Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
2. vyd.
Praha : NS Svoboda, 2007
357 s. : il. ; 23 cm + 1 zvuková kazeta

objednat
ISBN 978-80-205-0594-1 (váz.)
Německo-český slovník
Na obálce: nové, upr. vyd.
000020144
Obsah // Úvodem... ? // 1. Hallo, wie geht es?... 13 // Wer bist du?... 13 // Grüße und Begrüßung... 14 // Slovníček... 14 // Lemtipps... 16 // Základní pravidla německé výslovnosti... 16 // § 1 Přítomný čas slabých sloves - § 2 Přítomný čas sloves haben a sein - § 3 // Vykání - § 4 Slovosled věty oznamovací - § 5 slovosledy věty tázací // •Cvičení... 19 // 2. Wie komme ich ... ?... // Abschied... // Slovníček... // Lemtipps... // § 6 Člen určitý a neurčitý - § 7 Silné skloňování podstatných jmen - § 8 Předložky se 3. pádem - § 9 Rozkazovací způsob - § 10 Slovesa s odlučitelnými a neodlučitclnými předponami - § 11 Předložky se 3. a 4. pádem // • Cvičení... // 3. Haben Sie ein Zimmer frei?... // Hotel Granát... // Dank... // Slovníček...;... // Lemtipp... // § 12 Časování způsobového slovesa können - § 13 Skloňování osobních zájmen // - § 14 Zápor nicht a nein - § 15 Skloňování přivlastňovacích zájmen - § 16 Základní číslovky // • Cvičení... // 4. Was gibt es Neues?... // Entschuldigung... // Slovníček... // Lerntipp... // § 17 Přítomný čas silných sloves - § 18 Skloňování tázacích zájmen wer a was // - § 19 Předložky se 4. pádem - § 20 Zájmeno „svůj" - § 21 Přídavné jméno v přísudku // •Cvičení... // 5. Wo wohnen Sie?... // Ja und nein... // Slovníček...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC