Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1996
423 s. : il., mapy ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7106-154-9 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje fotografie, portréty, mapy, rejstřík
Dotisk 2001
Bibliografie na s. 359-361
Estonsko - dějiny - pojednání
Litva - dějiny - pojednání
Lotyšsko - dějiny - pojednání
000020058
PŘEDMLUVA ...5 // 1. KAPITOLA: Prehistorické a protohistorické období ...7 // 2. KAPITOLA: Středověké Livonsko ...20 // Christianizace pobaltských kmenů (20) // Řádový stát a jeho partneři (34) // 3. KAPITOLA: Litva ve středověku ...49 // Počátky státnosti (49) // Polsko-litevská unie (59) // Důsledky christianizace (63) // Litva do uzavřeni lublinské unie (67) // 4. KAPITOLA: Zápas o Mare Balticum ...77 // Reformace v Livonsku a rozpad řádového státu (77) // Livonské války (80) // Švédsko-polská rivalita a „švédské zlaté časy" (84) // Rzeczpospolita (93) // Ruské okno do Evropy (103) // Zhroucenípolsko-litevského státu (106) // Napoleonské války a uvolnění atmosféry v Litvě (111) // 5. KAPITOLA: Modernizační procesy v 19. a na počátku 20. století 115 // Agrární reformy v pobaltských guberniích (115) // Lotyšský národně emancipační proces (122) // Estonské národní hnutí (127) // Rusifikace (130) // Bilance modernizačních procesů v pobaltských guberniích (132) // Litevský národně emancipační proces (134) // Revoluce 1905 a politická diferenciace v pobaltských guberniích (143) Revoluce roku 1905 v Litvě (147) // 6. KAPITOLA: Vznik samostatných států ...151 // Německá okupace a vznik litevského státu (151) // Revoluce v pobaltských guberniích a proklamace nezávislosti (156) // Pokus o nastolení sovětských režimů (162) // Boj o Vilnius (169) // Jednání o mír (171) //
7. KAPITOLA: Období nezávislosti ...174 // Budování státu (174) // Od parlamentní demokracie k autoritativním režimům (181) // Ekonomika pobaltských států (195) // Pobaltské státy v kontextu evropské politiky (197) // Pokusy o vzájemnou koordinaci zahraniční politiky: // Baltická dohoda (209) // 8. KAPITOLA: Mezi mlýnskými kameny druhé světové války ...212 // Pakt Molotov-Ribben trop a ztráta samostatnosti (212) // První sovětský rok (224) // Německý útok a reakce obyvatelstva (227) // Německá okupační správa (229) // Pobaltská otázka a protihitlerovská koalice (235) // 9. KAPITOLA: Sovětské republiky ...237 // Obnovení sovětské moci (237) // Disent v pobaltských republikách (252) // 10. KAPITOLA: Obnovení nezávislosti ...255 // Cesta z impéria (255) // 11. KAPITOLA: První kroky ...271 // Pobaltské státy v kontextu evropského vývoje první poloviny devadesátých let (271) Transformace společnosti (274) Vnitropolitický vývoj (279) // ESTONSKÁ KULTURA (Vladimír Macura) ...285 // Použitá literatura (307) // LOTYŠSKÁ KULTURA (Pavel Stolí) ...308 // Použitá literatura (331) // LITEVSKÁ KULTURA (Pavel Stolí) ...332 // Použitá literatura (356) // DODATKY ...357 // Základní literatura (359) // Přehled panovníků a vlád Litvy, Lotyšska a Estonska (362) Vývoj etnické skladby Litvy, Lotyšska a Estonska (369) Rodokmen Gediminasovců-Jagellonců (370) // Hlavní události (374) // Rejstřík (383) // Obsah (422)
(OCoLC)36882325
cnb000168438

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC