Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:21x 
BK
V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, c1999
321 s., [16] s. barev. příl. : il., mapy, portréty, faksimile ; 27 cm

objednat
ISBN 80-85048-89-2 (váz.)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; sv. 7
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na s. 300-308
Německé resumé
Dějiny hospodářské - Morava - r.1740-1918 - pojednání
Průmysl - dějiny - Morava - r.1740-1918 - pojednání
000020052
PŘEDMLUVA 7 // 1 MORAVA OD MERKANTILISMU K LIBERALISMU 9 // 1.1 Tereziánské zásahy do výroby a obchodu 9 // 1.2 Vrcholný rozkvět hospodářství od roku 1781 do krize roku 1815 22 // 1.3 Hospodářská krize a její překonávání v letech 1815-1847 28 // 2 MORAVA OD LIBERALISMU K OMEZUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÉ POLITICE 39 // 2.1 Odklon od liberální ekonomické politiky v letech 1848-1853 39 // 2.2 Období vrcholného ekonomického liberalismu 1853-1873 45 // 2.3 Všeobecná hospodářská krize let 1873-1896 49 // 2.4 Vzestup ekonomiky v letech 1896-1914 56 // 2.5 Válečné hospodářství 60 // 3 VÝVOJ SPRÁVY 68 // 3.1 Obyvatelstvo 68 // 3.2 Ústavní a správní vývoj v letech 1740-1850 70 // 3.3 Správní vývoj v letech 1850-1918 80 // 4 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 86 // 4.1 Textilní průmysl 87 // 4.2 Potravinářský průmysl 118 // 4.3 Těžební průmysl a hutnictví 136 // 4.4 Kovoprůmysl a strojírenství 158 // 4.5 Chemický průmysl a průmysl skla, kamene, hlíny a keramiky 178 // 4.6 Oděvní a kožedělný průmysl 199 // 4.7 Dřevozpracující průmysl 207 // 4.8 Průmysl papíru a celulózy 212 // 4.9 Polygrafický průmysl 215 // 4.10 Stavební živnosti 218 // 5 ZEMĚDĚLSTVÍ 221 // 6 TERCIÁRNÍ SFÉRA 242 // 6.1 Doprava a spoje 246 // 6.2 Obchod 261 // 6.3 Peněžnictví 275 // 6.4 Sociální otázka 283 // 6.5 Zdravotní péče 294 // 6.6 Odborné školství 297 // BIBLIOGRAFIE 300 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 308 // PŘEHLED MĚR A VAH 308 // ZUSAMMENFASSUNG 309
(OCoLC)42820474
cnb000702115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC