Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2007
363 s. : il., mapy ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-839-6 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie, mapky, předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 306-321
Bolívie - dějiny - pojednání
Peru - dějiny - pojednání
000020055
PŘEDMLUVA...5 // 1 NA ÚSVITĚ DĚJIN...7 // První obyvatelé Peru a jejich ekologické prostředí (7) Předincké kultury (10) Předkeramické a raně keramické období (10) Raný horizont (11) Rané intermediální období (12) Střední horizont (16) Pozdní intermediární období (18) // 2 INKOVÉ...24 // Kronikáři a archeologové (24) Počátek historických inkň (26) Politika reciprocity (27) Pachacutec - zakladatel impéria (28) Dobyvatel Tupac Yupanqui (31) Huayna Capac - zakladatel “království Quito" (32) Organizace říše Inků. (33) První zpráva o příchodu Španělů (36) Boj Huascara a Atahualpy o trůn (36) // 3 ČAS CONQUISTY ...38 // Předehra ke conquistě Peru (38) Levantský podnik Pizarra, Almagra aLuqueho (40) Hledání cesty do Peru (41) Pizarrova cesta ke králi (44)První spor Almagra s Pizarrem (45) Pád říše Inků a poprava Atahualpy (46) Cusko v rukou conquistadorů (48) Almagro guvernérem Nového Toleda (50) Složitá conquista severu (50) Založení Limy (51) Spor Almagra // a Pizarra o Cusko (51) Almagrova expedice do Chile (52) Povstání inky Manca (54) Poslední boj Pizarra s Almagrem o Cusko (56) Almagrova smrt (57) Pokračování conquisty (57) Konec kariéry Hernána Pizarra (58) Zavraždění Francisco Pizarra (58) Občanská válka pokračuje (59) Nové zákony a první místokrál Peru (59) Povstání Gonzala Pizarra a jeho republika encomenderů (61) Poslední vzpoura encomenderň (62) Vilcabamba - exilové království Inků (63) // 4 POD HABSBURSKOU ORLICÍ...65 // Obyvatelé: indiáni a imigran ti (65) Místokrálovství Peru a jeho audiencie (66) Doba “ideologické anarchie” (68) Conquistador García Hurtado de Mendoza a básník Alonso de Ercilla (68) Záletný místokrál (69) Solón koloniální správy (70) Organizace správy země (72) Církev ve službách státu (75)
Jezuité z české provincie (77) Misionáři jako agen ti expanze (77) Kulturní činnost misionářů (78) Misionáři podnikatelé (79) Konflikty církve s úřady a mezi světským a řádovým klérem (80) Málo horlivá inkvizice (80) Království dvou republik (82) Hospodářství regionů v 16. // a 17. století (84) Sláva a úpadek Potosí (87) Hospodářská a politická moc limského obchodního konzulátu (90) // 5 PAX COLONIAL...92 // „Lidský hmyz” - hlavní hrdina dějin (92) Indiánští disidenti (93) Hrozba indiánského venkova (94) Boje o moc a stříbro (96) Araukánie: španělské Flandry v Chile (97 Piráti, korzáři a bukanýři (98) Portugalská expanze (100) // 6 ÉRA BOURBONŮ...101 // Váhavé reformy (101) Úskalí reforem v zámořském obchodě (102) První kroky k vnitřním reformám (103) Boj s kontrabandem (104) Povstání paraguayských komunerů (106) Sčítání obyvatelstva a rebelie za místokrále Castelfuerta (107) Manifest příkoří z Orura (108) Neporažený vůdce partyzánské války (109) Zemětřesení roku 1746 (111) Indiánská hrozba v Umě (111) Koneckariéry místokrále Velasca (112) Reformy Karla III. (113) Okleštěné místokrálovství (115) Nařízení o svobodném obchodu (115) Churavějící stříbrné doly (116) Reformy místokrále Amata a jezuitský exodus (117) // 7 VELKÁ BOUŘE NAD ANDAMI...121 // Reformy generálního vizitátora Arecheho (121) Opozice a nepokoje (123) Předehra k velkému povstání (123) Povstání Josého Gabriela Tupaca Katari (126) Povstání Tupaca Katari a obležení La Pazu (131) Kapitulace (132) Ohlas povstání v pražských novinách (132) Odvolání místokrále a vizitátora (133) Zřízení intendancií (133) // 8 CESTA ŠPANĚLSKA DO KATASTROFY...136 // Král, který neměl ani chuť ani schopnost vládnout (136) Arandovy úvahy o budoucnosti kolonií (136)
Místokrálovství a francouzská revoluce (137) Peru po Trafalgaru (139) Poslední roky stability (139) // 9 KULTURA ZA ÉRY MÍSTOKRÁLŮ...141 // Školství (141) Písemnictví (142) Divadelní tvorba (146) Hudba (148) Architektura (149) Sochařství a řezbářství (150) Malířství (151) Vědecké expedice (155) // 10 VÁLKA ZA NEZÁVISLOST...157 // Krize španělské monarchie (157) Vznik revolučních junt v amerických koloniích (158) Revoluční junta v Buenos Aires (159) Tažení do Horního Peru (160) Místokrál Abascal: schopný voják a diplomat (163) Vzbouření v Huánucu (165) Povstání v Cusku (166) Revoluce v defenzivě (168) Radikalizace revoluce (170) Republika nebo monarchie inků (171) José de San Martín (172) Tažení San Martina do Chile (173) Peru před invazí z Chile (174) Invaze (176) Podivná válka (178) Místokrál La Serna vyklízí Limu (180) Vyhlášení nezávislosti Peru (181) San Martín protektorem (181) Patová vojenská situace (182) Konec San Martinovy vlády (184) První peruánský preziden t (186) Poslední sídlo místokrálovství (186) Protiútok královských (188) Bolívar přichází (188) Závěrečná ofenzíva (190) Bitva K Ayacucha (190) // 11 REPUBLIKA PERU...191 // Počátky republiky (191) Krátká vláda doživotního prezidenta (195) Válečné konflikty s Bolívií a Kolumbií (196) Mocenský zápas caudillů a in tervence z Bolívie (197) Konfederace Peru - Bolívie (198) Doba „restaurace" (199) Generál Ramón Castilla (199) Éra guána a ledku (201) Konflikt se Španělskem a tzv. tichomorská válka (202) Nástup civilista k moci (203) Válka s Chile o naleziště ledku a guána (205) Období rekonstrukce (207) Éra aristokratické republiky (208) Ocenio" Augusta Leguía (211) Indigenismus -proindiánské hnutí (212) Doba vojenských a civilních diktatur (214)
Populista Sánchez Cerro a povstání APRA (214) „Aristokratický fašismus" (215) Druhá světová válka a změna politického klimatu (217) Poválečné demokratické intermezzo (217) Od studené války k hegemonii Spojených států (218) Indiánská reconquista: migrace do měst (219) Nepostradatelnost diktatur 221) „Invaze půdy", guerilly a agrární reforma (223) Vláda armády ve jménu Tupaca (224) Teror guerill (226) Alan García aneb Apristé konečně K moci (227) Vláda japonského technokrata (228) Alejandro Toledo - nepravý Pachacútec (230) // 12 KULTURA PERU V 19. A 20. STOLETÍ...231 // Literatura (231) Divadelní tvorba (234) Malířství (235) Hudba (237) // 13 REPUBLIKA BOLÍVIE...239 // Vznik republiky Bolívie (239) Ekonomická realita nového státu (240) První prezident Sucre (241) Konfederace Peru - Bolívie (242) Éra anarchie a caudillů (245) Ekonomická situace před válkou s Chile (246) Aristokratický caudillo (247) Belzu a jeho lůza ve zbrani (248) Civilní caudillo Linares (249) Doba „barbarských caudillů" (249) Prezident intelektuál a umělec (251) Civilista Frías a generál Daza (251) Válka s Chile o ledek (252) Po prohrané válce (254) Vláda konzervativců a důlní oligarchie (255) Občanská válka severu proti jihu (256) Vláda liberálů (258) Proměny politické scény ve dvacátých letech (261) Válka o Chaco (262) Armáda K moci (264) Návrat civilistů a oligarchie (266) Neukončená revoluce (267) Období vlády armády (269) Politická nestabilita a chaos (272) Na cestě k demokracii (273) Demontáž státu a privatizace (274) Koka // a indiánská hnutí (277) Válka o plyn (278) // 14 KULTURA BOLÍVIE V 19. A 20. STOLETÍ...280 // Literatura (280) Divadelní tvorba (282) Hudba (283) Malířství (283) // 15 České vztahy s Peru a Bolívií...285 //
DODATKY...289 // Chronologický přehled událostí (291) Přehled místokrálů a prezidentů (299) Seznam zkratek (304) Literatura k dějinám Peru a Bolívie (306) Rejstřík (322)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC