Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Avicenum, 1970
382 s. : il. ; 8°

objednat
Obsahuje bibliografii a jmenný rejstřík
Historie lékařských teorií a praktik, zdravotnické péče a zdravotních podmínek (hygieny způsobu života - práce, odívání, stravování, bydlení) počíná slovanským pravěkem a je dovedena v prvním dílu k r. 1740. Přitom vývoj lékařství na území dnešního Československa je viděn v souvislostech se soudobou světovou filosofií, přírodními vědami a medicínou. Periodizace se řídí vývojovými formami zdravotnictví, a proto se úplně nepřekrývá s obvyklou periodizací politickou. Na vypracování svazku se spolu s M. Vojtovou podíleli E. Chlumská, J. Kábrt, M. Poláčková, E. Rozsívalová a E. Strouhal..
000020095
I. Nemoci a léčení v pravěku Československa ( E. Strouhal) ...11 // Základní pojmy ...11 // Lovecko-sběračské kultury paleolitu a mezolitu ...13 // Zemědělsko-chovatelské kultury neolitu a dob kovových ...18 // Vliv středomořských civilizací ...29 // Staroslovanská kultura ...31 // II. Období raného a vrcholícího feudalismu do poloviny 14. stol. (E. Chlumská, J. Kábrt, M. Poláčková) ...42 // Celkový obraz vývoje raného a vrcholícího feudalismu ...42 // Současný stav lékařské vědy ...45 // Hlavní faktory ovlivňující zdraví obyvatelstva ...55 // Počátky zdravotnických opatření ...82 // Počátky lékařství — Zdravotnická zaměstnání ...97 // III. Období od poloviny 14. do poloviny 15. století (M. Vojtová) ...106 // Politické, hospodářské a kulturní poměry v českých zemích a na území Slovenska. — Demografické jevy. — Sociální situace obyvatelstva ...106 // Soudobá filosofie, přírodní vědy a lékařství ...116 // Zdravotnictví v období od poloviny 14. do poloviny 15. století ...137 // IV. Období od poloviny 15. století do r. 1620 (M. Vojtová) ...176 // Politické, hospodářské a kulturní poměry и nás od poloviny 15. do počátku 17. století — Demografické jevy. — Sociální situace obyvatelstva ...176 // Filosofie a přírodní a lékařské vědy v renesanci ...185 // Zdravotnictví v našich zemích v období renesance ...227 // V. Období let 1620—1740 (E. Rozsívalová, M. Vojtová) ...273 // Politická a hospodářská situace ...273 // Údaje o obyvatelstvu ...278 // Zdravotnické problémy ...287 // Lékařské školy a odborní pracovníci ...298 // Filosofie, exaktní, přírodní a lékařské vědy ...307 // Literatura a prameny к jednotlivým kapitolám ...338 // Seznam vyobrazení ...363 // Rejstřík ...365
(OCoLC)85355032
cnb000495632

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC