Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.2) Půjčeno:31x 
BK
Vyd. 1.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1998
160 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-098-5 (brož.)
V kostce
Obsahuje kresby, mapy, úvod, rejstřík
Další názvová informace z obálky: pro střední školy
Novověk - dějiny - učebnice středošk.
000020080
OBSAH // Úvod // NOVOVĚK ... 5 // Počátky novověku ... 5 // Vstup do novověku ... 5 // Rok 1600 - V západní Evropě,... 6 // Ve východní Evropě ... 6 // Mnohonárodnostní habsburská // říše ve střední Evropě ... 7 // Vytvoření středoevropské // habsburské monarchie 1526 ... 7 // Český stát ajeho postavení v monarchii ... 7 // Slovensko a Uhry v sousedství // Turků a protihabsburský odboj ... 12 // Třicetiletá válka (1618-1648) ... 12 // České stavovské povstání - // 1. fáze třicetileté války (1618-1620) ... 13 // Etapy třicetileté války ... 15 // Vývoj rozdílných politických systémů - // PARLAMENTARISMU A ABSOLUTISMU ...16 // Úsilí o změnu poměrů v Anglii revolucí ...17 // Anglie před revolucí - konštituční krize ... 17 // 4 etapy anglické revoluce ... 17 // Návrat (restaurace) Stuartovců ... 18 // tzv. Slavná revoluce ... 18 // Vrchol a úpadek absolutismu ve Francii ...19 // Španělsko za Bourbonů ...21 // Absolutismus ve Skandinávii...21 // Střední Evropa po třicetileté válce ...21 // Habsburská monarchie a země // Koruny české (1620-1740) ... 21 // Svatá říše římská ...23 // Prusko - nová evropská velmoc ...23 // Východní Evropa po třicetileté válce ...24 // Polsko ...24 // Rusko ...25 // Hospodářství a život společnosti // v 16. a 17. stol...27 // Baroko ...28 // České baroko ...31 // Rokoko ...32 // Klasicismus a empír ...33 // Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. stol...34
// Osvícenství...35 // České země a Slovensko // v období osvícenského absolutismu ...36 // Svět mimo Evropu ...40 // Americká revoluce a vznik // Spojených států amerických ...41 // 3 // Moderní občanská společnost, // VRCHOL NOVOVĚKU ... 43 // Průmyslová revoluce v Anglii a její důsledky 43 Velká francouzská revoluce... 45 // 1. fáze revoluce ... 46 // 2. fáze revoluce ... 47 // 3. fáze revoluce ... 49 // Evropa za napoleonských válek ... 50 // Období restaurace a rovnováhy sil 1815-1847 52 // Evropa po Vídeňském kongresu ... 53 // Myšlenkové proudy v 19. století ... 54 // Vlna revolučních a národně osvobozeneckých // bojů v 20. a 30. letech ... 55 // 20. a 30. léta ... 55 // nová, druhá vlna revolučního hnutí ... 57 // zhroucení systému Svaté aliance ... 58 // 30. a 40. léta 19. stol... 58 // Věda v 19. století ... 59 // Romantismus... 60 // Kultura tzv. biedermeieru ... 62 // Rakouské a české země na přelomu // století a v době předbřeznové ... 62 // České a slovenské národní obrození ... 64 // Revoluční rok 1848/1849 ... 69 // Svět v 2. Polovině 19. Století // A VÝVOJ EVROPSKÝCH VELMOCÍ ... 74 // Viktoriánská Anglie ... 74 // Sjednocení Itálie a Německa ... 75 // Francie mezi císařstvím a republikou ... 79 // Habsburská říše a česká společnost // v 2. pol. 19. stol... 81 // Občanská válka v USA... 88 // Rozpad osmanské říše ... 91 // Rusko za posledních Romanovců ... 91
// Realismus ... 93 // Věda a vynálezy ... 94 // Proměny společnosti na konci století ... 94 // Moderní umělecké směry... 96 // Moderní dobyvatelé ... 99 // Velmoci na konci 19. století ... 99 // Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou 101 // DĚJINY NOVÉ DOBY ... 104 // První světová válka 1914-1918 ... 104 // Češi a Slováci v 1. světové válce ... 108 // Svět po první světové válce ... 111 // Pařížská mírová konference ...112 // Hospodářský a politický vývoj Evropy // a světa ve 20. letech ... 112 // Vývoj Evropy a světa v 30. letech (1929-1938) 118 // Svět v předvečer války ... 122 // Věda a kultura v meziválečném období ...123 // Druhá světová válka (1939-1945) ... 124 // Svět PO druhé světové válce ... 136 // Období tzv. studené války (1947-1953) ... 137 // Poválečný vývoj v Československu ... 138 // Charakter vývoje jednotlivých zemí po válce 140 // USA ... 140 // SSSR ... 141 // Západní Evropa - Velká Británie, // Francie, Německo ... 142 // Evropské země sovětského bloku - Německo, // Polsko, Maďarsko, Rumunsko, // Bulharsko, Jugoslávie, Albánie, // Československo ... 144 // Ostatní evropské země ... 148 // Asijský svět - Čína, Japonsko ... 149 // Třetí svět ... 150 // Poválečná ohniska konfliktů ... 152 // Jednota a rozdělení poválečného světa ... 156 // Cesty kultury po válce ... 157 // Globální problémy lidstva ... 157 // Rejstřík... 158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC