Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 3., V nakladatelství Academia 1.
Praha : Academia, 2004
548 s., [20] s. obr. příl. : il. ; 21 cm + 1 mapa (20 x 23 cm)

objednat
ISBN 80-200-1192-7 (váz.)
antická starověká řečtina
"Reprint 2. vydání, vydaného v nakladateltví Odeon (1972)" -- Tiráž
Obsahuje černobílé fotografie na příloze, 1 volně přiloženou mapku, poznámky
Název v tiráži a na prelimináriu: Dějiny, aneb, Devět knih dějin nazvaných Músy
Egypt starověký - dějiny - pojednání
Řecko starověké - dějiny - pojednání
Říše perská - dějiny - pojednání
000020181
KNIHA PRVNÍ // Kap. 1—5 Hérodotova červená nit dějin 2í // 6—94 Dějiny Lýdie, Kroisos a jeho osud // 95—177 Vznik a rozvoj perské říše, Kýros 5; // 178—200 Babylón a jeho dobytí Kýrem 8; // 201—216 Kýrovo tažení proti Massagetům 9; // a jeho smrt // KNIHA DRUHÁ // Kap. 1—182 Popis a dějiny Egypta 10) // KNIHA TŘETÍ // Kap. 1—66 Kambýsova tažení do Egypta a proti // Aithiopům, jeho šílenství a smrt 16« // 67—87 Lžismerdis, Dareios se stává králem 191 // 88—138 Dareiova organizace říše a upevnění // jeho moci 20( // 139—160 Vnější výboje (Samos, Babylón) 216 // KNIHA ČTVRTÁ // Kap. 1—144 Skythie a její obyvatelé, Dareiovo tažení // proti nim 227 // 145—205 Dějiny a popis Libye, perská výprava // proti městu Barké 266 // KNIHA PÁTÁ // Kap. 1—27 Dějiny a popis Thrákie, Dareiův návrat // ze Skythie 287 // 28—103 Iónské povstání, dobytí Sard 294 // 104—115 Vzpoura na Kypru a její potlačení 116—126 Porážka iónského povstání 324 // KNIHA ŠESTÁ // Kap. 1—32 Dobývání iónských měst 329 // 33—47 První perská výprava proti Řecku pod vedením Mardoniovým a její ztroskotání u Athosů 336 // 48—140 Druhá perská výprava proti Řecku, řecké vítězství u Marathóna, osud Miltiadův 340 // KNIHA SEDMÁ // Kap. 1—137 Dareiova smrt; jeho nástupce Xerxés připraví třetí výpravu a přejde přes Hel-léspont do Evropy 373 // 138—195 Řecké přípravy a první srážky 408 // 196—239 Bitva u Thermopyl 429 //
KNIHA OSMÁ // Kap. 1—39 Boje u Artemisia a vstup Peršanů do // středního Řecka 443 // 40—129 Bitva u Salaminy 452 // 130—144 Mardonios marně vyjednává // s Athéňany 478 // KNIHA DEVÁTÁ // Kap. 1—89 Mardoniův vpád do Attiky, bitva // u Plataj 487 // 90—113 Bitva uMykalé 515 // 114—122 Řekové přecházejí k útoku, dobytí // Séstu 522 // Seznam vyobrazení Poznámky k textu Vysvětlivky // 527 // 531 // 537
(OCoLC)85089243
cnb001291476

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC