Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha ; Praha : Lidové noviny, 2003
439 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-558-7 (váz.)
Dějiny států
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje černobílé fotografie, tabulky, úvod, poznámky, chronologii, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 398-418
Německá demokratická republika - dějiny - pojednání
000020126
ÚVOD ...5 // 1. ANTIFAŠISTICKO-DEMOKRATICKÝ PŘEVRAT, 1945-1949 ...15 // Konec hitlerovského Nemecka (15) Úloha německých komunistů (19) Počátky obnovy Německa (21) Sovětská vojenská správa (SMAD) (24) Obnova stranického systému (30) Postupimská dohoda (39) Budování hospodářství a správy (42) Německé ústřední správy (45) // Od pozemkové reformy к „reformě" průmyslu (52) Založení SED (55) Boj SED o hegemonii ve stranickém systému (66) Volby v sovětské okupační zóně v roce 1946 (69) Rozdělení Německa (72) Přechod к „lidové demokracii" (80) „Strana nového typu" (90) e // 2. STALINIZACE NDR, 1949-1953 ...t...99 // Počátky NDR (99) Proměna stranického systému (108) „Budování socialismu" (119) Vláda aparátu (122) Nový kurz (131) Povstání 17. června 1953 (133) // 3. BUDOVÄNÍ NOVÉHO SYSTÉMU, 1953-1961 ...140 // „Tání" v NDR? (140) Suverenita NDR (145) Přizpůsobování struktur (147) Situace v roce 1955 z pohledu ÚV (151) 3. stranická konference SED (155) Vyloučení opozice (159) Harichova skupina (161) Schirdewanův pád, Ulbricht vítězí (163) Konsolidace 1958-1959 (165) Utužení stranického systému%(168) Přednost ideologie (172) Kolektivizace zemědělství (176) Nová krize (179) Stavba berlínské zdi v roce 1961 (181) // 4. STABILIZACE NDR, 1961-1965 ...187 // Předěl v roce 1961 (187) Pokusy o stabilizaci (192) Ženy v mužské společnosti (194) Péče o tradice (196) 6. sjezd SED (197) Nový ekonomický systém (200) Budování státu a společnosti (202) Mládež a vzdělání (203) Zahraničněpolitické aktivity (207) // 5. ULBRICHTOVY POKUSY O VLASTNÍ CESTU, 1966-1970 ...211 // Neúspěchy reformní politiky (211) Politika vymezování (213) 7. sjezd SED (215) Ústava z roku 1968 (223) NDR a „pražské jaro" (225)t Pokusy o samostatnost NDR (228) Nová krize (230) //
6. PŘIZPŮSOBOVANÍ SOVĚTSKÉMU SVAZU, 1971-1975 ...236 // Ulbrichtův pád a 8. sjezd SED (236) Změny ve straně (237) Stranický‘ systém a stát (241) Problémy ve společnosti a hospodářství (244) Přizpůsobení Sovětskému svazu a vymezování vůči Západu (248) // 7. KRIZOVÝ VÝVOJ, 1976-1980 252 439 // .9. sjezd SED (252) Nový program strany (253) SED jako „vedoucí síla"’ // (256) Represivní kulturní politika (260) Stagnace hospodářství (264) // 8. „KÔRNATENÍ“ NDR, 1981-1985 ...267 // 10. sjezd SED (267) Politický systém po roce 1981 (269) „Přechod ke komunismu" (270) Politbyro (273) Krize se prohlubuje (277) // 9. ÚPADEK A ZÁNIK NDR, 1986-1990 ...283 // Východisko z krize neexistuje (283) „Boj na dvou frontách?" (286) Strany Bloku a masové organizace (288) Německo-némecké vztahy (290) Represe a odpor (292) Politická opozice se organizuje (296j-Pokojná revoluce (297) Konec diktatury SEDH302) Svobodná NDR (307) Sjednocení Německa (312) // POZNÁMKY...316 // DODATKY ...377 // CHRONOLOGIE DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ ...379 // VÝZNAMNÍ POLITIČTÍ PŘEDSTAVITELÉ NDR ...388 // SEZNAM LITERATURY...398 // SEZNAM ZKRATEK ...419 // REJSTŘÍK...421

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC