Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2005
534 s. : il.

objednat
ISBN 80-7277-237-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, portréty, fotografie, faksimile, erby, rejstřík
Bibliografie na s. 492-496
Podkarpatská Rus - dějiny - přehledy
000020097
Obsah // Úvodem ...7 // Slovo nakladatele ...9 // I. Podkarpatská Rus v pravěku... 11 // (do konce 5. století n. 1.) // II. Slovanské osídlení a příchod Maďarů do Karpat...28 // (6. -10. století) // III. Podkarpatská Rus v uherském království Arpádovců...39 // (11.-13. století) // IV. Podkarpatská Rus v anjouovských a lucemburských Uhrách...55 // (14. století - 1457) // V. Podkarpatská Rus v Uhrách za Matyáše Korvína a Jagellonců ...79 // (1458-1526) // VI. Podkarpatská Rus ve víru protihabsburských a protitureckých válek ... 94 // (1526-1711) // VII. Podkarpatská Rus v době osvícenství...143 // (1712 - počátek 19. století) // VIII. Rusínské národní obrození ...183 // (počátek 19. století - 1866) // IX. Podkarpatská Rus v rakousko-uherské monarchii...227 // (1867-1914) // X. Podkarpatská Rus za 1. světové války...263 // (1914-1918) // XI. Podkarpatská Rus v Československé republice...282 // (1919-1939) // XII. Podkarpatská Rus v době 2. světové války...394 // (1939-1945) // XIII. Podkarpatská Rus (Zakarpatská oblast) v SSSR a Ukrajině..440 // (1946-2004) // Přehledy panovníků, vlád a církevních představitelů...481 // Panovníci Velké Moravy...481 // Panovníci Velkého Bulharska ...481 // Maďarská velkoknížata ...481 // Uherští králové ...481 // Sedmihradští vajdové / vévodové / knížata...483 // Ministerští předsedové Uherska 1867-1918 ... 484 // Hlavy maďarského státu...484 // Prezidenti
Československé republiky 1918-1945 ... 485 // Guvernéři, viceguvernéři, zemský prezident a viceprezident Podkarpatské Rusi ...485 // Autonomní vlády Podkarpatské Rusi...485 // Vláda a prezident Karpatské Ukrajiny ...486 // Vedoucí političtí představitelé SSSR 1945-1991 ... 486 // Prezidenti Ukrajiny...486 // Přehled církevních představitelů...487 // Seznam zkratek...490 // Seznam použité a doporučené literatury...492 // Jmenný rejstřík...497 // Medailon autora ...532

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC