská dohoda 220 // Konec Ajjúbovy vlády 221 // 5. Druhý vojenský převrat a rozpad Pákistánu (1969-1971) 224 // Generál A. M. Jahja Chán 224 // Růst rozporů mezi západní a východní částí země 226 // Rozpad Pákistánu 228 // 6. Pákistánská lidová strana v čele zbytku pákistánského státu // (1971-1977) 230 // Civilní vláda Zulfikára Alího Bhutta 230 // Politika reforem 230 // Třetí ústava z roku 1973 232 // 7. Armádní junta znovu přebírá moc (1977-1988) 234 // Třetí vojenský převrat 234 // Islamizační kampaň 235 // Islámské zákony 237 // Hnutí za obnovu demokracie 240 // Kampaň občanské neposlušnosti 241 // Etnická různorodost obyvatelstva 242 // Úprava ústavy z roku 1973 a civilní vláda 243 // Ženevské dohody o Afghánistánu a podpora afghánských extrémistů245 // 8. Nerozhodný boj o moc v letech 1988-1998 247 // Druhá vláda Pákistánské lidové strany (1988-1990) 247 // Vláda Naváže Šarífa (1990-1993) 250 // Druhá vláda Bénazír Bhuttové (1993-1996) 251 // Národnostní a náboženské rozpory 251 // 471 // Druhá vláda Naváže Šarífa (1997-1999) 254 // Vystupňování konfliktu v Kašmíru 256 // Pátý vojenský převrat (1999) 257 // Prezidentská vláda (od roku 2001) 258 // Koalice radikálních islámských stran 259 // 9. Kultura a vzdělanost v Pákistánu 261 // 10. Česko-pákistánské styky 266 //
ŠRÍ LANKA (Cejlón) (Jan Filipský) // 1. Od nejstarších dob do konce polonnaruvského období 273 // Rané osídlení 273 // Kolonizace ostrova indoárijskými kmeny 273 // Rozšíření buddhismu 277 // Anurádhapurské království 278 // Polonnaruvské období 293 // 2. Úpadek sinhalského státu a evropská koloniální expanze 301 // Portugalské období 304 // Nizozemské období 304 // Britské období 306 // 3. Období nezávislosti 308 // Liberálnědemokratický režim UNP (1948-1956) 308 // Převaha SLFP: Nacionalismus a buddhistický socialismus // (1956-1965) 320 // Koaliční „národní vláda“ a návrat ? liberalismu (1965-1970) 330 // Jednotná fronta a socialistický experiment (1970-1977) 332 // Otevřená ekonomika a hrozba tamilského separatismu (1977-1994) 339 // Lidové spojenectví (1994-2001) 347 // Obnovení mírového procesu (od roku 2002) 348 // DODATKY // Základní statistické údaje jednotlivých států - Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka 355 // Chronologické přehledy nej významnějších událostí - Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka 363 // Dynastické přehledy, hlavy států a vlád // - Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka 391 // Bibliografie - Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka 411 // Ediční poznámka 427 // Seznam map 432 // Rejstřík 433
(OCoLC)56859414
cnb001296427

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC